baner_FBAnt
Stokado
Baner AWS
baner_apka_2

Socjologia Bezpieczeństwa na Akademii Kaliskiej

Minister edukacji i nauki udzielił uczelni pozwolenia na utworzenie
tego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. To
jedyna uczelnia w Polsce, która zdecydowała się na otworzenie nowego
kierunku.

Absolwent 3-letnich studiów na kierunku socjologii bezpieczeństwa otrzyma tytuł licencjata. Po ich ukończeniu będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej jako ekspert ds. socjologii w obronności i bezpieczeństwa, w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP jako pracownik cywilny oraz pozostałych służbach mundurowych, strażach i inspekcjach funkcjonujących w sektorze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz organizacjach pozamilitarnych.

Studia zapewnią wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk socjologicznych oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania ze znajomością istoty operacyjnego użycia sił do osiągania celów politycznych, społecznych lub gospodarczych.

Absolwent będzie również przygotowany do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych np. konfliktu społecznego, wojennego oraz w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zagrożeń bezpieczeństwa, działań na rzecz środowisk regionalnych i lokalnych, a także współpracy z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami zajmującymi się obronnością i bezpieczeństwem państwa w tym sektorze oraz do prowadzenia badań naukowych w stopniu zezwalającym na podjęcie studiów trzeciego stopnia.

Kierunek studiów socjologia bezpieczeństwa należy do dziedziny nauk społecznych i obejmuje problematykę socjologii i bezpieczeństwa w zakresie systemu bezpieczeństwa narodowego, socjologii grup dyspozycyjnych, teorii sztuki wojennej, dowodzenia, zarządzania kryzysowego, a także wybranych zagadnień prawa i politologii oraz nauk o zarządzaniu. Co ważne – uczelnia opracowała własną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań.

Profil praktyczny studiów na tym kierunku oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia realizowane przez kadrę akademicką jak i 6-miesięczna praktyka zawodowa.

Ponadto w skład wchodzą ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i seminaria z podmiotami gospodarczymi, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa).

Taka formuła dotyczy wielu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz do wyboru, umożliwi to weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym.

Źródło: Akademia Kaliska

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze