reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

Być żakiem w Kaliszu. Rekrutacja na studia 2022

Poznań, Łódź czy Wrocław dalej są chętnie wybierane wśród absolwentów kaliskich szkół średnich jako miasta studiów. Co na tle większych i dużo bardziej studenckich ośrodków mają do zaoferowania kaliskie uczelnie?

Osiem uczelni publicznych i ponad dwa razy więcej – siedemnaście – uczelni niepublicznych. Tak wyglądają możliwości studiów w stolicy naszego województwa. Ponad dwadzieścia uczelni publicznych i niepublicznych we Wrocławiu kieruje swoją ofertę dla żaków. Dziewiętnaście szkół wyższych mają do wyboru ci, którzy planują kontynuować edukację w Łodzi. W najstarszym mieście w Polsce do dyspozycji są trzy uczelnie wyższe i każda z inną ofertą edukacyjną.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filia w Kaliszu

Podwaliną pod kaliską filię było Studium Nauczycielskie im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, które zostało założone już w 1960 roku. Korzenie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego sięgają lat 80. XX wieku. Wówczas, 4 lipca 1984 roku, rektor UAM profesor Zbigniew Radwański wraz z wojewodą kaliskim Kazimierzem Buczmą zawarli porozumienie w sprawie powołania na Uniwersytecie Zakładu Nauczania Początkowego Instytutu Pedagogiki w Kaliszu. Jeszcze w tym samym roku uruchomiono pięcioletnie studia magisterskie nauczania początkowego.

Do wyboru jest siedem kierunków studiów pierwszego stopnia: jednolite dotyczące pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ochrona dóbr kultury (studia stacjonarne), informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia stacjonarne), filologia angielska z pedagogiką (studia stacjonarne) oraz filologia polska (studia stacjonarne).

Studia drugiego stopnia obejmują:

 • pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

 • pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna;

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;

 • ochrona dóbr kultury – specjalność turystyka kulturowa;

 • filologia angielska w edukacji;

 • filologia polska.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału przy ulicy Nowy Świat 28-30. Studenci mają możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim przy ulicy Nowy Świat 28-30 w Kaliszu, który położony jest przy samym budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. W 44 pokojach 1-osobowych oraz 45 pokojach 2-osobowych dostępne są 134 miejsca. Sanitariaty dostępne są w jednoosobowych pokojach, natomiast dla dwuosobowych przypadają one na dwa pokoje. Wyposażenie pokoi stanowi biurko, szafa, krzesło, tapczan, stół, regały i lodówka. Do dyspozycji jest także gniazdko anteny satelitarnej oraz internetowe.

Nabór na studia rozpoczął się 1 czerwca 2022 roku. Aktualnie trwa drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie. Trwa ona do 12 września 2022 roku.

Wszystkie kierunki cieszą się podobnym zainteresowaniem jak podczas ubiegłej rekrutacji, z tendencją wzrostową. Skokowy przyrost zapisów zarejestrowano na filologię angielską z pedagogiką i tam już konieczne jest zastosowanie progu. Czy na innych kierunkach trzeba będzie też to zrobić, trudno dziś powiedzieć, bowiem rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa do połowy września. Szczegóły na stronie: rekrutacja.amu.edu.pl.

Na rok akademicki 2022/2023 został powołany nowy kierunek studiów, tj. Filologia angielska w edukacji. Są to studia stacjonarne II-go stopnia.

Jakie są limity na kierunki prowadzone przez uczelnie?

 • Filologia polska: 20   ( I i II  stopień studia stacjonarne)
 • Pedagogika specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna: 20 (II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: 20 (II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • Filologia angielska z pedagogiką: 60 (I stopień studia stacjonarne )

 • Filologia angielska w edukacji: 36 (II stopień studia stacjonarne)

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 20   ( I i II  stopień studia stacjonarne)

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 20 (I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne), 15 (II stopień studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: 20 (I stopień studia stacjonarne)
 • Ochrona dóbr kultury: 20 (I stopień studia stacjonarne)
 • Ochrona dóbr kultury specjalność turystyka kulturowa: 20 (II stopień studia stacjonarne).
 • Pedagogika: 45 (I stopień studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 60 (5-letnie magisterskie stacjonarne);  40 (5-letnie magisterskie niestacjonarne)


30Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Historia kaliskiej Akademii sięga końcówki lat 90. XX wieku. Wówczas na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 roku utworzono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. 18 października 1999 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego. Edukację rozpoczęło wtedy 279 studentów. Od 2005 patronem uczelni jest urodzony w Kaliszu drugi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski. W 2020 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Kaliską.

Studia odbywają się na wydziałach Nauk o Zdrowiu, Nauk Społecznych oraz Politechnicznym. Akademia ma także zamiejscowy Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni.

Studia wysokich lotów

W zbliżającym się roku akademickim do nauczanych kierunków dojdzie Lotnictwo i Kosmonautyka. Możliwość kształcenia w tych tematach oferuje niewiele uczelni w Polsce.

Oferta obejmuje zarówno studia I jak i II stopnia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe.

LIMITY NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW

Studia I stopnia licencjackie:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (stacjonarne i niestacjonarne) – 50/50;

 • Dietetyka (stacjonarne i niestacjonarne) – 30/30;

 • Elektrokardiologia (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/25;

 • Kosmetologia (stacjonarne i niestacjonarne) -60/50 ;

 • Pielęgniarstwo (stacjonarne) – 90/50;

 • Pielęgniarstwo pomostowe (niestacjonarne);

 • Położnictwo (stacjonarne) – 40/40;

 • Położnictwo pomostowe (niestacjonarne);

 • Ratownictwo medyczne (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/50;

 • Wychowanie fizyczne (stacjonarne i niestacjonarne) – 30/25;

 • Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne) – 90/90;

 • Zarządzanie kryzysowe (stacjonarne i niestacjonarne) – 100/90;

 • Socjologia bezpieczeństwa (stacjonarne i niestacjonarne) – 120/90.

Studia I stopnia inżynierskie:

 • Biogospodarka* (stacjonarne i niestacjonarne) – 30/30;

 • Lotnictwo i kosmonautyka* (stacjonarne) – 30/-;

 • Budownictwo (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/50;

 • Elektrotechnika (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/40;

 • Informatyka (stacjonarne i niestacjonarne) – 60/50;

 • Inżynieria środowiska (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/25;

 • Mechanika i budowa maszyn (stacjonarne i niestacjonarne) – 30/70;

 • Technologia żywności i żywienie człowieka (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/25;

 • Sport* (studia stacjonarne) – 25;

 • Ekonomia menedżerska* (stacjonarne i niestacjonarne) – 60/60;

* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu decyzji Ministra Edukacji i Nauki nadającej uprawnienia do prowadzenia studiów.

Jednolite magisterskie:

 • Fizjoterapia (stacjonarne) – 50;

Studia II stopnia:

 • Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/25;

 • Inżynieria środowiska (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/25;

 • Kosmetologia (stacjonarne i niestacjonarne) – 45/30;

 • Mechanika i budowa maszyn (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/25;

 • Pielęgniarstwo (stacjonarne i niestacjonarne) – 50/25;

 • Położnictwo (stacjonarne i niestacjonarne) – 90/60;

 • Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/25;

 • Zarządzanie i dowodzenie (stacjonarne i niestacjonarne) – 50/70;

 • Zdrowie publiczne (stacjonarne i niestacjonarne) – 25/25;

Studia podyplomowe:

 • Informatyka dla nauczycieli;

 • Programowanie i obsługa obrabiarek CNC;

 • Certyfikat i audyt energetyczny budynków;

 • Kosmetologia medyczna z elementami kosmetologii estetycznej;

 • Opieka senioralna;

 • Osobisty trener odnowy biologicznej;

 • Osobisty trener zdrowia;

 • Psychodietetyka;

 • Zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia;

 • Żywienie człowieka i dietetyka;

 • Audyt i kontrola wewnętrzna;

 • Bezpieczeństwo informacyjne organizacji;

 • Kadry i płace w prawie i w praktyce;

 • Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy;

 • Kuratela sądowa;

 • Executive MBA;

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw;

 • Rolnicze ubezpieczenia społeczne;

 • Ubezpieczenia społeczne;

 • Zamówienia publiczne;

 • Zarządzanie pomocą społeczną;

 • Zarządzanie kryzysowe;

 • Bezpieczeństwo narodowe.

Bazą dydaktyczną Akademii Kaliskiej są budynki przy ulicy Nowy Świat (rektorat oraz Wydział Nauk Społecznych), przy ulicy Łódzkiej, przy ulicy Poznańskiej (Wydział Politechniczny) oraz przy ulicy Kaszubskiej (Wydział Nauk o zdrowiu).
SWWS

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) początkowo nosząca nazwę Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (WSKiP), została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości, na mocy rozporządzenia z 20 lipca 2018 roku.

Studia Kalisz:

 • Penitencjarystyka I stopnia i II stopnia stacjonarnie i niestacjonarnie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia dla funkcjonariuszy
 • Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów – podyplomowe
 • Zarządzanie komórkami organizacyjnymi
 • Dowodzenie działaniami specjalnymi
 • Przysposobienie obronne dla nauczycieli

Liczba zapisanych studentów:

 • Penitencjarystyka stacjonarna I stopnia: około 150 osób (rekrutacja zakończona)
 • Na studia niestacjonarne II stopnia chętnych na tę chwilę jest 40 chętnych
 • Stacjonarne I stopnia – póki co brak kandydatów
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – niestacjonarne około 25 osób
 • Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów – około 250 osób

Limity:

 • Penitencjarystyka stacjonarna I stopnia: 60 osób
 • Penitencjarystyka niestacjonarna I stopnia: 50 osób
 • Penitencjarystyka niestacjonarna II stopnia: 50 osób
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia dla funkcjonariuszy: 60 osób
 • Penitencjarystyka dla kandydatów na oficerów – 255 osób
 • Zarządzanie komórkami organizacyjnymi – 100 osób
 • Dowodzenie działaniami specjalnymi – 30 osób
 • Przysposobienie obronne dla nauczycieli – 30 osób

Zaledwie kilka dni temu Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości otrzymała kategorię naukową A w dwóch dyscyplinach – nauk o bezpieczeństwie oraz pedagogiki w wyniku ewaluacji działalności naukowej Uczelni za lata 2019-2021, którą przeprowadzało Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Komisją Ewaluacji Nauki. SWWS prawdopodobnie już wkrótce zmieni swoją nazwę. Uczelnia uruchomi także szkoły doktorskie, procesy doktoryzowania i habilitowania. Zmiana statusu oznacza też większe możliwości w zakresie pozyskiwania środków finansowych, które również zostaną przeznaczone na rozbudowę kaliskiego kampusu.


fot.: SWWS, Akademia Kaliska, WP-A UAM

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze