Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego do publicznego wglądu

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Wniesione uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Projekt planu miejscowego wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach od 25 stycznia 2024 r. do 18 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (pok. nr 40) w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: zagospodarowanie przestrzenne – projekty studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 lutego 2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (sala nr 36) o godz. 12.00.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej (na adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (wbua@um.kalisz.pl), z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2024 roku.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Kalisza.

Źródło: Miasto Kalisz

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze