baner_AK
baner_AK
baner_FBAnt
baner_GM
reklama-SWWS

Które projekty Budżetu Obywatelskiego zaopiniowano negatywnie? Znamy listy

Dziś poznaliśmy opinie Urzędu Miasta do wniosków złożonych w ramach dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza. Na tegoroczny BO miasto przeznaczyło 4 200 000 złotych, z tego 940 000 złotych na projekty ogólnomiejskie. 470 000 złotych z tej ostatniej puli zostanie przeznaczonych na ogólnomiejskie projekty zielone, np. nowe skwery, łąki, czy nasadzenia drzew i kwiatów. Do dyspozycji kaliszan pozostanie kolejnych 470 000 złotych na pozostałe projekty o charakterze ogólnomiejskim. 3 260 000 złotych zostanie rozdysponowanych na projekty lokalne. Co ważne, ostateczne decyzje w sprawie poddania pod głosowanie wniosków podejmie prezydent – jak na razie są to opinie Wydziałów Urzędu Miasta.

Wśród pozytywnie zaopiniowanych projektów ogólnomiejskich znalazły się m.in.:

 • Zakup urządzeń AED – defibrylatorów dla każdego osiedla i sołectwa w Kaliszu,
 • „TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem,
 • Ćwiczenia w plenerze – FITNESS PARK,
 • „Skarpa dla aktywnych”, „Żabia galeria”, „Imprezowa wiata grillowa” i „Młodzieżowy box rozrywkowy” u Grona,
 • Wydanie książki poświęconej historii Kaliskiego Klubu Sportowego z okazji 100-lecia powstania klubu,
 • Pumptrack – miejsce sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży – przy Kanale Bernardyńskim.

Wśród negatywnie zaopiniowanych projektów ogólnomiejskich znalazły się m.in.:

 • Kaliskie Pszczółki, które miałyby znajdować się w 15 miejscach Kalisza (Jak czytamy: „Propozycja ustawienia pszczół w przestrzeni miejskiej nie nawiązuje do tradycji czy historii miasta. Nie ma uzasadnienia dla ich obecności w przestrzeni Kalisza. Propozycja zadania nie jest również zgodna z polityką promocji Miasta Kalisza”).
 • Zakup busa 9-osobowego dla KTW (brak spełniania kryterium ogólnodostępności)
 • Teren dla osób niepełnosprawnych z boiskiem do boccia oraz teqball i siłownią zewnętrzną przy Parafii pw. Opatrzności Bożej (wskazany we wniosku teren stanowi własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Opatrzności Bożej. Miasto nie może wydatkować na wskazanym terenie środków finansowych)
 • Modernizacja lodowiska przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu w celu wydłużenia jego funkcjonowania o dodatkowe 2 miesiące w roku wraz z obniżeniem kosztów utrzymania. Modernizacja polega na zbudowaniu otwartych obecnie ścian lodowiska konstrukcją z prefabrykowanych płyt wielowarstwowych (zabudowa z wszystkich 4 stron – około 700 m2 płyty wielowarstwowej 10 cm, dodatkowe słupki konstrukcyjne, opierzenie, uszczelnienie, wynajem zwyżek, dźwigu, robocizna) – Miasto uzasadnia, że odrzuciło wniosek, ponieważ kluczowym wydatkiem inwestycyjnym dla wydłużenia funkcjonowania lodowiska mógłby być zakup nowego agregatu prądotwórczego, jak i równocześnie wygrodzenie płytą warstwową, co pochłania koszty rzędu 720 000 zł – przekraczające możliwości BO (maks. 500 000 zł).
 • Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Bernardyńskiego (wskazana we wniosku lokalizacja jest terenem szczególnego zagrożenia. Ponadto realizacja zadania wymaga decyzji administracyjnej – pozwolenia wodnoprawnego, co wyklucza jego realizację w ciągu jednego roku budżetowego).

 BO 2023 Ogólnomiejskie – wszystkie projekty, opinie, uzasadnienia

Spośród projektów lokalnych zaopiniowano pozytywnie m.in.:

 • Domki dla kotów, tzw. „Kociodomki”,
 • 16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami,
 • Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górce ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok,
 • Zakup ubioru galowego, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu,
 • Zielony skwer przy Blaszaku (Konopnicka 2-4),
 • Bezpieczne i czyste osiedle; Czaszki, Zagorzynek, Serbinów, Tyniec, Asnyka, Kaliniec,
 • Zielone Ogrody plac przy Mcdonald’s i ul. Sadowej oraz nowe miejsca parkingowe.

Spośród projektów lokalnych negatywnie zaopiniowano m.in.:

 • Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw. „wyzwolenia” przy cmentarzu żołnierzy radzieckich (zdaniem Miasta „Treść tablicy i miejsce jej lokalizacja mogą mieć negatywne reperkusje dyplomatyczne. Proponowana treść może także budzić kontrowersje społeczne. Ponadto realizacja zadania wymaga pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz zaopiniowania przez Komisji Pamięci Historycznej);
 • Kamera monitoringu miejskiego na budynku ul. Serbinowska 23 (Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa nie wystawiła oświadczenia, że będzie ponosić koszty za energię elektryczną do zasilania kamery oraz comiesięczną opłatę abonamentową karty SIM wraz z jej zakupem);
 • Zabezpieczenie szczelin przeciwlotniczych (Miasto Kalisz podpisało umowę dzierżawy na przedmiotowy teren, w ramach której wydzierżawiający zobowiązany był do właściwego oznakowania i zabezpieczenia szczelin oraz utrzymania porządku i czystości);
 • Syntetyczne lodowisko na okres ferii zimowych na Płucach Kalisza (zdaniem Miasta „Lodowisko nie może zostać posadowione na nawierzchni boiska do koszykówki z uwagi na materiał, z którego boisko zostało wykonane);
 • Koncert plenerowy z udziałem wokalistów: D. Podsiadło, K. Sochacka (zdaniem Miasta: „Koszty nieadekwatne do proponowanego koncertu (nawet jeśli zaprosimy gwiazdę lokalną). Koszty techniczne są wyższe niż proponowana kwota. Podjęto próby kontaktu z wnioskodawcą w celu pozytywnej weryfikacji wniosku. Brak kontaktu z wnioskodawcą” – przewidziano tylko 20 000 zł);
 • Wielkie Szachy Plenerowe (zdaniem Miasta: „zadanie wymagałoby stałego nadzoru lub odpowiedniego zabezpieczenia wolnostojących elementów przed kradzieżą, dewastacją, wrzuceniem do stawu itp., co w konsekwencji generuje dodatkowe koszty utrzymania tego obiektu rekreacyjnego).

 BO2023 Lokalne – wszystkie projekty, opinie, uzasadnienia

Wybrane projekty zielone, które otrzymały pozytywną opinię:

 • Modernizacja części terenu zielonego wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „Ekodróżka” na terenie na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17,
 • Zielone Centrum Majkowa ul. Władysława Reymonta,
 • „Kwiatowe Wzgórza” na Gronach,
 • Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok.

Wybrane projekty zielone, które otrzymały negatywną opinię:

 • „Kwiatowe Wzgórza” na Gronach („Proponowana lokalizacja i stopień nachylenia skarpy oraz jej nasłonecznienie uniemożliwiają wykonanie i utrzymanie obiektu w należytym stanie);
 • Nasz zielony azyl – cykl warsztatów dla małych działkowców (brak spełnienia kryterium ogólnodostępności);
 • Ekologiczny mural – Melania Parczewska (uzasadnienie odrzucenia jest szeroko opisane w poniższej galerii)

 BO 2023 Zielone – wszystkie projekty, opinie, uzasadnienia

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok

 • Zgłaszanie projektów: 8 maja – 19 maja 2023 r.
 • Weryfikacja projektów przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kalisza i jednostki organizacyjne Miasta Kalisza oraz ich opiniowanie przez organy jednostek pomocniczych Miasta Kalisza i Komitet Rewitalizacji: 8 maja – 21 lipca 2023 r.
 • Opiniowanie projektów przez stałe Komisje Rady Miasta Kalisza: 24 lipca – 4 sierpnia 2023 r.
 • Dopuszczenie projektów pod głosowanie przez Prezydenta Miasta Kalisza: do 18 sierpnia 2023 r.
  Przeprowadzenie procedury odwoławczej i ogłoszenie ostatecznych list projektów: do 15 września 2023 r.
 • Głosowanie internetowe: 9 października – 20 października 2023 r.
 • Głosowanie tradycyjne: 9 października – 13 października 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników głosowania: do 3 listopada 2023 r.

Źródło: Miasto Kalisz, fot. parkoweatrakcje.pl

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze