Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Blizanów z uchwalonym budżetem na nowy rok

W budżecie gminy Blizanów na 2024 r. po stronie dochodów zapisano 55 mln zł, a po stronie wydatków – 57,7 mln zł. Na wydatki majątkowe i inwestycje planuje się przeznaczyć 13,5 mln zł. Do ważniejszych zadań zaliczyć trzeba: rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Zagorzynie, budowę sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Zagorzynie.

Opracowana zostanie także dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Pamięcinie i Blizanowie. Z inwestycji drogowych planuje się przebudowę nawierzchni drogi we wsiach: Pawłówek, Lipe, Skrajnia Blizanowska, Brudzew-Korab, Bogucice, Godziątków (w kierunku Blizanówka i w kierunku granicy z gminą Stawiszyn), Janków Drugi, Pruszków, Rychnów. Zabezpieczono środki finansowe jako udział Gminy w budowie chodnika przy drodze powiatowej Kokanin-Piotrów oraz przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Blizanowie. Opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę dróg rowerowych w ciągach dróg powiatowych na odcinkach: Zagorzyn-Dojutrów, Blizanów Drugi-Godziątków, Poklęków-Russów. Przewidziano też budowę oświetlenia solarnego na terenie gminy około 70 lamp, a w ramach programu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę” wymienionych zostanie ponad 1000 lamp oświetlenia ulicznego i drogowego na zdalnie sterowane lampy ledowe. Przekazane zostaną dotacje pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach parafialnych w Lipem i Pamięcinie. Kontynuowane będą prace związane z zapewnieniem dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych i budową boisk sportowych w Brudzewie i Blizanowie Drugim.
Z ważniejszych wydatków zaplanowano między innymi: na oświatę i wychowanie 22,3 mln zł, transport i łączność – 7,2 mln zł, pomoc społeczną – 3,1 mln zł, rodzinę i świadczenia wychowawcze – 4 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska –6,3 mln zł.

Ponadto podjęto też uchwały w sprawie:
• określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
• przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
• planu pracy Rady i stałych komisji Rady Gminy Blizanów na 2024 rok,
• zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2023-2030 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024-2030.

Źródło: UG Blizanów

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze