baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Monika Muszyńska obroniła doktorat na Akademii Kaliskiej!

Mgr Monika Muszyńska to kolejna osoba, która obroniła rozprawę doktorską w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Dysertację zatytułowaną „Policja we wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych”, napisała pod kierownictwem dr. hab. inż. Tomasza Rubaja. Publiczna obrona odbyła się 14 kwietnia br.

Mgr Monika Muszyńska ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w specjalności zarządzanie kryzysowe. Aktualnie pełni służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, dlatego swoją rozprawę doktorską poświęciła tej tematyce.- Niezwykle sumienna, pracowita, dociekliwa – mówił podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej promotor, dr hab. inż. Tomasz Rubaj. – Przyjmowała wszystkie uwagi krytyczne, ale też dyskutowaliśmy.

Głównym celem dysertacji było zaprezentowanie miejsca, roli i zadań Policji we wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych, a także wskazanie racjonalnych i naukowo uzasadnionych obszarów, kierunków oraz form i metod doskonalenia jej działań. Doktorantka przedstawiła funkcjonowanie formacji na przykładzie szeregu zjawisk powodujących sytuacje kryzysowe, do których należą głównie powodzie, awarie techniczne oraz pożary, ale też trąby powietrzne, zagrożenia militarne (wojna w Ukrainie), kryzys na granicy polsko-białoruskiej czy pandemia wirusa SARS-CoV-2. –  Prowadzone analizy działań Policji wskazują na ich wysoką skuteczność, występują jednak obszary, w których można i należy doskonalić funkcjonowanie tej formacji w zakresie integracji, współdziałania, koordynacji i synchronizacji z instytucjami, służbami, inspekcjami i strażami w sytuacjach kryzysowych we wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa, w szczególności wobec nowych, coraz częściej pojawiających się i dynamicznie rozwijających zagrożeń – zauważyła mgr Monika Muszyńska. Autorka wskazała na „palącą potrzebę doskonalenia już istniejących procedur”, a takżebraki w literaturze przedmiotu, związane z mało szczegółowym opisem dotyczącym współpracy podmiotów w czasie wystąpienia zagrożeń powodujących sytuacje kryzysowe.

Przyznał to również w swojej recenzji dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, tym bardziej doceniając wartość rozprawy doktorskiej. – Autorka, w oparciu o aktualne badania własne, dokonała udanej próby weryfikacji  i  aktualizacji obowiązujących procedur, sposobów działania oraz współdziałania Policji z innymi podmiotami podczas wsparcia administracji i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych, wskazując także pożądane kierunki zmian. Deficyt aktualnych opracowań podejmujących tę problematykę świadczy o oryginalności i nowatorstwie dysertacji – ocenił prof. Polcikiewicz. – Dotychczasowe publikacje (także naukowe), wprawdzie bardzo liczne, odnoszą się głównie do rutynowych działań Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Natomiast przedłożona dysertacja stanowi interesujący, a przy tym syntetyczny i kompleksowy materiał naukowy, poświęcony bardzo ważnej i niestety rzadko podejmowanej problematyce, jaką jest podnoszenie skuteczności Policji oraz integracji i koordynacji wspólnych działań tej formacji z innymi instytucjami, służbami, inspekcjami i strażami podczas zdarzeń kryzysowych – dodał.

W opinii drugiego z recenzentów, dr. hab. Dariusza Bogusza z Lotniczej Akademii Wojskowej, dobrze się stało, iż autorka zdecydowała się opublikować wyniki badań dotyczące działania Policji we wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych, jako jedno spójne wydawnictwo w postaci rozprawy doktorskiej. – Jest ona wartościowym opracowaniem, wykonanym na podstawie badań teoretycznych i empirycznych – stwierdził w swojej recenzji. – W rozprawie można dostrzec logiczną spójność między założeniami badawczymi, zrealizowanym i udokumentowanym procesem badawczym a treścią dysertacji. . Na podkreślenie zasługuje dobór stosownych materiałów źródłowych, które dały podstawę do opracowania rozprawy, a także tych, dokumentujących prowadzone badania

Pozytywnie o dysertacji wypowiedział się także prof. dr hab. Czesław Jarecki z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. – Autorka rozprawy podejmuje istotne, ciekawe i ciągle aktualne zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczące udziału Policji w zapobieganiu, ograniczaniu i likwidacji skutków zagrożeń. (…) Problem ten jest szczególnie aktualny w warunkach złożonego układu administracji państwowej i samorządowej, oraz udziału wielu formacji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie kryzysom i relacji miedzy nimi. Wskazana sytuacja problemowa została zauważona przez Autorkę i stała się przesłanką do sformułowania i podjęcia próby rozwiązania istotnych problemów naukowych, mających bezpośrednie przełożenie na grunt praktycznego wykorzystania – podsumował recenzent.  

Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszy była jednomyślna, by mgr Monice Muszyńskiej przyznać stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Źródło: Akademia Kaliska

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze