Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Kontrola palenisk domowych w Gminie Żelazków

W związku z obowiązkiem przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wytycznymi zawartymi w uchwale antysmogowej i Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej, pracownicy Urzędu Gminy Żelazków będą przeprowadzać kontrole z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.

-W czasie planowanych kontroli dokonamy oględzin kotłowni i urządzenia grzewczego oraz miejsca w którym przechowywany jest opał. Weryfikacji będą podlegały faktury oraz certyfikaty jakości paliwa stałego oraz dokumentacja techniczna instalacji – czytamy w komunikacie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Żelazków pok. nr 5, oraz pod numerem telefonu 62 752 -18- 53

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych.
do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane.
Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna kontroli:
•  art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 877 z późn. zm.),
• art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
• art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. Z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)
• Uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8807; zm.: z 2021 r. poz. 9640), zwana w dalszej części „uchwałą antysmogową”,
• Uchwała Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w  sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PMl0, PM2,5 oraz B(a)P uchylająca uchwałę Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5320; zm.: z 2020 r. poz. 5954).

Źródło: Urząd Gminy Żelazków

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze