Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Gmina Lisków przeznaczy ponad 6 mln złotych na inwestycje w 2024

Na LVII sesji Rady Gminy Lisków, która odbyła się 20 grudnia 2023 roku Rada Gminy jednogłośnie uchwaliła budżet Gminy Lisków na 2024 rok.

W budżecie gminy Lisków zaplanowano  dochody w kwocie 32.615.824,00 zł, oraz wydatki budżetowe w kwocie 32.433.124,00 zł, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.242.020,07 złotych, co stanowi 19,25 % wydatków ogółem z przeznaczeniem między innymi na następujące zadania:

  • Remont odcinka ul. Antoniego Szewczyka w Liskowie zaplanowano wydatki w kwocie 759.396,88 zł;
  • Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Lisków;
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałków i Chrusty z przerzutem ścieków do oczyszczalni ścieków w Liskowie;
  • Zakończenie inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury edukacyjno – sportowej w Gminie Lisków poprzez jej remont, rozbudowę oraz przebudowę”. Projekt ten dotyczy przebudowy oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zakrzynie poprzez powiększenie istniejącej Sali sportowej, dodatkowe pomieszczenia klasowe, a także remont istniejących toalet i korytarzy. Ponadto wykonana zostanie rozbudowa i przebudowa Hali widowiskowo-sportowej w Liskowie, dzięki czemu zyskamy nowe pomieszczenia oświatowe dla szkoły podstawowej oraz pomieszczenia do celów lecznictwa dla Zakładu Rehabilitacji. (Całość inwestycji to ponad 5 milionów złotych, łącznie ze zrealizowaną inwestycją w Szkole w Strzałkowie w 2023 r.);
  • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 44 a w celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych;
  • Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
  • Przebudowa dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do pól przy wykorzystaniu dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a w tym łącznik Budy Liskowskie – Trzebienie.

Wydatki bieżące w kwocie 26.191.103,93 zł zostaną przeznaczone m.in. na oświatę i wychowanie w wysokości  9.686.610,00 zł, co stanowi 29,87 % planu, pomoc społeczną w wysokości
4.161.570,00 zł, tj. 12,83 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz zaopatrzenie w wodę 3.498.535,44 zł, co stanowi  10,79 %. W budżecie Gminy zaplanowane są również dotacje na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP oraz Publicznego Żłobka w Liskowie. Jak co roku budżet przewiduje również dotacje dla licznie funkcjonujących stowarzyszeń tj.: Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa Sportowego „Liskowiak”, Towarzystwa Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz dla innych stowarzyszeń i organizacji działających w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy.

W 2024 roku rozpocznie się największa inwestycja drogowa w gminie, albowiem za ponad 8 milionów złotych pozyskanych w ramach Polskiego Ładu, zostanie zmodernizowane 13 odcinków dróg gminnych. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały następujące zadania inwestycyjne, na które otrzymano zewnętrzne wsparcie finansowe:

– z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Wygoda oraz w miejscowości Koźlątków, całkowita kwota ponad 2 mln złotych, na budowę sieci wodociągowej  na ul. Rzgowskiej, całkowita kwota  około 972 tys. zł oraz na budowę instalacji do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych do pielęgnacji terenów zieleni gminnej, całkowita kwota około 684 tys. zł;

– od Wojewody Wielkopolskiego na przebudowę drogi Strzałków – Małgów, całkowita kwota ponad 1 milion zł;

– w ramach Dziewiątej Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę” 1 milion złotych przeznaczymy na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy poprzez wymianę lamp na energooszczędne;

– Z Polskiego Ładu 1 milion złotych zostanie wydatkowane na remont zabytkowego budynku Plebanii w Strzałkowie.

Powyższe inwestycje, na kwotę co najmniej 16 mln złotych, to zadania, które poprawią warunki życia mieszkańców Gminy Lisków.

Źródło: UG Lisków

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze