baner_FBAnt
Stokado
Baner AWS
baner_apka_2

Organizacje pozarządowe na gruncie lokalnym

Dzisiaj święto organizacji pozarządowych, których mamy w mieście około 350. Specyfika ich działań, cele oraz obszary, którymi się zajmują są różne, ale łączy je troska o Kalisz – nasze miasto. Największą wartością wspomnianych organizacji jest to, że tworzą je ludzie tacy jak my wszyscy – mieszkańcy, którzy widzą codzienne problemy i odpowiadają na nie, gdyż nie zawsze administracja samorządowa może sprostać wszystkim wyzwaniom. Tworzą je społecznicy, artyści, ludzie sportu i specjaliści wielu innych dziedzin jak prawo, ekonomia czy medycyna. Również w przypadku naszego portalu, Latarnika Kaliskiego, organizacje pozarządowe zbudowały nowy i obywatelski filar medialny, który do miejskiej tkanki ma wnieść świeże spojrzenie na realne problemy rzeczywistości nas wszystkich.

W naszym mieście działa spora grupa pozarządowych podmiotów i jak już wspomniano – tworzą je bardzo różni ludzie. W związku z tym faktem, spektrum działania jest bardzo obszerne, a wyliczać można zarówno organizacje o charakterze dobroczynnym, które organizują np. akcje charytatywne, jak i te działające np. przy innych instytucjach, szkołach czy uczelniach. Bywają również pasjonaci konkretnych dziedzin, skupiający się np. na odkrywaniu, pogłębianiu i propagowaniu historii miasta. Największym atutem ich wszystkich jest posiadana wiedza, doświadczenie i zapał do pracy w walce o poprawę najbliższego otoczenia. Częstymi trudnościami dla takich podmiotów jest to, że nie mają odpowiedniej przestrzeni do opracowywania planów działania, więc zdarza się, że entuzjazm musi mierzyć się z problemami natury organizacyjnej czy logistycznej. Niejako w odpowiedzi na te kwestie, wprowadzono od niedawna na mapę miasta Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Babinej 1, które ma wspierać technicznie i merytorycznie tych, którzy wspierają w porozumieniu np. z miastem – nasze najbliższe otoczenie.

Można by w tym miejscu zapytać o efekty działań takich organizacji – jest ich całkiem sporo, a jednym z nich jest portal, na którego łamach czytasz również ten artykuł. Latarnik Kaliski jest niezależną platformą medialną o charakterze publicystyczno-informacyjnym z rozbudowanym tekstami analiz dotyczących Kalisza i okolic, a także bieżącymi komentarzami do najistotniejszych wydarzeń. Jest to też miejsce pełne interaktywnych treści jak choćby mapa inwestycji, która w przejrzysty sposób przekuła zdobyte informacje o nowopowstałych obiektach czy modernizacjach dróg, w produkt przyjazny dla mieszkańca. Takich wartości dodanych dla Kalisza pojawia się z każdym miesiącem więcej, a plany są niemal nieograniczone – w końcu wspomniano, że jednym z największych atutów NGO jest entuzjazm i zapał do pracy. Skąd jednak cały pomysł?

Pomysłodawcą i inicjatorem portalu jest Piotr Błaszczyk – prezes wydawcy portalu, czyli Fundacji im. Bolesława Pobożnego, który koordynując współpracę czterech zaprzyjaźnionych organizacji stworzył fundament. Na tym fundamencie obecnie stoi Latarnik Kaliski. Cały projekt powstał we współdziałaniu z Fundacją Polska Jutra, Inicjatywą dla Opatówka, kaliskim oddziałem Stowarzyszenia KoLiber oraz Krzysztofem Łużyńskim, który jest redaktorem naczelnym portalu.


Fundacja im. Bolesława Pobożnego, będąca głównym „patronem” Latarnika Kaliskiego, została zawiązana aktem założycielskim w dniu 3 sierpnia 2018 roku w Kaliszu. Jej inicjatorami oraz fundatorami są Kamil Florian Ratajczyk oraz Piotr Błaszczyk. Cele Fundacji to w głównej mierze upowszechnianie wiedzy oraz krzewienie pamięci o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie oraz ich dokonaniach dotyczących ustanowienia Statutu Kaliskiego, promowanie wiedzy z zakresu historii Polski – w szczególności o księciu Bolesławie Pobożnym i księżnej Jolencie. Dodatkowo w zakres celów Fundacji wchodzi prowadzenie szeroko pojętej działalności edukacyjnej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, czy działalność charytatywna. Credo działalności fundacji skupia się na dbaniu o historyczną pamięć o jej patronie, a z tego względu szczególną wagę przykłada się do największego wydarzenia organizowanego przez fundację, czyli cyklicznych Dni Księstwa Kaliskiego – dużego festiwalu połączonego z marszem rycerskim oraz licznymi koncertami. Ponadto regularnie prowadzone są lekcje o Bolesławie Pobożnym w lokalnych szkołach. Fundacja angażuje się również w akcje charytatywne, takie jak Anielska Rocznica. Fundacja aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami (przede wszystkim tymi znajdującej się w Grupie Partnerskiej przedmiotowego wniosku) jak i Samorządem Miasta Kalisza. Fundacja działa również na rzecz popularyzacji lokalnej historii, czego przykładem jest portal www.wielkopolskahistorycznie.pl.


Drugim z ważnych podmiotów, który dał podwaliny dla Latarnika Kaliskiego jest Fundacja Polska Jutra, która  została zarejestrowana w 2017 jako efekt współpracy grupy osób mających na celu dobro Ojczyzny. Członkowie Zarządu mają niemal 10-letnie doświadczenie w działalności społecznej. Kaliski członek zarządu Fundacji, Kamil Rybikowski to m.in. były prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia KoLiber, jak i jeden z inicjatorów akcji „German Death Camp”. Fundacja łączy w swoich działania prace merytoryczne – publikowanie raportów, organizacje konferencji (jest ona współorganizatorem odbywającej się co roku dużej konferencji podatkowej na Uniwersytecie Jagiellońskim) czy organizację szkoleń z działalnością społeczno-edukacyjną. Na tym polu wiele działań miało miejsce na terenie Kalisza. Fundacja przyczyniła się do powstania w Kaliszu w 2018 roku Orszaku Trzech Króli, który zaangażował wiele organizacji pozarządowych i  kościelnych. Orszak jest projektem cyklicznym, a Fundacja współorganizowała go również w 2019, 2020, jak 2021 roku (z obostrzeniami sanitarnymi) Organizowała także cykl  spotkań pt.: „Salon Polityczny” organizowany wraz z  kaliskim oddziałem Stowarzyszenia KoLiber. Salon jest miejscem spotkań potencjalnych z obecnymi liderami życia społecznego, politycznego i biznesowego w naszym mieście, w trakcie którego toczą się dyskusje na temat przyszłości Polski. Spotkania mają charakter „off the record”, a uczestnictwo w nich możliwe jest po uprzednim otrzymaniu zaproszenia. W ostatnim czasie, ze względu na trwającą pandemię, część spotkań odbyła się w formacie online. Gośćmi salonów byli m.in. Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, poseł Andrzej Grzyb czy wiceprezes Instytutu Ordo Iuris Tymoteusz Zych. Fundacja współorganizowała także inne kaliskie wydarzenia takie jak np. Dni Księstwa Kaliskiego.


Trzecią z organizacji zaangażowanych w projekt „Latarnik Kaliski” jest Inicjatywa dla Opatówka, której korzenie sięgają 2014 roku, kiedy nieformalna grupa zorganizowała cykl koncertów „Spotkania ze sztuką – Opatówek 2014”. Po sukcesie koncertów, które odbywały się w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, przyszedł wtedy czas na sformalizowanie działalności, aby łatwiej móc pozyskiwać środki na dalsze działania.

W kwietniu 2015 r. powstała Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, której prezesem jest Mateusz Walczak. Przez niemal 6 lat udało jej się zorganizować wiele projektów takich jak m.in. Międzynarodowy Festiwal Organowy „Jesień Organowa” w Chełmcach, projekt edukacyjny Calisiada czy wspomniane „Spotkania ze sztuką”. Dzięki Akademii Wolontariatu Lokalnego można było przeszkolić ponad 50 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich z zakresu wolontariatu, z których niemal 20 osób jest stałymi wolontariuszami Fundacji, a część uczestników AWL włącza się także w inne społeczne działania w regionie.

„Jako największy sukces Fundacji uznaję to, że organizując nasze koncerty, wydarzenia, zachęcamy mieszkańców Opatówka i całego powiatu kaliskiego, żeby wyszli z domów, zaangażowali się w życie swojej lokalnej wspólnoty” – mówi Mateusz Walczak, prezes Fundacji „Inicjatywa dla Opatówka”. „Z oczywistych względów pandemii część działań nie może być realizowana w sposób, w jaki chcielibyśmy, ale staramy się kontynuować te działania, w czym pomaga nam obecna technologia i możliwość działań online.”

W roku 2020, mimo pandemii, udało się kontynuować cykliczne projekty takie jak Calisiada i Jesień Organową w Chełmcach. Poza tym Fundacja wydała folder promujący sołectwo Chełmce, który był dystrybuowany na terenie Gminy Opatówek i poza jej obszar, a także udało się zagospodarować Kieszonkowy Park Dworcowy w Opatówku – zaniedbany teren zielony w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego Dworca PKP, który dzięki zaangażowaniu lokalnych władz i pozyskaniu funduszy unijnych. Jeszcze w tym roku obiekt zyska nową funkcję społeczno-kulturalną, o czym pisaliśmy już na naszym portalu.

Na swoje projekty „Inicjatywa dla Opatówka” pozyskuje skutecznie środki zewnętrzne pozyskane z różnych źródeł, w tym m.in. w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także fundacji korporacyjnych, takich jak Fundacja ORLEN czy Fundacja PZU.

„W obecnym roku chcielibyśmy kontynuować nasze stałe projekty, a także rozwinąć działania z wolontariuszami, które koordynuje Ewa Machelak, wiceprezes Fundacji. Jesteśmy też otwarci na nowe projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne” ­– dodaje M. Walczak.

Warto dodać, że Mateusz Walczak jest także Radnym Rady Miejskiej Gminy Opatówek, a swój mandat sprawuje już drugą kadencję. Jest także aktywnie zaangażowany na rzecz organizacji pozarządowych: w tym roku został wybrany na drugą kadencję jako członek Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego, a także był jednym z inicjatorów powstania podobnej Rady doradzającej w zakresie współpracy z NGO Burmistrzowi Gminy Opatówek.


Ostatnią z organizacji jest Stowarzyszenie KoLiber, ktore w całej Polsce działa od 1999 roku. Kaliski oddział KoLibra funkcjonuje z kolei w najstarszym mieście Polski od 2012 roku. Jest on jedną z największych (jeśli nie największą) młodzieżową społeczno-polityczną organizacją w naszym mieście. Obecnie liczy kilkudziesięciu członków, którzy angażują się w różnego typu akcje  – przyhamowane ostatnio przez obostrzenia pandemiczne.

Od 2012 roku KoLiber Kalisz zorganizował wiele debat na tematy lokalne, a także te ogólnopolskie. Najważniejsze z nich to:

–  debaty przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku oraz w 2019 roku i przed wyborami do PE w

2019 roku;

–  dyskusję podsumowującą rok koalicji rządzącej w Kaliszu w 2015 roku;

–  debata z młodymi kandydatami do Rady Miasta Kalisza w 2018 roku;

–  debata „Święty Józef turystyczną szansą Kalisza” z udziałem m.in. wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka zorganizowana w 2019 roku.

„Miałem okazję koordynować trzy z wyżej wymienionych dyskusji. Muszę przyznać, że szczególnie istotną była ta dotycząca lepszego wykorzystania potencjału turystycznego Św. Józefa, bo jest to dla mnie niepojęte, dlaczego w Kaliszu rokrocznie przewijają się setki tysięcy pielgrzymów, którzy jednak nie są zatrzymywani tutaj chociażby na weekend” – mówi Maciej Antczak, prezes KoLibra Kalisz w latach 2018 – 2020. „Poza tą dyskusją świetnie wspominam debatę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Możliwość dyskusji z takimi politykami, jak prof. Zdzisław Krasnodębski, Marek Jurek czy Andrzej Grzyb to była duża gratka i zaszczyt” – dodaje.

KoLiber Kalisz wraz z przedstawicielami samorządów uczniowskich jest również twórcą obecnie funkcjonującego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza. Statut został uchwalony po zebraniu ok. 700 podpisów w ramach podjęcia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Cała akcja miała miejsce w wakacje 2020 roku.

Kaliski KoLiber zainicjował także wiele happeningów (m.in. na sesjach Rady Miasta Kalisza), czy konferencji prasowych, a w 2017 roku powstał Kaliski Turniej Debat, który opierał się na rywalizacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie debat dotyczących skomplikowanych tematów społecznych. Inicjatorem i koordynatorem projektu był Kamil Florian Ratajczyk. II edycja Kaliskiego Turnieju Debat odbyła się w 2020 roku i uzyskała patronat europosła prof. Zdzisława Krasnodębskiego.

KoLiber Kalisz wspierał również Fundację im. Bolesława Pobożnego w organizacji I edycji Dni Księstwa Kaliskiego. Dodatkowo, za jedną z największych akcji w historii KoLibra Kalisz można uznać dwie edycje Sztafety Ojców Niepodległości (w 2018 i 2019 roku) zorganizowane wraz ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Upamiętniały one lokalnych bohaterów z Kalisza i okolic, którzy przyczynili się (w walce bądź podczas kształtowania świadomości narodowej) do odzyskania przez Polskę niepodległości. Więcej na temat Sztafety można przeczytać na: www.sztafetaojcowniepodleglosci.pl.

Jak można zauważyć, wszystkie wymienione organizacje pozarządowe oraz ich przedstawiciele mają ogromne doświadczenie w tworzeniu inicjatyw o różnym charakterze, a łączy je wspominana już wielokrotnie chęć i potrzeba dbania o miasto, a w szerszej perspektywie całą Ojczyznę. Największym projektem wszystkich tych podmiotów jest pomysł nowego kaliskiego medium, czyli Latarnika Kaliskiego, który zaczął działać od 1 grudnia 2020 roku, a jego redaktorem naczelnym jest Krzysztof Łużyński. Współpracował on dotychczas z powyższymi fundacjami i stowarzyszeniem przy innych projektach oraz inicjatywach jak np. Dni Księstwa Kaliskiego, a także innymi kaliskimi organizacjami współtworząc np. zeszłoroczne wydarzenie „Od rocka do rapu” czy wraz z miastem i WP-A – „Multimedialny Kalisz”. Współdziała także ze wspomnianym i macierzystym wydziałem swojej uczelni, czyli Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkie działania, w których się porusza mają związek z mediami, reklamą, promocją czy PR i wykorzystuje w nich zarówno operowanie słowem, jak i możliwości multimedialne, graficzne czy fotograficzne.

Wszystkie zgromadzone informacje pokazują jak wiele możliwości może mieć „przeciętny obywatel” i jak może zmieniać swoje otoczenie. Te możliwości zostają zwielokrotnione, jeśli zgromadzi się więcej osób razem – wtedy ich inicjatywy i pomysły mają jeszcze większą moc sprawczą we współpracy z samorządem czy władzami krajowymi. Gdy takie współdziałanie osób ukształtuje się na szczeblu porozumienia między organizacjami, to efektem może być coś tak dużego jak Latarnik Kaliski – nowe medium, które w swój unikatowy i świeży sposób rzuca światło na miasto Kalisz.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze