baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Kontrowersje wokół funkcjonowania Izby Rzemieślniczej w Kaliszu

W ostatnich dniach doszło do sporu dotyczącego funkcjonowania Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Przedstawiciele cechów rzemieślniczych zorganizowali konferencję prasową, podczas której wyrazili swoje obawy i zarzuty wobec działalności Izby, szczególnie w kontekście jej sytuacji finansowej i transparentności. W odpowiedzi, władze Izby przedstawiły swoje stanowisko, dementując część zarzutów.

Maciej Całka, starszy cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu, otworzył konferencję, mówiąc:

„Konferencję zwołaliśmy ze względu na pojawiające się w ostatnim czasie i w ciągu całego roku informacje o nieprawidłowościach w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu, która się mieści tutaj po sąsiedzku w budynku obok, do której należą cechy z terenu byłego województwa kaliskiego.”

Sławomir Pisarski, cechmistrz z Pleszewa i członek Rady Izby Rzemieślniczej, przedstawił szczegóły dotyczące sytuacji finansowej Izby. Według jego relacji, na ostatniej Radzie w maju przedstawiono dokumenty finansowe wskazujące na stratę w wysokości 264 tysięcy złotych za rok 2023. Pisarski wyraził zaniepokojenie brakiem wyjaśnień dotyczących przyczyn tej straty oraz brakiem planu naprawczego ze strony władz Izby:

„Na ostatniej Radzie w maju, po wielu usiłowaniach dostaliśmy w końcu jakieś dokumenty finansowe. […] Jest to strata w wysokości 264 tysięcy złotych. Nie wiemy na podstawie tych dokumentów, co spowodowało tę stratę, a jako członkowie Izby chcemy to wiedzieć, a nawet powinniśmy wiedzieć.”

Joanna Bażant, członkini cechu z doświadczeniem w rachunkowości, szczegółowo omówiła przedstawione dokumenty finansowe. Zwróciła uwagę na znaczące przekroczenia budżetu w wielu kategoriach wydatków, takich jak zużycie materiałów i energii, usługi obce czy podróże służbowe. Bażant wyraziła również wątpliwości co do realności preliminarza budżetowego na rok 2024, sugerując, że faktyczna strata może być znacznie wyższa niż planowana.

Uczestnicy konferencji zgodnie wyrażali obawy o przyszłość Izby, szczególnie w kontekście przewidywanego spadku liczby egzaminów czeladniczych w najbliższych latach, co może dodatkowo pogorszyć sytuację finansową organizacji. Maciej Całka poruszył również kwestię reprezentacji cechów w strukturach Izby, wskazując na nierównomierny podział delegatów i problemy z akceptacją przez Izbę delegatów wybranych przez cechy.

Przedstawiciele cechów poinformowali o złożeniu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu delegatów Izby.

„Wystąpiliśmy dzisiaj z pismem do Izby, żeby nam udostępniono następujące dokumenty: Rachunek zysków i strat, bilans do 2023, wyciąg z rachunku i lokat na 31.12.2023, wykaz wynagrodzeń w rozbiciu na pracownicze, komisje egzaminacyjne, członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej i nagrody” – powiedział Sławomir Pisarski

Uczestnicy konferencji podkreślali, że ich celem nie jest likwidacja Izby, ale naprawa jej funkcjonowania. Wskazywali na długoletnią historię współpracy z Izbą i jej kluczową rolę w kształceniu młodych rzemieślników. Jednocześnie wyrażali frustrację brakiem odpowiedzi na ich pisma i prośby o wyjaśnienia ze strony władz Izby.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez portal Calisia.pl, władze Izby Rzemieślniczej w Kaliszu odniosły się do zarzutów przedstawionych podczas konferencji prasowej. Tadeusz Moczyński, dyrektor Izby w Kaliszu, potwierdził, że instytucja odnotowała ujemny wynik finansowy, jednak wyjaśnił przyczyny tej sytuacji.

„Izba Rzemieślnicza w Kaliszu rzeczywiście odnotowała wynik finansowy ujemny, który był spowodowany, między innymi wzrostem wynagrodzeń (inflacja 14%), wzrostem kosztów energii, wzrostem kosztów paliw i gazu oraz wielu innych czynników” – wyjaśnił dyrektor Moczyński.

Dodał również, że „Preliminarz na 2023 r. był sporządzony w pierwszej połowie 2022 r. i trudno było przewidzieć co wydarzy się w 2023 r. Preliminarz nie przewidywał tak dużej inflacji i był sporządzany szacunkowo na podstawie lat ubiegłych.”

Dyrektor Izby zapewnił, że mimo ujemnego wyniku finansowego, „Izba Rzemieślnicza w Kaliszu ma się dobrze finansowo, ma rezerwy w depozytach.” Odniósł się także do kwestii udostępniania dokumentów, tłumacząc, że Izba jest zobowiązana do przestrzegania przepisów RODO i nie może udostępniać dokumentów zawierających dane osobowe, z wyjątkiem organów do tego upoważnionych.

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące wyboru delegatów, dyrektor Moczyński stwierdził, że:

„Izba nikomu nie ogranicza i nie wybiera delegatów jeżeli są wybrani zgodnie ze statutem i regulaminem wyborczym oraz zgłoszeni na 30 dni przed zjazdem.”

Wyjaśnił również, że zmiany w statucie można wprowadzić na Zjeździe delegatów większością głosów lub większością 2/3 obecnych delegatów, jeśli porządek obrad przewiduje taki punkt.

Dyrektor zdementował informacje przekazane przez cechy rzemiosł i podkreślił, że sytuacja finansowa Izby jest bardzo dobra. Poinformował także, że „Plan naprawczy został wdrożony już w ubiegłym roku, kiedy podpisaliśmy umowy z naszymi najemcami, którzy od kilku lat nie płacili za energię (ogrzewanie, ciepła woda i prąd).”

Rozwój sytuacji będzie zależał zapewne od przebiegu zapowiadanego zjazdu delegatów oraz ewentualnych dalszych działań obu stron.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze