Tag: Piotr Łuszczykiewicz

WP-A UAM w Kaliszu mówi NIE!

Władze Akademii Kaliskiej podjęły starania przekształcenia jej w Uniwersytet Kaliski, który według przedstawionych wizji ma wchłonąć struktury Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu. Pomysł

Czytaj więcej »

Dwa płuca kaliskiej akademickości

Zestawiając słowa uczelnia i Kalisz, na myśl przychodzą przede wszystkim dwa ośrodki, które kształcą studentów – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

Czytaj więcej »