Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Branżowe Centrum umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa w Liskowie

BCU w Liskowie powstaje w ramach projektu Powiatu Kaliskiego i Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie pn.: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs).

Przedsięwzięcie realizowane jest  w partnerstwie z Polską Izbą Motoryzacji, głównym partnerem branżowym oraz partnerem dodatkowym, uczelnią prowadzącą kształcenie  Uniwersytetem Przyrodniczy we Wrocławiu. W ramach projektu przy Zespole Szkół powstaną 2 nowoczesne hale warsztatowo-garażowa oraz dydaktyczno-wystawowa, łącznie ponad 1600 m2 przestrzeni dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, co zagwarantuje najwyższą jakość kształcenia w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne – od symulatorów, stacji referencyjnych, systemów nawigacji i automatycznego i autonomicznego prowadzenia po nowoczesne pojazdy i maszyny rolnicze zapewnią najwyższą jakość kształcenia i szkolenia w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Z kolei zastosowana rozszerzona i wirtualna rzeczywistość zapewni ciąg dydaktyczny od symulacji pracy, po kształtowanie kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. BCU będzie ośrodkiem kształcenia wykwalifikowanych kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Oferta BCU będzie skierowana do uczniów, studentów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz osób dorosłych chcących zdobyć nowe umiejętności zawodowe, bądź przekwalifikować się.

BCU, jako nowa jednostka w systemie oświaty pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Branżowe Centra Umiejętności to rozwinięte pod względem technologicznym ośrodki wszechstronnego kształcenia i egzaminowania w poszczególnych dziedzinach, łączące potencjał przedsiębiorców, szkół i uczelni.

Nowatorskie rozwiązania wykraczające poza tradycyjne modele kształcenia zapewnią w BCU w Liskowie przestrzeń dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia i tym samym przyczynią się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających swoim profilem kompetencji na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.

Utworzenie BCU odbywać się będzie poprzez budowę nowej infrastruktury, zakup wyposażenia, wpisanie BCU do systemu oświaty. Z kolei wsparcie funkcjonowania obejmować będzie działania w czterech obszarach: działalności edukacyjno-szkoleniowej, integrująco-wspierającej, innowacyjno-rozwojowej oraz doradczo-promocyjnej. 

Oprócz funkcji dydaktycznej BCU prowadzić będzie diagnozę zapotrzebowania na umiejętności, kompetencje i zawody w dziedzinie mechanizacji rolnictwa, upowszechniać innowacje i zwiększać efektywność transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, upowszechniać (szkolenia, opracowania,) transformację ekologiczną i cyfrową, nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym (filmy instruktażowe i dydaktyczne), promocja kształcenia zawodowego, doradztwo zawodowe, organizowanie olimpiady zawodowej, prowadzenie platformy zalanego uczenia się, pełnienie roli instytucji certyfikującej kwalifikacje z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), które zostaną włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

BCU w liczbach:

  • Kwota dofinansowania: 12 994 021,18 zł
  • Łącznie kwota projektu: 15 664 195,16 zł
  • Włączenie BCU do systemu oświaty: do 31.12.2023 r.
  • Okres realizacji przedsięwzięcia: od 01 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2026 r.
  • Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu: 400
  • Okres trwałości projektu: 3 lata

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze