Powiat Kaliski poszukuje stomatologów

W związku z wejściem w życie 12 września 2019 r. ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zarząd powiatu zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kaliski.

Współpraca będzie obejmować realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078). Opieka stomatologiczna obejmuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia  19 roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z  wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kaliski.  Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy liczby ok. 500 uczniów szkół, dla których Powiat Kaliski jest organem prowadzącym. Są to następujące szkoły:

  1. Zespół Szkół Nr1 Twórców Liskowa , 62- 850 Lisków.
  2. Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku Parkowa 1, 62-860 Opatówek.

Oferta powinna zawierać:

  1. Formularz oferty wypełniony według wzoru – załącznik do zaproszenia;
  2. Kserokopie potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru;
  3. Kserokopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych;
  4. Oświadczenie o zatrudnieniu specjalistów lub oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji(w  przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności).

Ofertę należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Kaliszu, ul. Pl. Św. Józefa 5,  62 –800 Kalisz lub mailem na adres: iwalesiak@powiat.kalisz.pl. najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2022 r.  do godz. 15.30 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osoba wyznaczoną do kontaktów jest: Jolanta Golicka – Kierownik Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury tel. 62 – 50 14 231 lub Izabela Wałęsiak – Inspektor Biura Oświaty, Zdrowia, Sporu i Kultury tel. 62 50 14 232.

Źródło: Starostwo Powiatowe

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze