Dofinansowanie na renowację ołtarza św. Franciszka

Klasztor Ojców Franciszkanów w Kaliszu otrzymał dotację Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace przy ołtarzu bocznym pw. św. Franciszka z Asyżu w kościele św. Stanisława BM. Dofinansowanie WWKZ wyniesie 70.000 złotych. Rozpoczęte w ubiegłym roku zadanie zasila finansowo również miasto Kalisz.

Prace konserwatorskie ołtarza rozpoczęły się w 2021 roku i związane były z renowacją dwóch znajdujących się na nim obrazów: św. Franciszka z Asyżu oraz MB Częstochowskiej. Samorząd Kalisza udzielił wówczas wsparcia w wys. 30.737 zł.

W  bieżącym roku, Rada Miasta Kalisza przyznała Klasztorowi OO. Franciszkanów 118.000 złotych. A w zakresie planowanych prac znajdują się m.in.: oczyszczenie ołtarza z zabrudzeń powierzchniowych, usunięcie przemalowań z partii polichromii – złoceń i srebrzeń, dezynfekcja wątku ceglanego i zaprawy, utrwalenie warstwy polichromii w miejscach niespójnych z podłożem, wzmocnienie struktury tynków i zapraw oraz sklejenie rozwarstwień i odspojeń, mechaniczne usunięcie gipsowych i cementowych kitów różnych od oryginału, założenie kitów wapienno-piaskowych w miejscach ubytków zaprawy i tynków, położenie warstwy wykończeniowej, wykonanie rekonstrukcji złoceń i srebrzeń z użyciem płatków złota i srebra zgodnie z techniką oryginału, wykonanie prób retuszy suchymi pigmentami i farbami żywicznymi w celu rekonstrukcji kolorystycznej ołtarza.

O decyzji w sprawie przyznania środków Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków powiadomił Radę Miasta Kalisza, a obowiązek wymiany informacji między udzielającymi dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, wynika z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Artykuł 82 ust. 1 ustawy wskazuje, że łączna kwota dotacji udzielonych przez poszczególne podmioty (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wojewódzki konserwator zabytków, a także organy stanowiące gminy, powiatu lub samorządu województwa) nie może przekroczyć 100% koniecznych nakładów. Stąd, udzielający dofinansowania  mają obowiązek prowadzenia wykazu przyznanych dotacji oraz wzajemnego informowania się o zakresie i wysokości przyznanego wsparcia.

źródło: UM

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze