reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

Absolutorium i wotum przyjęte, zabrakło jednomyślności – raport z Rady Powiatu

Czerwcową sesję Rady Powiatu Kaliskiego wypełniły jedne z najważniejszych głosowań w ciągu roku, dotyczące udzielenia wotum zaufania i absolutorium, które z kolei wynika z realizacji sprawozdania finansowego. Zarząd na czele z Krzysztofem Nosalem uzyskał poparcia przy obu uchwałach, ale nie było jednomyślności. Kto się sprzeciwił? I kto był wyjątkowym gościem powiatowych rajców? A kto zakłócił sesje i pracę przewodniczącego? Przed Państwem kolejny Raport z Rady Powiatu!

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji. W trakcie tej sesji Rady Powiatu obecnych było się 20 z 21 radnych, na posiedzeniu nie pojawił się radny Wincenty Nowak (PiS).

Wotum i absolutorium

Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Jana Adama Kłysza (PSL) tradycyjnie już wniosek o poszerzenie obrad złożył w imieniu zarząd powiatu starosta Krzysztof Nosal (PSL). Chodziło o nową treść uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Przyjęto również protokół z ostatniego posiedzenia Rady Powiatu oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady z poprzedniej sesji przez Starostę Kaliskiego.

Na pierwszy ogień poszła uchwała dotycząca wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Kaliskiego. Tym, którzy regularnie czytają moje raporty z Rady Powiatu może „doskwierać” ciągła jednomyślność. Tu było inaczej – pomimo braku dyskusji, przeciw zagłosowali radni PiS. Opozycyjni rajcy nie podjęli więc próby argumentacji, dlaczego tak zagłosowali, choć można się domyślić, że było to głosowanie przeciwko z powodów, nazwijmy to, politycznych. Temu zresztą miał służby raport o stanie powiatu (czy odpowiednio gminy, miasta, województwa), w przeciwieństwie do typowo księgowego podsumowania roku wyrażonego w sprawozdaniu finansowym. Tak więc głosowanie wygrała rządząca koalicja PSL-SLD stosunkiem głosów 13 do 7. Obok wszystkich radnych z PSL (9 osób) i SLD (3 osoby) i jedna radna z PO. Warto dodać, że do debaty nad raportem nie zgłosił się żaden mieszkaniec powiatu – co jest, niestety, smutnym „standardem” tego stosunkowo nowego elementu samorządowej polityki, jakim jest dyskusja, a następnie głosowanie nad wotum zaufania.

Druga w kolejności uchwała dotyczyła „zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2021 rok”. Tutaj – podobnie jak przy poprzedniej uchwale – zdecydowano w głosowaniu o nieodczytywaniu pełnej treści sprawozdania. Nie było chętnych do podjęcia dyskusji, a uchwała o zatwierdzająca sprawozdanie finansowe została przyjęta jednomyślnie przez 20 radnych obecnych na obradach.

Chwilę później głosowano uchwałę o absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego. I tutaj głosowanie wyglądało podobnie jak przy wotum zaufania – przeciw zagłosowali radni PiS, ale mimo tego głosowanie zakończyło się przyjęciem uchwały stosunkiem głosów 13-7.

Dlaczego radni PiS zagłosowali przeciwko absolutorium i wotum zaufania? Zapytałem o to jednego z radnych opozycyjnego klubu, Pawła Kaletę.

„Pod względem proceduralnym nie mieliśmy zastrzeżeń do wykonania budżetu, zresztą został on przebadany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która nie stwierdziła uchybień. Jestem zdania, że nasz powiat w stosunku do innych porównywalnych powiatów w Polsce ma niski poziom pozyskania środków zewnętrznych, m.in. z Polskiego Ładu, bowiem z tego rządowego programu niektóre gminy dostały podobne środki co powiat kaliski. Uważam, że niewystarczające pozyskanie środków zewnętrznych to jedna z naszych głównych uwag do starosty i całego Zarządu Powiatu” – podkreślił radny Paweł Kaleta. Inny aspekt, który w ocenie PiS wymaga naprawy, to przerośnięta biurokracja kaliskiego starostwa. „W przeciągu kilku ostatnich lat za kadencji starosty Krzysztofa Nosala liczba pracowników starostwa właściwie się podwoiła, a na pewno nie przybyło aż tyle obowiązków. Jest to taki element typowego dla PSL rozrostu administracji, tworzenia takiego dworu wokół siebie. Ostatnim z aspektów zasługujących na krytykę to rosnące zadłużenie i koszty jego obsługi. To wszystko złożyło się na nasz głos na ostatniej sesji” – podsumował opozycyjny radny.

Podziękowania i podsumowania

Przyjęcie obu uchwał dało pole do popisu jeśli chodzi o podziękowania i podsumowania ze strony polityków wszystkich ugrupowań. Warto przytoczyć więc najważniejsze fragmenty wypowiedzi, które padły po przyjęciu najważniejszych na tej sesji uchwał.

„Bardzo serdecznie gratuluję całemu Zarządowi za udzielone absolutorium za pracę w 2021 roku. Był to bardzo trudny rok. Był to rok pandemii, kiedy dużo czasu poświęcaliśmy na ochronę zdrowia, był to także rok dużych inwestycji, rozliczenia tych inwestycji. Za całą tą wielką pracę, dzisiaj wyrażamy słowa uznania i gratulacje. Gratuluję także pani Skarbnik, wszystkie pozytywne opinie wszystkich komisji stałych a także regionalnej Izby Obrachunkowej świadczą o rzetelnej i trudnej niekiedy pracy. Dziękujemy za tą pracę” – mówił przewodniczący Jan Adam Kłysz.

W imieniu całego Zarządu chciałbym podziękować za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Chciałbym podziękować całej załodze Starostwa Powiatowego, Wydziału Finansów, ale także naszych jednostek. Był to rzeczywiście trudny rok, ale urząd przez ten czas działał normalnie. Mieliśmy także nowe zadania, koordynowaliśmy szczepienia, pomagaliśmy służbie zdrowia. Dziękuję, także samorządom gminnym i samorządowi województwa za dobrą współpracę. Bardzo dziękuję” – podsumował starosta Krzysztof Nosal.

W imieniu klubu radnych Lewica – Razem dla Powiatu Kaliskiego głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Artur Szymczak (SLD): „Chciałbym pogratulować staroście otrzymanego wotum zaufania i pogratulować pani skarbnik wykonania budżetu, ale nie tylko jako radny i szef klubu”. Przewodniczący klubu Lewicy podkreślił, że jego podziękowania płyną również z pełnionej funkcji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a wynika to z faktu, iż „w 2021 r. realizowaliśmy bardzo duże zadania związane z wypłatami środków dla przedsiębiorców związanych z COVID-em, a gdyby nie wsparcie Zarząd Powiatu i szybka decyzja, aby zwiększyć środki, to my jako urząd nie wypłacilibyśmy. Jako pierwszy urząd pracy w Polsce wypłaciliśmy środki po 5 tys. zł dla wszystkich przedsiębiorców, łącznie 120 mln zł (…). Jednocześnie dziękuję wszystkim Państwu radnym za to, że wspieracie urząd pracy i za ten rok 2021 dla pana starosty, dla wszystkich służb w powiecie jeszcze raz gratuluję” – podsumował A. Szymczak.

Do gratulacji dołączył się również Dariusz Korczyński (PSL), który dołączył się do gratulacji i podziękowań: „W myśl powiedzenia zgoda buduje, niezgoda rujnuje – myślę, że dzięki tej zgodzie tyle inwestycji udało się zrobić. Przeglądałem sprawozdanie, jest naprawdę czym się pochwalić. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i obyśmy dalej budowali razem wspólną przyszłość dla Kalisza i dla powiatu kaliskiego”.

Wśród mówców pojawił się także Krzysztof Dziedzic (PiS), przedstawiciel opozycyjnego klubu Prawo i Sprawiedliwość, który – jak już wskazano – zagłosował przeciwko absolutorium i wotum zaufania: „Złożę wszystkim życzenia spełnienia wszystkich planów i zamierzeń na nowy rok budżetowy, aby te zadania, które służą naszym mieszkańcom gmin powiatu udało się zrealizować, pozyskać nowe środki zewnętrzne, usunąć nieprawidłowości i mankamenty, obniżyć zadłużenie, abyśmy śmiało mogli patrzeć w przyszłość powiatu kaliskiego”.

Jego wypowiedź nieco żartobliwie skwitował przewodniczący J. A. Kłysz: „Spodziewałem się dłuższego wywodu, zawsze tak było, a tutaj mnie pan zaskoczył w tym roku. Oczekiwałem cyfr, obliczeń, podsumowań, uzasadnień pozytywnych, bo oczywiście one wszystkie takie były. No niestety, ale myślę, że w przyszłym roku pan przewodniczący nieco popracuje i usłyszymy te piękne słowa, które na każdej sesji słyszeliśmy na sesji absolutoryjnej”.

Dotacje dla parafii i OSP

Na ostatniej, przedwakacyjnej sesji podjęto także uchwałę o udzieleniu dotacji w kwocie 7 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, a konkretnie na konserwację i restaurację konfesjonału neogotyckiego z Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku. Radni byli już jednomyślni, oddano 20 głosów za.

W międzyczasie przewodniczącego Jana Adama Kłysza i jego kompanów przy stole prezydialnym zaatakowała… mucha. Była ona bardzo skuteczna utrudniając prowadzenie obrad. Szybko uporał się z nią wicestarosta Zbigniew Słodowy (SLD) i kontynuowano dalej obrady bez zbędnych przeszkód.

Dalej podjęto serię uchwał dot. wsparcia finansowego dla wszystkich gmin z powiatu kaliskiego z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia i remonty strażnic ochotniczych straży pożarnych. Każda z gmin na ten cel otrzymała 12 000 zł. W głosowaniu nad udzieleniem dotacji dla gminy Blizanów głosowało 20 radnych (wszyscy za), a po tym głosowaniu salę opuścił radny Błażej Wojtyła (PiS). Pozostałe dziesięć uchwał podjęto jednomyślnie w 19-osobowym składzie.

Przerwa i czas na budżet

Po tej serii głosowań związanych z dotacjami dla OSP przewodniczący Jan Adam Kłysz ogłosił godzinną przerwę, która wynikała z faktu odwiedzin Józefa Zycha – marszałka Sejmu w czasie uchwalania obecnej Konstytucji RP z 1997 r. W trakcie spotkania otwarto okolicznościową wystawę, a radni i członkowie Zarządu Powiatu Kaliskiego otrzymali pamiątkowe egzemplarze polskiej ustawy zasadniczej.

Po drobnych problemach technicznych sesja ruszyła po ponad godzinnej przerwie. Rozpoczęto od technicznej uchwały o skonsolidowanym bilansie powiatu (przyjęta 19 głosami za), by przejść do uchwały budżetowej i WPF. Warto odnotować zmiany po stronie dochodów powiatu – ponad 1 mln zł to dotacja celowa na drogi, a wraz z pozostałymi dochodami zmiany w budżecie wyniosły ponad 1,8 mln zł. Po stronie wydatków kwotę zwiększono o ponad 1,9 mln zł. W uchwale budżetowej warto też zauważyć jeszcze jedną kwotę: wzrost wydatków na obsługę długu publicznego o 580 tys. zł – koszty te właściwie podwoiły się i stanowią już dla budżetu powiatu wydatek ponad 1,1 mln zł. Zarówno zmiany w budżecie, jak i WPF przyjęto jednomyślnie – 19 głosami za.

Interpelacje, czyli chodniki, PKS i komentarz polityczny

Tematy związane z absolutorium i wotum zaufania wyraźnie wpłynęły także na kształt punktu związanego z interpelacjami i zapytaniami radnych, które zwykle budzą dużą emocje, a tym razem nie zajęły tak wiele czasu.

Jako pierwsza głos zabrała Alicja Łuczak (PO) apelując o budowę chodnika przy drodze powiatowej o długości ok. 400 m. „Ten odcinek jest rzeczywiście niedługi, ale bardzo potrzebny i budujący bezpieczeństwo (…). W związku z tym zwracam się z pytaniem do starosty, bo nie zauważyłam, ale czy środki na te inwestycje są zaplanowane?” – pytała A. Łuczak.

Małgorzata Banaś (PSL) pytała o 7 chodników w gminie Godziesze Wielkie, które zostały wprowadzone do budżetu na marcowej sesji Rady Powiatu Kaliskiego: „Dlaczego przez okres ponad trzech miesięcy nie przystąpiono do realizacji tych inwestycji? mimo, że mamy zabezpieczony wkład finansowy”. Radna podkreślała również o wzroście cen, co może spowodować, że zarezerwowane środki mogą okazać się niewystarczające.

Wystąpienie Henryka Kurka (PiS) było jak zwykle kwieciste, ale i zawiłe. Tradycyjnie już wśród tematów pojawiła się kolejka wąskotorowa, PKS, ale i odniesienie do krajowej polityki. Radny H. Kurek mówił m.in. o tym, jak ważne jest porozumienie się między gminą Opatówek a władzami powiatu kaliskiego w sprawie kolejki wąskotorowej. Okazją do rozmów i deklaracji w tym temacie było niedawne otwarcie zrewitalizowanego budynku dawnego dworca PKP w Opatówku. W temacie PKS-sów mogliśmy usłyszeć, jak to radny Kurek w barwnych słowach opowiada, jak to „załatwiał” poszczególne kursy i ratował całą spółkę, nie tylko w Kaliszu, ale i w Sieradzu.

Rząd ma ciężko z tymi pieniędzmi, ale prosiłbym, żeby na drugi raz prezydent Warszawy nie dogryzał, że tych pieniędzy nie dostanie rząd; rząd, który reprezentuję. Jeszcze takie słowo powiem, gdy pan Tusk jeździł na wsiach, było takie powiedzenie, że Ukraińcy zawalą nas zbożem. To nieprawda, bo jak był premierem, to tanie zboże od Ukrainy kupował” – mówił płomiennie H. Kurek.

Podsumowanie

Podziękował za sesję absolutoryjną oraz spotkanie z Józefem Zychem. Do podziękowań dołączył się Krzysztof Dziedzic, który zreferował też ostatnie spotkanie poświęcone sytuacji PKS w gronie władz gminy Opatówek. Oprócz tego były życzenia dla dwóch radnych: Alicji Łuczak i Alicji Skrzybalskiej (PiS), które obchodziły imieniny. Na sam koniec sesji głos krótko zabrał starosta Krzysztof Nosal, odpowiadając hasłowo na zgłoszone interpelacje. Pojawił się również pomysł, by odbyła się sesja w trybie zdalnym, w związku z koniecznością przyjęcia zmian w budżecie. Sesja ta została zaplanowana na 13 lipca br.

 

Fot.: AD
Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze