Nagrodzeni na I Brzezińskich Dniach Kultury

Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał 4 nagrody finansowe w uznaniu za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury w powiecie kaliskim. Nagrody przyznano osobom i podmiotom z Gminy Brzeziny, a każda z nich opiewała na kwotę 1000 zł.

Starosta Kaliski Krzysztof Nosal wraz z Radnym Powiatu Kaliskiego Robertem Marszałkiem wręczyli symboliczne czeki w niedzielę, 29 sierpnia podczas organizowanych Brzezińskich Dni Kultury połączonych z X Jubileuszowym Plenerem Rzeźbiarskim w Brzezinach. Nagrody otrzymali Janina Plichta – członkini Zespołu Brzezinianki, Helena Szych – członkini Zespołu Brzezinianki, Zdzisław Gotfryd – lokalny rzeźbiarz, oraz Parafialno – Gminna Orkiestra Dęta z Brzezin.

Janina Plichta – całe życie przepracowała w gospodarstwie rolnym. Mówi o sobie, że „jest zwyczajną kobitą ze wsi, któro lubiła chodzić na zabawy, tańczyć i śpiewać”. Śpiewa od najmłodszych lat, uczyła się pieśni od swojego ojca – skrzypka weselnego, od babci, sąsiadek, koleżanek. Duża część jej pieśni weszła do repertuaru zespołu „Brzezinianki” powstałego w 1997 roku. Janina Plichta uczestniczyła w jego założeniu i jest jego członkinią do dziś. Śpiewała na wszystkich występach BRZEZINIANEK – w całym kraju. Wielokrotnie gościła w szkołach położonych na terenie powiatu kaliskiego na zajęciach propagujących tradycję i kulturę regionu, była jurorem w konkursach ludycznych. Przychodziła zawsze ubrana w strój ludowy charakteryzujący się pasiastym wzorem i żywymi barwami. Opowiadała o muzycznej pasji, o pisaniu piosenek, a nawet układaniu melodii, prezentowała stare pieśni ludowe, biesiadne, okazjonalne i dożynkowe. Przez wszystkie lata wykazywała ogromne zaangażowanie społeczne, bezinteresowność oraz wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Jej dorobek widziały władze gminy i powiatu zauważając jej szczególne zasługi dla rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej, działania na rzecz integracji mieszkańców, udział i uświetnianie wielu gminnych i powiatowych imprez oraz zaangażowanie w krzewienie idei związkowej. W roku 2018 Pani Janina uczestniczyła w festiwalu Wszystkie Mazurki Świata „Tańcząca Polska” w warszawie. Pojechała tam na zaproszenie organizatora, którym było Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego jako zasłużona działaczka kultywująca dorobek Regionu Południowej Wielkopolski. W remizie w Czempiszu k. Brzezin śpiewała jako solistka dwukrotnie podczas zabaw organizowanych z udziałem Wiejskich Klubów Tańca z terenu kraju. Brała udział we wszystkich występach „Brzezinianek” podczas Wielkopolskich estrad Folkloru, Przeglądów folklorystycznych, Dożynkach, Dniach seniora, a także na Świętach Niepodległości, Zapustach, Plenerach Rzeźbiarskich, czy występach – na zaproszenie innych ośrodków kultury, w tym na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Pani Janina jest urodzoną solistką – w śpiewie solowym uwidacznia się jej wyjątkowy styl wykonawczy. Od 20 lat uczestniczy w przeglądach i spotkaniach folklorystycznych, zajmując na nich czołowe miejsca. Jest m.in. uczestniczką Festiwalu w Kazimierzu nad Wisłą i laureatką Przeglądu Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej.

 Helena Szych – to bardzo zaangażowana w sprawy wsi kobieta, wspólnie z Jadwigą Libchen w 1963 r. utworzyła w Piegonisku Koło Gospodyń Wiejskich. W 1970 r. objęła stanowisko przewodniczącej koła i pełni tę funkcję do dzisiaj (51 lat). Zawsze bardzo bliska jest jej kultura i tradycja ludowa, dlatego zorganizowała przez ten czas wiele imprez, które cieszyły się dużą popularnością i stały się miejscową tradycją m.in. Zapusty, Święto Ziemniaka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Zawsze można było skosztować własnych wypieków, przetworów i owoców. Jako osoba uzdolniona artystycznie organizowała kursy szycia, szydełkowania i haftowania. Była inicjatorką wielu różnorodnych konkursów i zabaw. Angażowała się w pomoc dla rodzin potrzebujących. Zorganizowała wiele wyjazdów, wycieczek i pielgrzymek oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Pracę w gospodarstwie doskonale łączyła z pasją społecznikowską. Od 1998 r. jest czynnym członkiem oraz kronikarzem OSP w Piegonisku. W 2006 r. za wieloletnią oraz aktywną działalność społeczno-kulturalną została Członkiem Honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Żyłka społecznika sprawiła także, że od 1998 r. jest członkiem Rady Parafialnej w Sobiesękach. Chętnie pomaga w organizowaniu życia religijnego oraz przygotowaniu różnych uroczystości parafialnych. W styczniu  1997 r. została członkiem Zespołu Pieśni „Brzezinianki”, który kultywuje folklor kalisko-sieradzki, którego Pani Helena zostaje członkiem i jest nim do dziś dnia. Przez 20 lat rzetelnie prowadzi kronikę tego Zespołu, która jest jedynym dokumentem tej pięknej działalności.

Zdzisław Gotfryd – to bardzo zaangażowany w prowadzoną przez siebie działalność Rzeźbiarz. Przez wszystkie lata działalności wykazywał niegasnące ogromne zaangażowanie społeczne, bezinteresowność oraz wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Jego dorobek widziały władze gminy i powiatu wyróżniając go odznaczając za szczególne zasługi dla rozwoju ruchu artystycznego w dziedzinie sztuk rzeźbiarskiej.

Zdzisław Gotfryd jest rzeźbiarzem, który swoje prace wykonuje piłą motorową. Jego rzeźby przyczyniają się do zwiększenia dorobku artystycznego regionu. Działalność Zdzisława Gotfryda pogłębia tożsamość regionalną mieszkańców, uczy poczucia estetyki i inspiruje postawy twórcze wspólnoty lokalnej. Rzeźbiarz bardzo chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. W 2011 roku założył w Brzezinach Dom Pracy Twórczej. Inicjatywa sprawiła, że to miejsce wypełniło się osobami w różnym wieku. Na warsztaty rzeźbiarskie uczęszczają tam bowiem dzieci, młodzież i dorośli. To dzięki niemu, w Gminie Brzeziny, cyklicznie – co roku, organizowane są warsztaty plenerowe pn. “Brzeziny dłutem malowane”. Ich nadrzędną zasadą jest to, że wykonane dzieła pozostają do dyspozycji organizatora. Dzięki temu, na terenie gminy umiejscowiono wiele charakterystycznych rzeźb jak np. “Brzezinianki”, “Myśliwy”, “Darz Bór”, “Dziewanna”. Wiele dzieł wykonanych w drewnie, które na stałe wkomponowały się w krajobraz Gminy Brzeziny, wyszło spod ręki Zdzisława Gotfryda i zdobią charakterystyczne miejsca m.in. : ścieżkę rowerową “Szlakiem dębów i paproci”, plac zabaw dla przedszkolaków oraz skwer rekreacyjno-integracyjny, z którego regularnie korzystają mieszkańcy Brzezin.

Zdzisław Gotfryd to osoba pełna empatii. Potrafi bowiem wykorzystać swój talent artystyczny dla osób słabszych, często doświadczających wykluczenia. Organizuje m.in. warsztaty plenerowe dla osób niepełnosprawnych. Wiele spośród swoich dzieł wykonał charytatywnie. Doskonałym tego przykładem jest “Szopka Betlejemska”, stworzona dla kościoła w Brzezinach. Zdzisław Gotfryd przekazywał także swoje rzeźby na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2008 roku, wspólnie ze znajomym, przejął administrowanie Forum Rzeźbiarzy, które zrzesza ponad 1000 użytkowników, i jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o rzeźbiarstwie. Zdzisław Gotfryd jest bardzo aktywnym artystą, uczestniczącym w wielu plenerach rzeźbiarskich, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Brał udział m.in. w plenerach, które odbywały się w: Lututowie, Niedźwiedziu, “Grodzie Foluszek”, Szydłowie, Starym Gostyniu, Głazie, Kołakach Kościelnych i Rzucewie. Odnosił także sukcesy w zawodach rzeźbiarskich – Speed Wood Carving, opierających się na technice szybkiego rzeźbienia. Zdzisław Gotfryd został włączony do rejestru artystów, jest także członkiem Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. W jego dorobku jest wiele znakomitych dzieł: postać błogosławionego Jerzego Popiełuszki – do kaplicy w Łękawie, “Chrystus Frasobliwy” – dla Muzeum w Jeżowem na Podkarpaciu, “Św. Florian” dla kościoła w Kołakach Kościelnych, rzeźby 16 postaci historycznych dla Zamku Królewskiego w Chęcinach, ule figuralne w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku. W ostatnim czasie, artysta stworzył także dzieło nawiązujące do obchodzonego w tym roku Jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Orzeł „Niepodległość”, bo tak nazwano dzieło, stanął tuż obok zabytkowej siedziby Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Postaciami historycznymi –wykonanymi przez Pana Gotfryda- związanymi z 100-leciem odzyskania niepodległości zostało ozdobione rondo Niepodległości w Brzezinach. Twórczość Zdzisława Gotfryda została wielokrotnie nagradzana, m.in. przez władze Gminy Brzeziny, a także podczas europejskich zawodów Speed Wood Carving, w których zajął pierwsze miejsce (2012 rok), pokonując rzeźbiarzy z Niemiec, Białorusi, Czech, Litwy i Francji. Artysta z Brzezin otrzymał także przyznawany przez Powiat Kaliski tytuł “Osobowość Powiatu”.

Parafialno-Strażacka Orkiestra Dęta Gminy Brzeziny – orkiestra powstała w 1985 r. z inicjatywy Proboszcza parafii pw. Św. Krzyża w Brzezinach – Ks. Stanisława Solińskiego o do 1995 r. istniała przy parafii jako orkiestra kościelna. W tym okresie głównie obsługiwała uroczystości kościelne i pogrzebowe w parafii choć w swoim repertuarze miała również marsze i melodie rozrywkowe. Do roku 1993 kapelmistrzem był znany w Kaliszu i okolicy dyrygent pan Józef Walczyński, który to od początku prowadził nabór i naukę gry na poszczególnych instrumentach. Orkiestra wówczas posiadała 20 instrumentów blaszanych i tyluż muzyków. Po rezygnacji z prowadzenia orkiestry przez Pana Józefa Walczyńskiego w 1993 r. proboszcz zatrudnił na kapelmistrza Pana Władysława Sztrapagiera, który jednak ze względów finansowych po roku zrezygnował z prowadzenia orkiestry. Wówczas nastąpił krótki zastój w prowadzeniu prób i nauki, ale na wniosek ks. Proboszcza orkiestra została przez GOKSiR w Brzezinach. Przez rok orkiestra działała przy GOKSiR Brzeziny i grała na instrumentach przekazanych przez parafię, a dyrygował nią miejscowy organista pan Eugeniusz Białecki. W roku 1995 kapelmistrzostwo przejął miejscowy członek orkiestry pan Krzysztof Sowa. W tym czasie orkiestra liczy 40 członków plus 16 dziewcząt – mażoretek. Orkiestra przez 10 lat nie była nigdzie zarejestrowana, występowała lokalnie i nie odnosiła sukcesów. Dopiero od1995 roku nastąpił rozrost orkiestry, przystąpiono do zmiany repertuaru w oparciu o partytury utworów otrzymanych z ZG ZOSP RP w Warszawie. Te korzystne zmiany spowodowały, że w roku 2000 orkiestra została zaproszona na koncerty krajowe, tak istotne jak Koncert z okazji 80 urodzin Papieża w Wadowicach, Warszawa – Koncert z okazji Roku Jubileuszowego, Kraków – bicie rekordu Guinnessa w odgrywaniu Hejnału Mariackiego przez „2000-trąb”

Orkiestra występowała także dwukrotnie w Przeglądzie orkiestr Dętych OSP Południowej Wielkopolski w Kępnie i trzykrotnie w Regionalnym Przeglądzie Zespołów i Orkiestr działających przy jednostkach OSP.

Orkiestra koncertuje na różnego rodzaju uroczystościach, jubileuszach, festynach, uświetniając bardzo wiele imprez, brała udział w lokalnych przeglądach oraz uroczystościach kościelnych i pogrzebowych.

Do najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczyła zaliczyć należy:

– XVII Rychwalskie impresje muzyczne,

– IX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Puławach,

– VIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Puławach,

– 30-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rajsko.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Podobał Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Share on facebook
Share on twitter
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

WESPRZYJ NAS!

Każda latarnia potrzebuje mocy, aby oświetlać to, co ukryte. Dołącz do Klubu Mocodawców Latarnika Kaliskiego i wspieraj naszą działalność!

Kliknij w odpowiednią “cegiełkę” i sprawdź, jakie benefity dla Ciebie przygotowaliśmy!

Zobacz także

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Ranking najbogatszych samorządów – jak wypadły samorządy z regionu?

7 sierpnia 2022

Ukazał się najnowszy ranking najbogatszych samorządów, przygotowany przez Pismo Samorządu...

czytaj więcej»

Wielkopolski Dzień Pszczół na Zawodziu

7 sierpnia 2022

czytaj więcej»

Trwa rekrutacja do Akademii Prawa Unijnego

7 sierpnia 2022

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór do II edycji programu...

czytaj więcej»

Stracona szansa na zwycięstwo – KKS z remisem u siebie

7 sierpnia 2022

Pechowa końcówka meczu i spory niedosyt. Kakaesiakom nie udało się...

czytaj więcej»

Stochniałek: Opieka nad pacjentami jest dla nas jedną z najważniejszych kwestii

7 sierpnia 2022

Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, postanowiła odnieść się do...

czytaj więcej»

Katarzyna Wieczorek i Kwartet Smyczkowy Folusz wystąpili w Parku Przyjaźni

7 sierpnia 2022

czytaj więcej»