baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Szanowni Czytelnicy,
oto w Waszych rękach spoczywa dorobek
publicystyczny roku 2023 Centrum Analiz
Latarnika (CAL) – think tanku, którego
celem jest podnoszenie kwestii istotnych dla
samorządów oraz Polski lokalnej. Rocznik 2023
stanowi zbiór tekstów odnoszących się w swej
treści do wskazanego wyżej celu działania CAL
i zawiera analizy dotykające takich tematów,
jak: prawo, architektura, historia czy sztuczna
inteligencja. Mam nadzieję, iż treść Rocznika
będzie stanowiła inspirującą dawkę wiedzy
dla samorządowców oraz wszystkich osób, dla
których ważny jest temat Polski lokalnej.


Z życzeniami przyjemnej lektury,
Kamil F. Ratajczyk,
Dyrektor Centrum Analiz Latarnika