baner_FBAnt
Stokado
Baner AWS
baner_apka_2

Nabór kandydatów na ławników Sądu Rejonowego i Okręgowego

Kancelaria Rady Miasta informuje, iż rozpoczyna się nabór ławników Sądu Rejonowego i Okręgowego na kolejną kadencję.

Zgodnie z przepisami prawa ławnikiem może zostać osoba, która:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
– ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
– jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Kaliszu co najmniej od roku,
– jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
– adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy,
– duchowni,
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej,
– radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników mogą zgłosić:
– prezesi właściwych sądów,
– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
– co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale
w Kaliszu.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z odpowiednimi załącznikami można składać w Kancelarii Rady Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Poradniku Interesanta na stronie www.kalisz.pl oraz w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4; I piętro;
tel. (0-62) 765-43-48; 765-43-49; 765-43-50; 765-43-82; fax. (0-62) 504-97-14).

źródło: um, fot. archiwum

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze