baner_AK
reklama-SWWS
baner_AK

Dr Michał Sopiński został Rektorem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

24 marca dr Michał Sopiński został Rektorem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Do tej pory pełnił funkcję prorektora ds. rozwoju Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz adiunkta w Instytucie Nauk Prawnych SWWS.

Doktor Michał Sopiński jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, filologii francuskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytetu w Poitiers na kierunku europejskiego prawa handlowego, w ramach którego uzyskał tytuł Master 2, będący odpowiednikiem polskiego tytułu magistra. Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe. Laureat Diamentowego Grantu dla wybitnych młodych naukowców przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku.

Rozprawę doktorską pt. „Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Léona Duguit” napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. UW Tomasza Staweckiego obronił w 2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Rada Dyscypliny Nauki Prawne UW nadała mu stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem uchwałą z dnia 23 maja 2022 roku.

Nowy Rektor SWWS jest ekspertem w zakresie prawa publicznego, autorem kilkunastu publikacji i opracowań naukowych, w tym trzech monografii autorskich. Główne obszary zainteresowań badawczych to filozofia i teoria prawa, aksjologia prawa, doktryny polityczno-prawne oraz historia prawa.

W wolnych chwilach realizuje swoje sportowe pasje, nie zapominając o tym, że najlepiej spędzony czas– to ten z książką w ręku. Czasem można go też spotkać na piłkarskim stadionie.

Dorobek naukowy:

Książki:

 • M. Sopiński Problem reprywatyzacji: doświadczenia, argumenty, rozwiązania,
 • Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020 ISBN: 978-83-66344-49-5
 • T. Przesławski, M. Sopiński, E. Stachowska, Analiza i oceny funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2013-2017, , Warszawa 2020
 • M. Sopiński, W poszukiwaniu utraconej więzi. Narodziny i zmierzch solidarności w XIX-wiecznej Francji, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2022 ISBN: 978-83-286-0214-4
 • M. Sopiński, Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Léona Duguit, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-286-0213-7
 • M. Sopiński, A. Czarnecka (red.), 2022, Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej, Wydawnictwo SWWS, ISBN 978-83-66454-60-6

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 • M. Sopiński Rozumowanie prawnicze jako rozumowanie praktyczne w świetle nowej teorii prawa naturalnego Johna M. Finnisa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2020
 • M. Sopiński, Ewolucja teorii rozumowania prawniczego Neila MacCormicka, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019
 • M.Sopiński Futbol i filozofia prawa: gra albo kaprys sędziego (Football and Philosophy of Law: The Game or Scorer’s Discretion), Studia Iuridica, 2018
 • M.Sopiński, Pojęcie rozumowania prawniczego i jego specyfika w świetle koncepcji rozumowania na gruncie filozofii, logiki oraz retoryki (The Concept of Legal Reasoning and Its Specificity in the Light of Philosophical, Logical and Rhetorical Aspects of Reasoning),
  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
 • M. Sopiński Od pozytywizmu do postpozytywizmu: poglądy teoretycznoprawne Neila MacCormicka na tle współczesnej teorii i filozofii prawa (From Positivism to Post-Positivism: Neil MacCormick’s Legal Thoughts on the Contemporary Legal Theory andPhilosophy of Law), Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, 2018
 • M. Sopiński, Leibniz’s Specimen Demonstrationum Politicarum Pro Eligendo Rege Polonorum – Legal Logic at the Service of Politics: a Study in the History of Legal and
  Political Thought, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2016
 • M. Sopiński, The Concept of the “Rule of Law” – Between the Need of Interpretation and the Lure of Instrumentalisation, European Foreign Affairs, nr 4(19) 2021
 • M. Sopiński, Konstytucja z papieru? Początki konstytucjonalizmu algierskiego [w:] Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych, red. K.J.Kaleta, Warszawa 2019
 • M. Sopiński, Własność jako funkcja społeczna w koncepcji Léona Duguit, Prawo i Więź, Nr 4 (42), 2022
 • M. Sopiński, Perspektywa prawnonaturalna jako paradygmat myślenia o prawie pozytywnym” [w:] „Teoria i praktyka prawa w perspektywie prawnonaturalnej”, red. A. Czarnecka, M. Sopiński, Wydawnictwo SWWS, 2022
 • M. Sopiński, 2022, „Reparacje wojenne od Niemiec w aspekcie prawnym oraz politycznym”, Kwartalnik Prawa Międzynarodowego, III (III), 2022

Źródło: SWWS

Najchętniej czytane w zeszłym tygodniu!

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze