Autor: Mateusz Rabiega

Planowanie przestrzenne w Kaliszu

Aby miasto mogło racjonalnie funkcjonować, potrzebne jest zapewnienie w nim dogodnych warunków do mieszkania, pracy, korzystania z usług, przemieszczania się, rekreacji. Wszystkie te aspekty zależne

Czytaj więcej »