baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Bank Światowy z uwagami do… strategii Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej do 2030 roku przeprowadzone zostały od 6 marca do 11 kwietnia 2023 roku. Ich celem było uzyskanie uwag, opinii i propozycji sugestii zmian tak, aby powstający dokument uwzględniał potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy.

W ramach konsultacji wpłynęło łącznie 112 uwag od 15 podmiotów. Wśród nich znalazły się uwagi m.in. Banku Światowego (19 uwag) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (17 uwag). Część z nich została uwzględniona, lecz nie wszystkie. Niektóre uwagi były, zdaniem autorów strategii, zanadto szczegółowe i dotyczyły wdrożeń operacyjnych, a nie kwestii strategicznych. Z innymi autorzy strategii nie zgadzali się merytorycznie.

Pojawiły się także uwagi mieszkańców, a wśród nich apel Łukasza Kubiaka o wplecenie w strategię założenie rozrostu administracyjnego miasta Kalisza, wzorem Rzeszowa czy Koszalina. – Mamy bowiem do czynienia z częstym zjawiskiem tzw. „gapowiczów” – mieszkańców gmin obwarzankowych, których podatki zasilają budżety ich samorządów, a którzy korzystają z wielu usług wytwarzanych w mieście i dofinansowywanych z budżetu miasta – pisał w swojej uwadze Łukasz Kubiak, apelując o przyłączenie do Kalisza części sąsiednich gmin. Powoływał się on na ekonomiczny efekt skali, który będzie zauważalny w kosztach utrzymania szkół, dróg czy administracji. – Jeśli nie przyłączymy choćby Kościelnej Wsi, Szałego, Boczkowa czy Zdun, nie będziemy się rozwijać w odpowiednim tempie. Kalisz nie jest otoczony pustynią i swój rozwój jako głównego miasta regionu musi odbywać za pomocą przyłączania sąsiednich miejscowości – pisał Łukasz Kubiak. Uwaga nie została uwzględniona.

Do Strategii pozytywnie odniósł się prezydent Konina Piotr Korytkowski. – Pragnę pogratulować Panu bardzo dobrze przygotowanego dokumentu strategicznego obejmującego szeroki obszar administracyjny. Pogodzenie interesów, określenie spójnego wspólnego celu oraz późniejsza realizacja jest dużym wyzwaniem – pisał do prezydenta Krystiana Kinastowskiego prezydent Konina. Mówił także o „chęci podjęcia współpracy w budowaniu ekologicznego wizerunku Naszego regionu na płaszczyźnie gospodarczej oraz społecznej”.

Do projektu strategii odniósł się także Bank Światowy, chwaląc model funkcjonalno-przestrzenny strategii. – Zwłaszcza zaproponowany model funkcjonalno-przestrzenny AKO dostarcza szeregu ważnych wskazań dotyczących pożądanych kierunków działań w przestrzeni, uwzględniając strefy zróżnicowanych procesów osadniczych i ich specyficzne uwarunkowania – czytamy w jednej z 19 uwag. Bank Światowy pozytywnie odnosił się także do społecznej partycypacji w tworzenie strategii, proponując, aby podobne działania podejmować przy monitoringu i przeglądzie strategii podczas jej realizacji, „żeby po pierwsze, utrwalić fakt istnienia i istotności Strategii dla działań rozwojowych w ramach AKO oraz po drugie, żeby utrzymać „słuch społeczny”, co umożliwi lepsze zrozumienie dynamiki potrzeb społecznych związanych z rozwojem AKO”. Uwagę uwzględniono.

fot. Center for Global Development

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze