Tag: Planeta

STOP! Planeta umiera…

Ekologia bada wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a środowiskiem ich bytowania. Ochrona środowiska to z kolei działania podejmowane w celu naprawy wyrządzonych szkód otoczeniu i zasobom

Czytaj więcej »