reklama-SWWS
baner_AK
baner_AK
baner_FBAnt
baner_GM

Marek Albrecht: „Na inwestycje przeznaczymy w tym roku 10 mln zł”

Gościem kolejnego odcinka rozmów z lokalnymi włodarzami z cyklu „Światło na gminy” był wójt gminy Szczytniki, Marek Albrecht. Włodarz opowiedział o wartościach wyróżniających jego gminę, ale też o tym, co jest największą bolączką wśród gminnych spraw. Zapytaliśmy także wójta o dalsze losy zabytkowego Pałacu w Marchwaczu – dlaczego ma tak wielki sentyment do tego obiektu? O tym dowiecie się z naszej rozmowy, którą poprowadził Mateusz Walczak.

Mateusz Walczak: Rozpoczynając naszą rozmowę, chciałbym zapytać o mocno przebijający się aspekt, na który stawiają Państwo w gminie Szczytniki, czyli troska o wychowanie młodego pokolenia do wartości i krzewienie patriotyzmu. Czy to znak rozpoznawczy Państwa gminy, spajający mieszkańców?

Marek Albrecht: Myślę, że tak, to taki symbol rozpoznawczy naszej gminy. Moim najważniejszym priorytetem jako wójta jest promowanie wartości chrześcijańskich i patriotycznych, które stanowią dla mnie fundament do podejmowania wszelkich innych działań i przedsięwzięć.

Do harmonogramu imprez gminnych włączyłem i koordynowałem nowe ważne uroczystości patriotyczne, np. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z mojej inicjatywy zorganizowano gminne obchody ważnych rocznic, m.in. 40. rocznicy ocalenia Jana Pawła II z zamachu, 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II i Cudu nad Wisłą, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i powstania Polskiego Państwa Podziemnego czy 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Gminne obchody 1050-lecia Chrztu Polski zostały uznane i zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne, którego byłem współautorem. Na mój wniosek, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Marchwaczu, organizujący wymienione uroczystości patriotyczne, otrzymał Honorową Odznakę MERITIS PRO FAMILIA, wręczoną osobiście przez Panią Minister Marlenę Maląg, która niejednokrotnie gościła w naszej gminie, afirmując nasze szkolne przedstawienia.

Corocznie ogłaszam patriotyczne konkursy dla dzieci i młodzieży, dbając o wychowanie młodego pokolenia do wartości. Każdego roku konkurs ma inne hasło przewodnie, np. w 2022 r. – „Misja ochrony polskich granic”. Organizowane są konkursy historyczne, plastyczne czy literackie. Gminę Szczytniki zawierzyłem św. Józefowi Kaliskiemu, szczególny hołd oddajemy również św. Janowi Pawłowi II, z naszego terenu wywodził się o. Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry oraz bł. Franciszek Stryjas – niezłomny katecheta i obrońca wiary z czasów II wojny światowej. Historia nasza łączy się także m. in. z działalnością braci Niemojowskich oraz tragicznym wydarzeniem pomordowania w czasie II wojny światowej mieszkańców Marchwacza.

Dbam jednak również o tradycje lokalne: przywróciłem tradycję organizowania gminnych dożynek. Po przerwie spowodowanej pandemią, mieszkańcy dopytywali się o dożynki i chcieli, aby wrócić do organizacji tego lokalnego święta. W tym roku dożynki zostaną zorganizowane w dniu 21 sierpnia: najpierw będzie odprawiona Msza św. w Stawie, a po korowodzie dożynkowym dalsza część wydarzenia zaplanowana jest w Szczytnikach, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Jakie inwestycje są i będą realizowane w gminie Szczytniki w roku 2022?

W roku 2022 na zadania inwestycyjne planujemy przeznaczyć około 10 milionów złotych, co stanowi blisko 23% wszystkich wydatków budżetowych. W tym roku oddano już do użytku dwa parkingi w Iwanowicach: przy Ośrodku Zdrowia oraz przy świetlicy wiejskiej. W trakcie realizacji jest przebudowa drogi Krowica Pusta – Radliczyce o długości 2,3 km, a łączny koszt tej drogi wynosi – ponad 2,3 mln zł. Ogłosiliśmy przetarg na wybudowanie krótkiej bieżni 4-torowej, ze skocznią w dal przy Zespole Szkół w Szczytnikach, na zadanie to pozyskaliśmy 70 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie przygotowania są przetargi na oczyszczenie zbiornika retencyjnego w Szczytnikach (dofinansowanie z programu inwestycji lokalnych), kanalizację w miejscowościach Marchwacz, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik oraz drogę Staw – Tymieniec (obie inwestycje z dofinansowaniem z programu Polski Ład). Inne zadania to m.in. pozyskanie środków na zakup komputerów dla dzieci pochodzących z terenów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych w kwocie 131 tys. zł, uzyskanie grantu z programu „Poznaj Polskę” – edycja 2022 na realizację wycieczek szkolnych dla klas 1-3 oraz 4-8 w kwocie 93.422,60 zł, pozyskanie grantu z programu Cyfrowa Gmina na kwotę 233 tys. zł (w ramach tego programu dokonamy wymiany serwera, komputerów w Urzędzie Gminy oraz uruchomimy nową aplikację e-podatnik umożliwiającą sprawdzenie przez danego mieszkańca wszystkich opłat związanych z nieruchomością), podpisanie niezwykle istotnej ze względu na rosnące ceny energii umowy ze spółką oświetleniową w Kaliszu na wymianę opraw sodowych na energooszczędne LEDowe na kwotę 100 tys. zł, co pozwoli na wymianę około 25% dotychczasowych.

Jakie będą dalsze inwestycje, które póki co są w planach?


Pierwszy z kierunków, jaki chcemy realizować, polega na ograniczeniu energochłonności budynków, obiektów i infrastruktury będącej w zarządzie Gminy – w ramach tej grupy powstały projekty na założenie paneli fotowoltaicznych na budynkach szkół, stacji uzdatniania wody. Gmina Szczytniki na te zadania składa wnioski do różnych programów: Polskiego Ładu, PROW, w to zadanie wpisuje się również poprzednio wspomniana wymiana oświetlenia ulicznego na LEDowe.

Ponadto chcemy kontynuować projekty termomodernizacyjne obiektów gminnych – na etapie przygotowania projektu jest modernizacja budynku po byłym posterunku policji w Szczytnikach, gdzie mieści się obecnie siedziba GOPS-u. Gmina złożyła na realizację tego zadania wniosek do Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska na pożyczkę z możliwością częściowego umorzenia. Pozostałe funkcjonujące budynki, głównie szkoły, zostały docieplone już wcześniej.

Problemem jest obecnie niskie skanalizowanie części miejscowości, a Gmina niestety nie spełnia warunku aglomeracji zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Staramy się więc realizować to zadanie z różnych źródeł i dlatego w 2017 r. powstała kanalizacja w Marcjanowie z PROW, w 2019 r. w Korzekwinie z WRPO, w 2021 r. w Popowie z PROW; mamy nadzieję, że w tym i przyszłym roku powstanie odcinek długości ponad 6 km w miejscowościach Marchwacz, Krowica Zawodnia i Cieszyków z dofinansowaniem z Polskiego Ładu; w dalszych planach chciałbym dołączyć do sieci kanalizacyjnej także Staw i Iwanowice, a potem również Radliczyce. Ponadto chcemy dokonać modernizacji oczyszczalni ścieków w Popowie – obecnie przygotowujemy Program Funkcjonalno-Użytkowy, wstępne koszty są wysokie, jednak liczymy na programy finansowe w ramach Polskiego Ładu.

Jaki los czeka Pałac w Marchwaczu? Blask tego pięknego zabytku w ostatnim czasie nieco przygasł…

Pałac w Marchwaczu jest własnością prywatną. Wiem, że wcześniej planowano rewitalizację tego obiektu, jednakże jak na razie nic takiego się nie dzieje, natomiast utrzymywana jest czystość na zewnątrz, systematycznie koszone są trawniki.

Mam pewien sentyment do tego pałacu – był taki okres, że mieszkałem w nim, gdyż był to obiekt komunalny o charakterze mieszkalnym połączony ze szkołą. Tym bardziej szkoda mi, że na razie nie są realizowane na tym terenie zaplanowane działania.

Rozmawiałem bowiem kiedyś z właścicielami tej posiadłości, którzy planowali w przyszłości korty tenisowe, miał być zagospodarowany staw, a obiektowi miała być nadana funkcja szkoleniowo-konferencyjno-restauracyjna.

Czy są inne obiekty zabytkowe, które oczekują na remont i znajdują się na terenie gminy Szczytniki?

Tak, jednym z nich, będącym własnością samorządu, jest tzw. stara gmina w Iwanowicach. Złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie na remont tego budynku. Na górze byłyby mieszkania komunalne, natomiast parter obiektu pełniłby rolę miejsca spotkań dla mieszkańców, na wzór „świetlicy wiejskiej”. Jest też stary ośrodek zdrowia i również ten budynek planujemy odnowić. Mamy też starą szkołę w Radliczycach, w sąsiedztwie obecnej placówki oświatowej. Niestety, koszty remontów zabytkowych obiektów objętych opieką konserwatora zabytków są zbyt duże w stosunku do naszych możliwości finansowych. Z tego powodu szukamy środków zewnętrznych, aby umożliwić realizację tych projektów.

Skoro poruszony został także temat świetlic wiejskich, to dodam jeszcze, że obecnie w gminie Szczytniki funkcjonuje 10 takich świetlic, zdecydowana większość została zmodernizowana, tj. wymieniono dachy, obecnie trwa proces termomodernizacji tych obiektów, wymiany źródeł ogrzewania i zagospodarowania terenu wokół; w tym roku docieplenie i nową elewację uzyskała świetlica w Iwanowicach z dotacji Komendanta Głównego PSP, złożone są wnioski o dofinasowanie świetlic w Krowicy Zawodniej, Joance i Marcjanowie w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Przygotowujemy także projekt na zagospodarowanie pomieszczeń szkoły w Pośredniku na świetlicę wiejską.

Chciałbym zapytać również o planowaną przebudowę drogi krajowej nr 12. Kiedy mieszkańcy Szczytnik i okolic mogą spodziewać się utrudnień w ruchu na krajowej „dwunastce”?

Etap planowania jest już zakończony, a za planowanie i realizację inwestycji odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To bardzo długi proces. Myślę jednak, że w przyszłym roku możemy się spodziewać rozpoczęcia prac drogowych.

Czy potencjalni inwestorzy interesują się tymi terenami wzdłuż drogi krajowej nr 12?

Niestety nie i jest to pewna bolączka. Może to kwestia oddalenia od autostrady czy dużego miasta. Są to tereny prywatne, ale przygotowane do tego, by przyszły inwestor mógł pobudować tutaj np. hale magazynowe czy zakłady produkcyjne. Jedna z firm zaczęła budowę hurtowni rolno-ogrodniczej wzdłuż drogi krajowej w Szczytnikach, ale przerwała pracę i wystawiła obiekt na sprzedaż. Nowy właściciel chciałby otworzyć tutaj restaurację, ale na razie nie są przeprowadzane żadne remonty.

Cieszy mnie jednak inny aspekt inwestycyjny w gminie, a mianowicie liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy. W roku 2020 wydano w gminie 46 takich decyzji, a w 2021 r. – już 120! Pokazuje to, że podejmowane działania stawiają gminę Szczytniki w szeregu gmin przyjaznych do zamieszkania.

A nowe inwestycje budowlane to dla gminy nowi mieszkańcy.

Dokładnie tak, jest to dla mnie duża satysfakcja. Mieszkańcy interesują się szczególnie terenami rolniczymi posiadającymi niską klasę gleb, np. w Pośredniku czy Kuczewoli. Są wśród nich zarówno dotychczasowi jak i nowi mieszkańcy. Bardzo mnie to cieszy i stanowi świetną rekomendację, iż warto mieszkać na terenie gminy Szczytniki.

Jakie problemy najczęściej zgłaszają mieszkańcy gminy?

Mieszkańcy są zadowoleni z rozwoju gminy Szczytniki i podejmowanych działań, natomiast zgłaszane problemy dotyczą przede wszystkim infrastruktury drogowej, ponieważ pomimo znacznych inwestycji w tym zakresie, potrzeby są jeszcze ogromne. Wynika to z faktu, że gmina posiada aż 210 km dróg: około 150 km dróg gminnych i 60 km dojazdowych.

Chciałbym zapytać o dalsze plany samorządowe, jeśli chodzi o start w kolejnych wyborach samorządowych, które zaplanowano na rok 2023. Czy chciałby Pan nadal urzędować na stanowisku wójta gminy Szczytniki?

Nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie. Nie wykluczam startu w wyborach, ale jest jeszcze czas, aby to rozważyć.

Czego można życzyć Panu oraz Pana zespołowi w gminie Szczytniki?

Przede wszystkim – nadal zgodnej współpracy dla dobra gminy, mieszkańców, realizacji wielu dalszych inwestycji i oczywiście kolejnych przedsięwzięć patriotycznych, jako wzorca dla młodego pokolenia. Aby nasza gmina stanowiła chlubę dla mieszkańców, zgodnie z mottem Jana Pawła II: „Niech wspaniałe świadectwa miłości do Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem dla współczesnego Polaka do poświęcenia się wielkim narodowym celom!”.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w nasze gminne sprawy – mieszkańcom, pracownikom i przyjaciołom, a w sposób szczególny Radnym Gminy Szczytniki i sołtysom. Wszystkie sukcesy, które osiągnęliśmy, są efektem bardzo dobrej współpracy lokalnej i ponadlokalnej. Bardzo dziękuję również za współpracę, zwłaszcza w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych, władzom rządowym, wojewódzkim i powiatowym.

W takim razie tego życzę i dziękuję za rozmowę.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
3 komentarzy
Starsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze
Sasiad

Czy mieszkańcy są zadowoleni to nie do końca prawda wójt nie potrafi spotkać się ze wszystkimi wybiera tylko tych z wyższych sfer dla ludzi na niskim poziomie nie ma czasu lub się boi.
Na głupoty to są pieniądze ale żeby zapewnić jakiś fundusz na dofinansowanie do domów jednorodzinnych np na „szamba czy oczyszczalnie przydomowe” o tym nic nie wiedzą a w sąsiednich gminach jest wiele różnych dofinansowań na różne rzeczy np szkolenia na wózki prawko na ciężarowe auta i wiele innych oczywiście za darmo bo za kasę to w tej gminie wszystko jest chyba że są takie rzeczy lecz tylko dla przydupasow wójta i gminy.

Kolejny sasiad

Droga do marcjanowa jest rozjebana po budowaniu kanalizy ale żeby ja naprawić to już nie ma pieniążków 2 lata dziura na dziurze rozwaliliście drogę a nic nie robicie wójt sobie drogę do domu wyremontował baa nawet chodnik ma a dalej to już cztery litery w gminie cała rodzine obsadził i swoich znajomych

Mariusz

Dupa nie wójt

Najnowsze