baner_FBAnt
Stokado
Baner AWS
baner_apka_2

Budżet z wątpliwościami

Klub Radnych Polska 2050 twierdzi, że doszło do naruszenia procedury uchwalania budżetu Miasta Kalisza na rok 2022. W związku z tym odpowiednie pismo złożyli do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. O szczegółach poinformowała na dzisiejszej konferencji prasowej radna Polski 2050, Magdalena Walczak.

Sprawa dotyczy sesji budżetowej z dnia 28 grudnia 2021 roku do której zgłoszono dwie autopoprawki. Klub radnych informuje, że zostały one złożone za późno. Uchwała Nr LIV/711/2010 jasno informuje, że Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opiniami, przygotowuje ewentualne poprawki do projektu uchwały budżetowej i przekazuje je Radzie Miejskiej 10 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej.

„Na początku sesji, kiedy ustalaliśmy porządek obrad, wywiązała się dyskusja związana z tym, że do porządku obraz dostały dodane dwie autopoprawki. Autopoprawka nr 2 i autopoprawka nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok. Wywiązała się wtedy dyskusja pomiędzy radnym Darwichem i zespołem prezydenckim, w tym panią skarbnik, w zakresie tego, że dosyć późno zostały nam te autopoprawki przekazane”.

– powiedziała Magdalena Walczak, radna Klubu Polska 2050

W odpowiedzi na pismo radnej Barbary Oliwieckiej, Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała, iż doszło do uchybienia terminu złożenia tych autopoprawek, jednak nie były one na tyle istotne, że spowodowałyby nieważność tej uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa argumentuje to tym, iż radni poprosili o przerwę, mieli możliwość zapoznania się z autopoprawkami i nie złożyli wniosku o odroczenie sesji. Mimo tego, RIO orzekła, że doszło do naruszenia prawa podczas uchwalania budżetu:

„Dokonując kontroli uchwały budżetowej, Regionalna Izba Obrachunkowa oświadcza, że została ona podjęta z naruszeniem prawa. W trzech punktach stwierdzono, że w postanowieniach uchwały i załącznikach nie wyodrębniono wydatków finansowanych ze środków programu rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zastosowano także błędną klasyfikację co do dochodów budżetu oraz wystąpiła niespójność załączników oraz błąd rachunkowy. W związku z tym kolegium Izby wyznaczyło Radzie Miasta termin do 22 lutego do usunięcia tych nieprawidłowości, dzień później nastąpi ponowne rozpatrzenie uchwały budżetowej. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną usunięte, to los naszej uchwały budżetowej będzie niepewny”.

– dodała radna

Autopoprawka nr 2 została sporządzona na wniosek Zarządu Dróg Miejskich i dotyczyła rozbudowy ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450. Objęła ona także wniosek Wydziału Rozwoju Miasta do zadania pod nazwą „Rewitalizacja centrum Miasta Kalisza”, który zakładał zwiększenie środków na ten cel o kwotę 2,5 mln złotych. Autopoprawka nr 3 odnosi się do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez Miasto Kalisz, została ona złożona przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. 

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze