Dofinansowanie do prywatnych lasów

Do 27 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych oraz ich wartość dla środowiska. Wsparcie jest finansowanie z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11 – 60 lat – o powierzchni od 0,10 ha do 40 ha, na: 

• przebudowę składu gatunkowego drzewostanów, przez:

– wprowadzenie drugiego piętra, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat (8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha – na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni),
– dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat wraz z zabezpieczaniem pniaków po wyciętych drzewach (w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni – 14 213 zł/ha),
– na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę (4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni),

• zakładanie remiz leśnych rozumianych jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów (848 zł bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu),

• realizowania cięć pielęgnacyjnych – czyszczeń późnych wykonywanych w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych (764 zł/ha na gruntach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12 stopni).

Ponadto, właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną: ogrodzenie remizy – w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu. Dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, dolesiania luk lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m. Wniosek można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze