baner_AK
baner_AK
baner_FBAnt
baner_GM
reklama-SWWS

Nabór wniosków na dofinansowanie zabytków

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2023 roku. Termin naboru: do 21.08.2023 r.

Przedmiot wsparcia finansowego obejmuje:
1) sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic  okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowych układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których w pkt. 7 i 15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Uwaga: realizacja zadania nastąpi nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a Województwem a zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2023 r. Środki własne związane z realizacją zadania Beneficjent może ponosić od 1 stycznia 2023 r.

Wysokość wsparcia finansowego: do 70 % ogółu nakładów na prace/roboty (jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku – dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych).

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
3) pozwolenie na wykonanie prac wskazanych we wniosku wydane przez właściwy urząd do spraw ochrony zabytków.
4) dokumentacja fotograficzna zabytku,
5) kosztorys przedwykonawczy lub ofertowy planowanych prac lub robót budowlanych,
6) wypis z rejestru gruntów (jeżeli dotyczy),
7) odpis z księgi wieczystej (jeżeli dotyczy).

Więcej informacji:
https://www.umww.pl/nabor-wnioskow-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow_(Link do innej strony).

https://www.umww.pl/artykuly/64320/pliki/20230710125253_ogoszenienaboruwnioskw.pdf

Źródło: Miasto Kalisza za UMWW

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze