baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Jeszcze kilka słów i zmian do nowej koncepcji KLA

Jutro upływa ostateczny termin na składanie uwag odnośnie proponowanych zmian w rozkładzie jazdy KLA, które mają wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Po rozpisaniu konkretów dotyczących każdej z linii, po przeczytaniu analizy mojego redakcyjnego kolegi Macieja Antczaka, zanotowałem kilka swoich spostrzeżeń oraz pomysłów na ulepszenie przedstawionej koncepcji.

ABEC adło…

Ci, którzy żywili nadzieję, że wraz z proponowanymi zmianami w rozkładzie jazdy zniknie numeracja polegająca na dodawaniu liter do cyfr (1A, 3A itp.) muszą być rozczarowani. Nie zniknie i bardzo dobrze – takie oznaczenie od dawna informuje, że jest to wariant podstawowej linii autobusowej. Dla przykładu – Linie 1 i 1A na większości trasy mają identyczny przebieg – zaczynają na Osiedlu Dobrzec i razem docierają na Osiedle Winiary, gdzie „jedynka” kończy swój kurs, natomiast 1A jedzie w stronę Opatówka. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku linii nr 12 – wariant podstawowy do Cmentarza Komunalnego, wariant 12K do Kościelnej Wsi.

Podobnie, choć nieidentycznie przedstawia się sytuacja z „trójkami” gdzie nie ma podstawowego kursu – na co wskazuje rozkład jazdy umieszczony na przystankach. Linia występuje w wariantach:

 • 3A (Osiedle Dobrzec – Szałe)
 • 3B (Osiedle Dobrzec – Wolica, z kursami do Chełmc)
 • 3C (Osiedle Dobrzec – Sulisławice)
 • 3D (Osiedle Dobrzec – Żydów – Osiedle Dobrzec)

Jeżeli weźmiemy pod uwagę kursy okolicznościowe, jakimi są połączenia w okresie Wszystkich Świętych, kiedy to Kaliskie Linie Autobusowe uruchamiają dedykowane połączenia z cmentarzami na obszarze miasta. Wśród nich pojawia się linia 3, która realizuje kurs od Osiedla Dobrzec (trasą identyczną jak warianty A, B, C i D) i kończy go przy zakładzie WSK – dwa przystanki za Cmentarzem na Zagorzynku.

Co się zmieni?

Zmianie ulegnie jeden z wariantów linii 3 – 3D zamiast linią stanie się linią miejską, która zakończy swój kurs przy zakładach Pratt & Whitney na ulicy Elektrycznej (był to postulat pracowników tej firmy) oraz wyeliminuje trudności w koordynacji rozkładu tego autobusu z pozostałymi „trójkami”.

Do linii 5 zostanie dodany wariant 5A, który po przejechaniu wspólnej trasy, od ulicy Puckiej (gdzie zakończy się kurs linii nr 5), pojedzie przez Majków i dotrze na ulicę Długą.

Nie do końca jasna jest sytuacja z wariantami 6A i 6B, które zostaną rozdzielone z podstawowej „szóstki” – w dokumencie „Koncepcja Optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej” kurs 6A będzie kursował od ulicy Elektrycznej do miejscowości Pólko, kurs 6B natomiast od Elektrycznej do Długiej. Odwrotnie jest to przedstawione w załączniku do tego dokumentu, który stanowi „Mapa projektowanej sieci komunikacyjnej”.

Uwaga nr 1:

Niezrozumiałe wydaje się nadanie numeracji 3D kursowi od Osiedla Dobrzec do Elektrycznej. Po pierwsze – to połączenie od lat funkcjonuje jako okrężna linia podmiejska, która swym zasięgiem obejmuje podkaliski Żydów. Po drugie – skoro będzie to wariant miejski, czemu nie przyzna się mu oznaczenia „3”? Logiczne, bo jak wcześniej zostało wspomniane, „trójka” realizuje kursy w okresie Wszystkich Świętych, gdzie kończy je przy zakładzie WSK, który to znajduje się kilkaset metrów przed Elektryczną. Spójne, bo bez sensu jest oznaczanie tego kursu dodatkową literą, skoro taka numeracja dotyczy głównie połączeń podmiejskich.

Argumenty za utrzymaniem oznaczenia 3D przedstawił podczas wczorajszej rozmowy w ramach Kaliskich Spraw na portalu Twitter Pan Maciej Rodowski, pracownik firmy Marcin Gromadzki Public Transport Consulting, która opracowała koncepcję nowego rozkładu jazdy – takie oznaczenie wynika z faktu, iż każdy z tych wariantów ma odmienny od pozostałych przystanek końcowy, który jest obsługiwany tylko przez jeden wariant.  

Osobną sprawą jest linia 19E, która ma zostać zastąpiona oznaczeniem „E”. Powodem takiej zmiany są duże różnice w trasie przejazdu pomiędzy 19 i 19E. Pierwsza z nich kursuje przez Legionów, Ułańską, Bankową, Aleją Wolności i Sukienniczą, druga natomiast Górnośląską, Kopernika, Chopina, Wodną oraz Parczewskiego. Inne są także ich punkty początkowe w Kaliszu. Oznaczenie „E” będzie wynikać także z powodu wprowadzenia odmiennej oferty taryfowej oraz statusu, który zmieni się na połączenia w ramach powiatowych przewozach pasażerskich. Będą one wykonywane z dopłatą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i refundacją ulg podstawowych z budżetu państwa.

Na Dobrzec czy Wyszyńskiego? Czyli niejasności autobusowo-rozkładowe

Analizując rozkład jazdy autobusów w stronę Osiedla Dobrzec, takiej destynacji na nim nie uświadczymy – końcowym przystankiem jest Wyszyńskiego Słoneczna. Taka nazwa widnieje także na elektronicznym rozkładzie jazdy, lecz już nie na wyświetlaczu autobusu – tutaj destynacją jest OS. Dobrzec. O ile pewnie nie jest to problem dla mieszkańców Kalisza, o tyle dla podróżnych z innych miejscowości może powodować to niezrozumienie.

Uwaga nr 2:

Należałoby ujednolicić końcowe nazwy przystanków, żeby te ukazane na rozkładzie jazdy były tożsame z wyświetlanymi na autobusach. Widząc na rozkładzie jazdy „dwójki” przystanek końcowy Wyszyńskiego Słoneczna, powinniśmy oczekiwać, że z tak wyświetlaną nazwą podjedzie autobus linii nr 2. Oczywiście należy to zastosować wszędzie tam, gdzie tylko istnieje taka konieczność.

Niewidoczne Centra Przesiadkowe.

Na zaprezentowanej koncepcji, która dokładnie ukazuje proponowane zmiany dotyczące częstotliwości oraz trasy autobusów, dość oszczędnie wspomina się o Centrach Przesiadkowych.

Zauważymy tam niekoniecznie dużo mówiące nazwy rondo Unii Europejskiej czy Miast Partnerskich. Rondo to położone jest pomiędzy Galerią Amber a dworcem kolejowym. Ulica Miast Partnerskich łączy je natomiast z ulicą Podmiejską w okolicach dworca autobusowego. Nigdzie nie zostały wspomniane nazwy „Centrum Przesiadkowe” ani „Dworzec Kolejowy”, co z punktu widzenia pasażerów jest dużo ważniejszą informacją. Podobna sytuacja jest w przypadku drugiego centrum przesiadkowego, które zlokalizowane jest przy ulicy Majkowskiej – w koncepcji i także na przystanku widnieje nazwa Majkowska Medix.

Uwaga nr 3:

Na nowym rozkładzie jazdy powinny zostać ujęte nazwy charakterystyczne dla podróżujących. W ostatnim czasie wiele nazw przystanków zostało zmienionych i dostosowanych do miejsc przy których się znajdują. Dla przykładu przez wiele lat funkcjonujący na Górnośląskiej przystanek „Dworzec PKS” został przemianowany na „Górnośląska Galeria Amber”. Co ciekawe, na „Mapie projektowanej sieci komunikacyjnej”, która jest załącznikiem do dokumentu „Koncepcja optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej”, końcowy przystanek dla linii 3C nosi nazwę „Dworcowa Centrum Przesiadkowe”. Oby w tym przypadku i każdym innym właśnie takie nazewnictwo zostało wprowadzone – będzie to duże ułatwienie dla pasażerów.

Bez szybkich połączeń

Aleja Wojska Polskiego i Trasa Bursztynowa, te dwie miejskie arterie stanowią najszybszą drogę łączącą osiedla z centrum Kalisza. Ulice, które mogłyby zapewnić sprawną i co ważniejsze szybką komunikację autobusową, nie zostaną przez nią wykorzystane.

Żeby być uczciwym, Aleja Wojska Polskiego zostanie wykorzystana na kilku fragmentach – od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do Ronda Westerplatte dalej będą nią kursowały obecne linie oraz dodatkowo warianty linii 15 obsługujące Strefę Gospodarczą Dobrzec-Zachód. Na bardzo krótkim odcinku od ulicy Staszica/Dobrzeckiej do Poznańskiej linie 17 oraz 22. Fragment od Poznańskiej do Majkowskiej będzie zaś wykorzystywany przez kurs linii 2 w stronę Osiedla Dobrzec. Nie liczę wykorzystywania przez linie 9 i 16 bardzo krótkiego odcinka Trasy Bursztynowej pomiędzy ulicami Górnośląską i Dworcową, gdzie nie jest umieszczony żaden przystanek.

Na powyższych przykładach kończy się jednak wykorzystanie tych dróg. Szkoda, bo ich potencjał został ponownie ograniczony. Pomijając likwidowaną linię 8, to parę lat temu odcinek Alei Wojska Polskiego od Ronda Westerplatte do ulicy Majkowskiej był wykorzystywany przez linię okólną 22, która jadąc dalej w stronę Godebskiego, stanowiła szybkie połączenie dwóch osiedli z centrum. Podobnie było z linią nr 9, która stanowiła ekspresowe połączenie osiedla Dobrzec z Winiarami – autobus jeździł przez Trasę Bursztynową na całym jej odcinku.

Obecnie linia 22 obejmuje swym zasięgiem Majków, dwa osiedla centrum Kalisza – Śródmieście I i Śródmieście II oraz Widok i Dobrzec. Linia 9 także z połączenia ekspresowego zmieniła się w kurs objeżdżający Zagorzynek, Rypinek (przez ulicę Kordeckiego) i dopiero Trasą Bursztynową i ulicą Łódzką udaje się na Osiedle Winiary. Od stycznia sytuacje obu tych linii ulegną jeszcze większej zmianie – obie zostaną jeszcze bardziej wydłużone przez osiedla Kalisza.

W tym przypadku powołując się na wyniki opracowanej koncepcji widzimy, że wykorzystywanie linii 9 na jej obecnym przebiegu jest marginalne – podczas badań rejestrowało się kursy, gdzie ostatni z pasażerów wysiadł na ulicy Łódzkiej – kilka przystanków przed końcową pętlą.  

Nowe i niewykorzystane przystanki

Przebudowany rozkład jazdy niesie też ze sobą nowe przystanki autobusowe, które powstaną dla obecnie funkcjonujących linii oraz także dla nowych połączeń. Będzie to:

 • Panattoni Park – niektóre z wariantów linii 15;
 • Warszawska Niemojowskich – linia 22;
 • Tyniecka – linia 22;
 • Owsiana – linia 22;
 • Osiedle Wzgórza Kalisza – przystanek końcowy dla linii 22;
 • Zachodnia Celtycka – linia 3C;
 • Zachodnia Olszynowa – linia 3C;
 • Zachodnia Noskowska – linia 3C;
 • Zachodnia Obozowa – linia 3C;
 • Młynarska – linia 22;
 • Wodna – wszystkie linie kursujące na odcinku Chopina – Parczewskiego oraz Babina Nowy Rynek – Chopina;
 • Sukiennicza – wszystkie linie kursujące na odcinku Plac Jana Pawła II – Bankowa/Częstochowska Teatr

Przystanek taki jak „Młynarska” w połączeniu z obecnie obsługiwanym fragmentem ulicy Serbinowskiej zapewni całodzienną obsługę całego odcinka. Przystanki znajdujące się w centrum, tj. Wodna i Sukiennicza zmniejszą dystans pomiędzy obecnymi przystankami. Pozostałe, dotyczące linii 15 oraz 22, powstaną w ramach przedłużenia tych kursów na wcześniej niewykorzystywane tereny.

Uwaga nr 4:

Dodałbym jeszcze jeden przystanek na trasie linii 22 – w okolicach ulicy Granicznej, pomiędzy przystankami „Dobrzecka Reja” i „Mickiewicza”. Jest to około 800 metrowy odcinek, przy którym wybudowane są zarówno domy jednorodzinne jak i bloki mieszkalne.

Wraz z likwidacją linii nr 7 oraz przetrasowaniem linii nr 9 kończy się obsługa autobusowa Trasy Bursztynowej. Mimo powstania osiedla Nowy Dobrzec przy ulicy Szapocznikow, przyległy do niej przystanek nie zostanie wykorzystany – drogą tą nie pojedzie żadna linia autobusowa.

Podsumowanie:

Opisane tu propozycje są kosmetyką, która moim zdaniem ułatwi poruszanie się po mieście – zarówno dotychczasowym podróżnym jak i osobom, które chcą wykorzystać transport publiczny do zwiedzania Kalisza. Jeżeli któreś z tych uwag zasługują na ujęcie w propozycjach do konsultacji, to proszę się częstować 😉

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Starsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze
Rdd

Wczorajsze koncepcje znacznie lepsze. Te są słabe
.litery muszą być wyeliminowane. Kiedyś była numeracja 1-32 i było super. Żadne ABC. To trzeba zlikwidować.

Marcin

Dodawanie liter w przypadku zbieżnej trasy nie jest złe. Trójki rzeczywiście są podobne, więc mnie to nie przeszkadza, ale są też ludzie wolący zwykłą numerację. Trzeba przyznać, że za MPK linie do Wolicy, Stobna i Saczyna miały odpowiednio numery 2, 6 i 7, a nie np. 3A, 3B i 3C, choć z Kościuszki na Starożytną kursowały tak samo (później „2” zamiast z Kościuszki startowała pod szpitalem na Poznańskiej).
Cieszy mnie zaś odejście od 19E na rzecz E. To pozostałość po dawnym rozkładzie, w którym część dziewiętnastek z Legionów (później oznaczonych jako 19″O”) również dojeżdżała do Ostrowa. Po ich likwidacji zapomniano, że 19 i 19E mają zaledwie kilka wspólnych przystanków i trzeba natychmiast zmienić numerację. W efekcie mamy oznaczenia wprowadzające w błąd.

Najnowsze