Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wrocławska

25 listopada Rada Miasta uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska”, obejmujący większość rozległego i w dużej mierze niedostępnego dla mieszkańców obszaru pomiędzy aleją Wojska Polskiego a ulicami Wrocławską i Podmiejską, obecnie w większości zagospodarowanego na usługi i przemysł. Analiza planu pokazuje jednak, że powstał on jako zabezpieczenie przed chaotycznie powstającą zabudową, a przeznaczenie omawianych terenów się zasadniczo nie zmieni.

Aby zrozumieć motywy powstania planu warto cofnąć się w czasie do maja 2019 roku, kiedy studenci architektury z różnych uczelni w Polsce w ramach warsztatów Architektour pracowali nad koncepcjami przekształcenia różnych zdegradowanych miejsc w Kaliszu. Jednym z przydzielonych zespołom projektowym terenów była działka pomiędzy ulicami Małą a Energetyków, o powierzchni nieco ponad 3 ha. Powodem zajęcia się tym tematem był fakt, że do władz miasta zgłosił się inwestor, który miał w planach budowę na tej działce osiedla bloków mieszkalnych na około 700 mieszkań. Zadaniem zespołu projektowego było opracowanie propozycji zagospodarowania tego terenu, łączącej racjonalne podejście do projektowania miasta z możliwością usatysfakcjonowania inwestora. Szybko okazało się to niemożliwe. Nietypowe połączenie sąsiedztwa zabudowy przemysłowej oraz zabytkowego zespołu małomiasteczkowej zabudowy z przełomu XIX i XX wieku przy ulicy Małej oraz skomplikowany kształt działki skłoniły do zastanowienia się nad kondycją planowania przestrzennego w Polsce i zadania pytania, czy warto pogłębiać chaos przestrzenny w tym konkretnym miejscu. Wnioskiem końcowym z pracy zespołu był postulat sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru pomiędzy aleją Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Wrocławską, gdyż nie powinno się ograniczać procesu projektowego do jednej działki, stanowiącej integralny fragment większego obszaru, mogącego zostać zagospodarowanym w spójny sposób, a nie wynikowy, co byłoby z korzyścią dla jego przyszłych użytkowników.

Zabudowa ulicy Małej

Wspomniane warsztaty były pewnym preludium do realnego zmierzenia się z tym terenem i być może przyspieszyły działania miasta. Faktem jest, że już 23 kwietnia 2020 roku Rada Miasta Kalisza przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla większości rozległego i w dużej mierze niedostępnego dla mieszkańców obszaru pomiędzy aleją Wojska Polskiego a ulicami Wrocławską i Podmiejską, obecnie w większości zagospodarowanego na usługi i przemysł. Powierzchnia objęta opracowaniem wyniosła prawie 57 ha (jest to przykładowo ponad dwukrotnie więcej niż powierzchnia Parku Miejskiego). W dokumencie oznaczono przeznaczenie poszczególnych terenów, ustalono linie zabudowy, uwzględniono obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz postawiono wymagania wobec infrastruktury umożliwiając korzystanie z niej przez osoby niepełnosprawne.

Widok jednego z zakładów przemysłowych na terenie objętym planem miejscowym

W zakresie planowanych przekształceń nie zaszły istotne zmiany komunikacyjne poza przeznaczeniem terenu po dawnej bocznicy kolejowej na drogę wewnętrzną i stworzeniem w ten sposób potencjalnego przejazdu między ulicami Wrocławską a Energetyków (jednak w gestii właścicieli działek pozostaje kwestia możliwego udostępnienia dróg wewnętrznych do użytku publicznego oraz likwidacja garaży znajdujących się przy połączeniu z ulicą Energetyków). Zdecydowana większość terenów uzyskała przeznaczenie usługowo-produkcyjne. Mogą powstawać na nich budynki o niskiej intensywności zabudowy, o wysokości do 21 m, z wyjątkiem wydzielonej jednej działki przy ul. Wrocławskiej 23, przy której można wznosić budynki do 26 m wysokości. Pozostałe tereny o możliwym wprowadzeniu zabudowy przeznaczono pod garaże, infrastrukturę techniczną i usługi. Budynki na działkach usługowych mogą mieć maksymalnie 15 m wysokości, a sam teren powinien być bardziej zielony (minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej) niż przy przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym (minimum 5% powierzchni biologicznie czynnej). W planie ustalono także liczbę miejsc postojowych i obsługę obszaru pod względem infrastruktury technicznej.

Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska

https://kalisz.esesja.pl/zalaczniki/155182/uchwala-rmk-nr-xlvi_633_2021_1498547.pdf

Z jednej strony przeglądając omawiany plan miejscowy ma się wrażenie, że nie wykorzystano możliwości, które dawało podjęcie się jego opracowania, zwłaszcza w kontekście planów inwestycyjnych z 2019 roku zakładających budowę bloków na części obszaru. Z drugiej jednak strony plan usankcjonował istniejące zagospodarowanie i zapewnił możliwości dalszego rozwoju od lat istniejących na tym obszarze usług i przemysłu, z zagwarantowaniem odpowiedniej komunikacji wewnętrznej i bez zagrożenia, że obszar straci spójność przestrzenną i pojawią się na nim na przykład źle skomunikowane z otoczeniem osiedla zabudowy mieszkaniowej. Pod tym względem ustalenia planu, mimo że bardzo zachowawcze, wydają się być słuszne. W samym dokumencie wspomniano, że przyjęcie planu „ułatwi inwestycje w tym rejonie bez konieczności wydłużenia procedur poprzez decyzje o warunki zabudowy”, które byłyby konieczne, gdyby nie uchwalono planu miejscowego.

Z dokumentem można zapoznać się szczegółowo tutaj.

Podobał Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Share on facebook
Share on twitter
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

WESPRZYJ NAS!

Każda latarnia potrzebuje mocy, aby oświetlać to, co ukryte. Dołącz do Klubu Mocodawców Latarnika Kaliskiego i wspieraj naszą działalność!

Kliknij w odpowiednią “cegiełkę” i sprawdź, jakie benefity dla Ciebie przygotowaliśmy!

Zobacz także

46 wypadków drogowych od początku wakacji!

1 lipca 2022

Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji,...

czytaj więcej»

Przeciwdziałanie przemocy – niebieska karta

1 lipca 2022

W dniu 29 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego...

czytaj więcej»

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Weneckiej

1 lipca 2022

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

czytaj więcej»

Akademia Kaliska „Uczelnią Liderów 2022”

30 czerwca 2022

Akademia Kaliska została laureatem 12. edycji konkursu „Uczelnia Liderów 2022”,...

czytaj więcej»

Pożar w Colianie? To tylko ćwiczenia

30 czerwca 2022

W dniu 30 czerwca 2022 roku na terenie firmy Colian...

czytaj więcej»

Izabela Jaskulska z SP Zakrzyn – nauczyciel na medal

30 czerwca 2022

27 kwietnia 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu im. Karola...

czytaj więcej»