Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Poszukiwani ławnicy Sądu Rejonowego i Okręgowego 

Kancelaria Rady Miasta informuje, iż rozpoczyna się nabór ławników Sądu Rejonowego w sprawach z zakresu prawa pracy i Sądu Okręgowego na kolejną kadencję, w wyborach uzupełniających.

Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu zgłosił potrzebę powołania:
– 30 ławników do Sądu Okręgowego,
– 6 ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z przepisami prawa ławnikiem może zostać osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
• jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w Kaliszu co najmniej od roku,
• jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci, radcy prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Kandydatów na ławników mogą zgłosić:
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale w Kaliszu.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z odpowiednimi załącznikami można składać w Kancelarii Rady Miasta w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w Poradniku Interesanta na stronie www.kalisz.pl oraz w Kancelarii Rady Miasta (Villa Calisia, Al. Wolności 4; I piętro; tel. 62 765-43-48; 765-43-49; 765-43-50; 765-43-82; fax. 62 504-97-14).

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pełnieniem funkcji ławnika sądowego!

źródło: um

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze