Bryłka
Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Budżet Opatówka z rekordem

Na sesji 25 stycznia został jednogłośnie przyjęty budżet Gminy Opatówek na 2022 rok. Wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej Gminy Opatówek oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

„Budżet proponowany na 2022 rok zabezpiecza małe, średnie i duże potrzeby, projekty, zadania oczekiwane przez mieszkańców Gminy Opatówek. Jest zbilansowany i bezpieczny w zakresie kwoty długu”- informuje Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki. „Przyjęty budżet to bardzo dobry plan inwestycyjny, budżet rozwojowy, który daje możliwości realizacji w bieżącym roku oraz w następnych latach nowe i duże i mniejsze zadania. Jest rekordowy w zakresie inwestycji oraz pozyskanych środków zewnętrznych. Około 14,3 mln zł to dofinansowania Rządowe na nowe drogi, inwestycje wodno-kanalizacyjne, sportowe” – informuje Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy Opatówek. „Uchwalony budżet zabezpiecza potrzeby w zakresie oświaty, działalności bieżącej; niskie zadłużenie to jego silna strona. Oczywiście w trakcie roku podlegał będzie zmianom”- informuje Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek Paweł Bąkowski.

W toku dyskusji głos zabrali także Radni, którzy ocenili pozytywnie projekt wskazując jednocześnie na nowe obszary, które dobrze byłoby objąć większym finansowaniem. Między innymi opinie o budżecie wyrazili: Przewodniczący Komisji Budżetu Radny Mariusz Małoburski, Radni: Jarosław Budka, Grzegorz Janik, Mateusz Walczak.

Budżet na 2022 rok wraz z autopoprawkami ustala co następuje:

– dochody budżetu 61mln 245 tys. zł ( dochody bieżące 47 mln 768 tys. zł)

– wydatki budżetu 63 mln 250 tys. zł ( wydatki bieżące 46 mln 311 tys. zł)

– wydatki majątkowe to blisko 17 mln ( 16 mln 939 tys. zł) i obejmują one między innymi: budowę i remont dróg Tłokinia Kościelna – Borów oraz Tłokinia Mała (dofinansowanie rządowe ca 8,8 mln); budowę kanalizacji w miejscowości Borów (ca 2,8mln zł); budowę dróg ul. Kościuszki – Cienia Trzecia oraz ulica Ogrodowa w miejscowości Opatówek (koszt ok 3,7 mln, z czego 60% dofinansowanie zewnętrzne), inne wydatki w wysokości ok 3,8 mln na inwestycje drogowe, remonty dachów w budynkach komunalnych, inwestycje w oświacie w tym budowa boiska sportowego oraz żłobka w miejscowości Opatówek, inwestycje w oświetlenie uliczne, termomodernizacje.

W budżecie zaplanowano około 716 tys. na 62 zadania w 28 sołectwach w ramach tzw. Gminnego Funduszu Sołeckiego. Zgodnie z wnioskami mieszkańców. W budżecie przewidziano wydatki na: Oświatę około 20 mln;  na transport i łączność, około 16 mln; na kulturę, działalność GOPS, bezpieczeństwo w tym działalność OSP około 4 mln. Planowane zadłużenie na koniec roku 2022 (kwota długu) około 2,5 mln –  4% wydatków. Jest to bezpieczna wielkość zadłużenia, i pozwala w razie potrzeby na zaciągnięcie pożyczek w celach realizacji kolejnych dużych inwestycji.


Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze