Tag: Ścieki

Drożej za wodę i ścieki

Roczna strata Wodociągów Kaliskich wyniosła ponad 600 tysięcy złotych za 2021 rok. Spółka wystąpiła o skrócenie obowiązywania aktualnej taryfy dla mieszkańców – informuje za pośrednictwem

Czytaj więcej »