Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Policja ostrzega – uważaj na oszustów i fałszywych wolontariuszy

Okres przedświąteczny to czas wzmożonej aktywności organizacji pożytku publicznego związanej z potrzebą niesienia pomocy osobom pozostającym w potrzebie. W tym czasie zwrócić należy uwagę na pojawiające się przypadki wykorzystywania tych pozytywnych reakcji w sposób naruszający porządek prawny.

W tym miejscu zasadnym jest przypomnienie przepisów dotyczących organizowania zbiórek publicznych, które zostało uregulowane w Ustawie z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych zgodnie z:

Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2), oraz na cele religijne.

2. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze.

Ustawa w swojej treści reguluje również kto jest uprawniony do prowadzenia zbiórki publiczne czyli m. in. stowarzyszenia, organizacje posiadające osobowość prawną (np. fundacje), oraz komitety społeczne powoływane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej, wskazując obowiązki organizatora, zasady jej prowadzenia (m.in. wymóg zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowe zamieszczenia informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego ds. administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych znajdującym się pod adresem www.zbiorki.gov.pl).

Informacje o zgłoszeniu zbiórki publicznej publikowane na Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA zawierają następujące dane:

1) numer zbiórki publicznej;

2) dane organizatora zbiórki;

a) nazwę podmiotu, oznaczenie siedziby oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON

b) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania członków komitetu społecznego

3) cel zbiórki publicznej;

4) sposób prowadzenia zbiórki publicznej;

5) miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;

6) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;

7) przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.

Jednym z warunków jakie musi spełnić organizator zbiórki publicznej jest zapewnienie osobom prowadzącym zbiórkę identyfikatorów zawierających: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numerze zbiórki publicznej.

Policjanci w całym kraju apelują o zachowanie ostrożności i czujności, a w sytuacji podejrzeń co do legalności zbiórki pieniędzy, o zgłaszanie takich przypadków w najbliższej jednostce Policji lub pod numerem 112.

źródło: KPP Ostrów Wlkp., fot.: archiwum

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze