reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

Piotr Mazurek: Lata temu wmawiano ludziom, że muszą konieczne kończyć studia, niekoniecznie studia wysokiej jakości.

W najbliższy wtorek, 16 listopada, odbędą się konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy na konsultacje przyjmowane będą do 15 listopada (poniedziałek) do godziny 12:00. W związku z tym, zapraszamy Państwa na wywiad z Panem Piotrem Mazurkiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który jest inicjatorem przedmiotowych konsultacji.

Latarnik Kaliski: Już w najbliższy wtorek, 16 listopada 2021 r., o godzinie 17:00, odbędą się konsultacje Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia. Proszę powiedzieć więcej o przedmiotowej inicjatywie oraz jakie trzeba spełnić kryteria, aby do nich dołączyć i jak się do nich przygotować?

Piotr Mazurek: Konsultacje organizowane są już od lutego w poszczególnych województwach.
Ich celem jest wspólne stworzenie polskiej strategii polityki na rzecz młodego pokolenia. Zapraszani są do nich wszyscy mieszkańcy danego województwa, w tym przypadku województwa wielkopolskiego. Udział w konsultacjach odbywa się w formie zdalnej. Aby wziąć w nich udział należy wypełnić formularz, który dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/dlamlodych. Trzeba podać w nim swoje dane wraz z adresem mailowym, na który przyjdzie link do wideokonferencji. Można także wybrać jeden z siedmiu obszarów tematycznych.

Jaki jest zakres tematyczny przedmiotowy tych konsultacji oraz czego one dokładnie dotyczą?

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia: edukacja i szkolnictwo wyższe; rynek pracy
i przedsiębiorczość; społeczeństwo obywatelskie i kultura; polityka społeczna, prorodzinna
i mieszkaniowa; zdrowie i sport; ekologia i klimat oraz Polska w Unii Europejskiej. Celem konsultacji jest przedstawienie przez młodych ludzi swoich problemów, potrzeb i oczekiwań oraz konstruktywne rozmowy o konkretnych rozwiązaniach i rekomendacjach dla rządu.

Ile do tej pory udało się przeprowadzić wojewódzkich konsultacji i czy już można z nich wysnuć jakieś interesujące wnioski?

Do tej pory odbyły się one w czternastu województwach. Wniosków jest bardzo wiele, mamy kilka tysięcy różnych pomysłów i inicjatyw, które na bieżąco analizujemy. Są natomiast pewne sprawy, które młodzi ludzie zgłaszają i zostały one już zaakceptowane przez rząd
do realizacji, chociażby poprzez wpisanie ich do Polskiego Ładu kwestii mieszkaniowych, kredytów dla młodych, obniżki podatków czy pozycji młodych ludzi na rynku pracy.

Oprócz Pana, organizatorem konsultacji jest Rada Dialogi z Młodym Pokoleniem. Proszę o nim coś więcej powiedzieć. Jaka jest rola tego organu konsultacyjnego?

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem powstała w 2019 roku z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Piotra Glińskiego. Jest platformą dialogu pomiędzy przedstawicielami władz publicznych a środowiskami młodzieżowymi. Rada zajmuje się szeregiem spraw, takich jak chociażby współpraca przy ustawie wzmacniającej młodzieżowe rady czy prowadzenie konkursu na młodzieżowego delegata Polski do ONZ. Organizuje szereg inicjatyw i wydarzeń skierowanych do młodzieży.

Wykraczając trochę poza same konsultację. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 23 września 2020 roku (ponad rok temu) powołał Pana – wówczas Współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz dotychczasowego Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów – na urząd Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Skąd pomysł na powołanie takiego organu?

Jest to nowa instytucja, która wpisuje się w strategię rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli włączanie młodych ludzi w procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach. Pełnomocnik ma koordynować dialog pomiędzy rządem i administracją rządową a młodzieżą.
Ma przeprowadzić konsultacje, stworzyć strategię polityki młodzieżowej, wspierać inicjatywy oddolne, młodzieżowe i społeczne. Jego zadaniem jest także współpraca z Radą Dialogu w zakresie wzmacniania głosu tego organu.

Mówiąc Polityka Młodzieżowa – o osobach w jakim konkretnie wieku mówimy?

Najczęściej mówimy o osobach w wieku 15-30 lat. Chodzi o osoby, które kształcą się, wchodzą na rynek pracy. O osobach, które rozpoczynają start w dorosłe życie.

Jakie do tej pory udało się osiągnąć cele jako Pełnomocnik ds. Polityki Młodzieżowej poza organizacją samych konsultacji?

Jednym z celów jakie osiągnięto były doraźne działania w ramach walki z pandemią koronawirusa, kiedy trzeba było angażować tysiące młodych wolontariuszy do pomocy przy korpusie wsparcia seniorów. Kolejnym z celów była wcześniej wspomniana ustawa, która wzmacnia młodzieżowe rady. Dokument ten ustanawia na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego funkcjonowanie młodzieżowych rad z silnym katalogiem kompetencji. Organizowaliśmy też debatę w ramach Światowego Forum Zarządzania Internetem, w której to uczestniczyło 8,5 tysiąca osób młodych z całego świata.

Jakie wg Pana możliwości działania mają młode osoby? Jak ważne są Młodzieżowe Rady Miasta, które dzięki Pana działaniom zyskały możliwość realnego wpływania
na samorządową rzeczywistość w swoich gminach? Czy planuje Pan jakieś reformy względem z kolei np. Samorządów Uczniowskich?

Ważne jest to, aby ludzie mieli poczucie realnej sprawczości oraz konkretnego katalogu kompetencji i instrumentów do działania. Dzięki naszej ustawie ws. młodzieżowych rad udało się to osiągnąć. Mamy też pewne pomysły na wsparcie samorządów uczniowskich, na razie w fazie koncepcyjnej. Uważam, że jest to bardzo ważna forma aktywności i należy ją wspierać.

Rządu PiS-u przyczynił się do zniesienia opodatkowania umów dla osób do 26 roku życia. Czy wg Pana korzystnym byłoby jej poszerzenie do osób będących na tzw. dorobku, czyli, np. do osób do 30 roku życia?

Jest to kwestia do dyskusji, natomiast w tej sprawie już zaszła fundamentalna zmiana, ponieważ nigdy nie było czegoś takiego jak zerowy PIT do 26 roku życia. Pamiętajmy też, że w ramach Polskiego Ładu rozpoczynamy cały szereg działań, które będą wspierać ludzi w wieku od 26 do 30 lat. Jest to między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych (do poziomu 10. razy wyższego niż za rządów naszych poprzednich z PO i PSL) oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego.

Bardzo istotną kwestią, wg badań, dla młodego pokolenia jest ekologia, ochrona środowiska, itp. Czy w tych obszarach również będą się Pana działania aktywizowały?

Jak najbardziej. To są bardzo ważne kwestie dla młodych ludzi, widzimy to, bo pojawiają się one w konsultacjach, mamy dedykowany im pokój tematyczny. W ramach Rady Dialogu
z Młodym Pokoleniem mamy również zespół, który zajmuje się ekologią. Także wspólnie
z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Klimatu prowadzimy działania na rzecz włączania edukacji ekologicznej i klimatycznej do szkół w znacznie większym wymiarze. Trwają prace nad odpowiednią podstawą programową, współpracujemy w tym wymiarze z środowiskami młodzieżowymi, które działają w tym zakresie.

Jakie ma Pan kolejne pomysły na dalsze reformy/zmiany dla młodych osób? Proszę powiedzieć o swoich planach na stanowisku Pełnomocnika ds. polityki młodzieżowej?

Przede wszystkim stworzenie strategii na rzecz młodego pokolenia, którą tworzymy z młodzieżą w ramach konsultacji. Trwają także prace nad zapowiedzianym w Polskim Ładzie funduszem młodzieżowych rad, który będzie dedykowany tylko tym środowiskom, choć warto dodać, że korzystają one już z rozbudowanej oferty ogólnych programów wsparcia NGO, które przygotowujemy w Komitecie ds. Pożytku Publicznego pod przewodnictwem wicepremiera Piotra Glińskiego. Pracujemy też nad reformą stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wywiad z Panem ukaże się na łamach Latarnika Kaliskiego, portalu tworzonego głównie przez młode osoby, ale również portalu, który swym zasięgiem obejmuje przede wszystkim miasto Kalisz, tzw. miasto „postwojewódzkie”. Tego rodzaju miasta spotykają się z wieloma trudnościami, szczególnie z odpływem młodzieży szkół średnich, która to „ucieka” do największych aglomeracji na studia zazwyczaj już nie wracając. Czy wg Pana jest jakaś recepta na ten proces, czy jest on raczej nieunikniony?

Jest to trudny i wielowątkowy temat. Po pierwsze dla nas ważne są poglądy wszystkich młodych ludzi, dlatego spotykamy się we wszystkich województwach i wsłuchujemy w głos zarówno tych z dużych miast, jak i z małych miejscowości. Problemem jest wyludnianie się części Polski, przykładem są tutaj byłe miasta wojewódzkie. Uważam,
że trzeba całościowo podejść do tego problemu. Jest on związany także ze szkolnictwem wyższym. Lata temu wmawiano ludziom, że muszą konieczne kończyć studia, niekoniecznie studia wysokiej jakości. Stąd reforma szkół zawodowych, powstanie szkół branżowych
czy klas patronackich. We współpracy z minister Olgą Semeniuk stworzony został Polski Inkubator Rzemiosła, który ma m.in. pokazać młodym ludziom, że są zawody dobrze płatne i potrzebne społecznie, które nie wymagają ukończenia uczelni wyższej, ale uczenia dualnego. Ważne są też sprawy odtwarzania połączeń autobusowych, kolejowych, rozbudowa sieci dróg, także pomiędzy mniejszymi miejscowościami. Te działania należą do priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Chcemy tworzyć miejsca pracy również w mniejszych miejscowościach.

Na koniec proszę w kilku słowach zachęcić młodych mieszkańców Wielkopolski, a szczególnie Kalisza i okolic, dlaczego warto w tych konsultacjach wziąć udział?

Każdy mieszkaniec województwa wielkopolskiego zostanie wysłuchany, każdy pomysł zostanie przeanalizowany. Warto wziąć udział, bo jest to możliwość zmienienia rzeczywistości. Jeżeli ktoś weźmie udział w konsultacjach, będzie miał możliwość zmiany rzeczywistości. Jeżeli ktoś w nich nie uczestniczy, to się tej możliwości pozbawia. Także zachęcam do udziału!

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze