Bryłka
Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Informacja Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza w sprawie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Tuwima 10

Nieruchomość zabudowana, stanowiąca zespół dworsko-parkowy, oznaczona aktualnie w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 7/71 o pow. 2,7397 ha i działka nr 7/19 o pow. 0,1467 ha, wchodziła w skład obszaru dobra ziemskie Majków o łącznej powierzchni 225,9945 ha, stanowiące własność Feliksa Karśnickiego. Powyższy majątek został na podstawie przepisów dekretu z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, przejęty na własność Skarbu Państwa na cele reformy rolnej i podlegał dalszej parcelacji.

Miasto Kalisz nabyło prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 2,8864 ha nieodpłatnie w drodze komunalizacji. Wskutek działań reprywatyzacyjnych podjętych przez spadkobierców byłego właściciela dóbr ziemskich Majków, w drodze postępowania administracyjnego oraz sądowego, ostatecznie zarówno Skarb Państwa jak i Miasto Kalisz utraciło prawo własności omawianych nieruchomości. W trybie postępowania administracyjnego orzeczono, że ten zespół dworsko-parkowy nie podpadał pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej i brak było podstaw prawnych do przejęcia mienia na Skarb Państwa. Podjęte przed sądem powszechnym przy udziale Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej, próby zasiedzenia nieruchomości okazały się bezskuteczne.

Miasto Kalisz utraciło tytuł prawny do nieruchomości na skutek braku legitymacji prawnej Skarbu Państwa na dzień komunalizacji.
W zaistniałym stanie prawnym, z dniem utraty tytułu własności nieruchomości przez Miasto Kalisz – umowa użyczenia pomieszczeń budynku na siedzibę Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Ochrony Zabytków wygasła. Umowa użyczenia nie określała sposobu rozliczeń po jej wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu.

Aktualni współwłaściciele zaproponowali Miastu Kalisz sprzedaż ww. nieruchomości. W związku z tym, iż omawiany obiekt o zabytkowych i historycznych walorach od wielu lat służy jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla społeczności osiedla Majków, Miasto Kalisz podjęło rozmowy w sprawie dalszego funkcjonowania tego zespołu dworsko-parkowego. Ustalono wstępne warunki transakcji, tj. cenę kupna – sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.300.000,00 zł, która odpowiadała wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego oraz miała rekompensować inne roszczenia współwłaścicieli.

Miasto Kalisz ze swej strony wypełniło wymogi formalne umożliwiające sfinalizowanie transakcji i czeka na ostateczną decyzję współwłaścicieli. Jednocześnie, Miasto Kalisz nie będzie komentować innych działań współwłaścicieli w zakresie omawianej nieruchomości.

źródło: UM, fot.: archiwum MBP

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze