Tag: Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie światło w Starostwie

Harcerze Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Powiatu Kaliskiego przekazali Starostwu Powiatowemu w Kaliszu Betlejemskie Światło Pokoju. Płonie ono w Betlejem, skąd każdego roku przemierza wiele kilometrów,

Czytaj więcej »