baner_AK
baner_AK
baner_FBAnt
baner_GM
reklama-SWWS

Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia

Gmina Ceków-Kolonia publikuje zapytanie o cenę na „Budowę budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia”.

Przedmiot zamówienia – wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia” w zakresie: roboty budowlane – fundamenty, mury, konstrukcja dachu z pokryciem, stolarka; roboty wykończeniowe wewnętrzne – tynki, posadzki, malowanie, sufit podwieszany; roboty wykończeniowe zewnętrzne:  elewacja, opaska budynku z chodnikiem; roboty elektryczne. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik nr 3 do zapytania – przedmiar robót.

1.    Termin realizacji zamówienia: 5 październik 2023r.

2.    Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego

3.    Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy Ceków-Kolonia, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, sekretariat w terminie do dnia 11.08.2023r. do godz. 930

4.    Termin otwarcia ofert 11.08.2023r. o godz. 1000

5.    Warunki płatności: 

– faktury częściowe do wysokości 80% wartości kosztorysowej w terminie 7 dni licząc od daty jej otrzymania;

– faktura końcowa po dokonanym odbiorze robót w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

6.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maciej Czelusta, tel. 62 76 31 489, inwestycje@cekow.pl

7.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim w jednej zamkniętej kopercie z opisem

Nazwa wykonawcy i jego adres

Oferta na „Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Plewnia”

8.    Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

9.     Dodatkowe uwagi:

1)  złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

2) zamówienie zrealizowane będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Ceków-Kolonia

3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do dostarczenia kosztorysu ofertowego wykonanego na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Załączniki:

1.    Załącznik nr 1 – formularz oferty

2.    Załącznik nr 2 – projekt umowy

3.    Załącznik nr 3 – przedmiar robot

4.    Załącznik nr 4 – projekt budowlano – wykonawczy

5.    Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonanie i odbioru robót

załączniki

Źródło: Gmina Ceków-Kolonia

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze