reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

Rozrabianie, wąskotorówka i pomnik dla…, czyli raport z Rady Powiatu

Ostatnia środa miesiąca to tradycyjny termin sesji Rady Powiatu Kaliskiego. Ponownie powiatowi rajcy wrócili do stacjonarnego trybu posiedzeń. Kto zaszczycił radnych swoją obecnością? Kto narozrabiał, a kto może się spodziewać swojego pomnika? Jak kaliskie Starostwo pomaga Ukrainie? O tym – i nie tylko – w najnowszym, czwartym Raporcie z Rady Powiatu!

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji. W trakcie tej sesji Rady Powiatu obecnych było 18 z 21 radnych (na sesję nie dotarli: Bogusław Szczepaniak z PiS, Robert Marszałek z SLD i Dariusz Korczyński (PSL).

Wsparcie Ukrainy i wspomnienie biskupa

O sesji informowaliśmy już na naszym portalu w dniu sesji, prezentując jej porządek obrad. Marcowa sesja odbyła się ponownie w formie stacjonarnej – wiele wskazuje na to, że od tej chwili pandemia COVID-19 nie przeszkodzi już w organizacji posiedzeń powiatowych radnych bez wykorzystania zdalnego komunikowania się. Już na pierwszy rzut oka widać, że program posiedzenia zdominowały tematy związane z pomocą społeczną. Ale zacznijmy od początku.

Otwierając sesję, przewodniczący Jan Adam Kłysz (PSL) nawiązał do aktualnej sytuacji na Ukrainie: „Dzisiaj mamy 35. dzień wojny i akcja wojenna nadal trwa. W tej Sali spotkali się sołtysi powiatu kaliskiego i poprosili mnie, bym odczytał ich stanowisko w tej sprawie”. Sołtysi wyrazili w ten sposób swoje zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie oraz okazali swoją solidarność i wsparcie dla uchodźców wojennych, oferując pomoc. Jednocześnie przewodniczący J. A. Kłysz podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomagają ukraińskich uchodźców oraz organizują transporty do ogarniętego wojną kraju.

Następnie przewodniczący wspomniał zmarłego 26 marca br. biskupa Teofila Wilskiego „Niektórzy z ludzi zapisują się na kartach historii gminy, powiatu, województwa, kraju, przechodzą do historii swoją działalnością. Bez wątpienia taką osobą był bp Teofil Wilski, który przejdzie do historii Ziemi Kaliskiej. Tym słowem wspomnienia chciałbym oddać hołd Księdzu Biskupowi” – powiedział przewodniczący i odczytał biogram biskupa Wilskiego. Zmarłego uczczono minutą ciszy.

Głosowania – bez sprzeciwu

Przed przyjęciem porządku obrad, starosta Krzysztof Nosal (PSL) poprosił o zmiany w programie posiedzenia polegające na zmianie treści dwóch uchwał: budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza ze zmian spotkała się z 17 głosami poparcia, bo z sali na chwilę wyszedł Paweł Kaleta (PiS). Po chwili wrócił na salę i już w 18-osobowym gronie rada była jednomyślna ws. nowej treści WPF oraz przyjęcia całego porządku. Później głosowano nad zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdaniem starosty z realizacji uchwał – tu także odnotowano 18 głosów „za”.

Przechodząc do głosowań merytorycznych, trzeba przyznać, że przebiegły one bez większych przeszkód. Tak przyjęto kolejno wszystkie 9 uchwał zaplanowanych w porządku obrad, a ich długie tytuły mogłyby połamać język niejednemu ekspertowi językowemu! Na szczęście przewodniczący Jan Adam Kłysz poradził sobie z nimi bardzo dobrze i, co najważniejsze, sprawnie.

Kto narozrabiał, a kto będzie miał swój pomnik?

Ostatnim punktem obrad podlegającym głosowaniu była Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego powiatu kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 20-stronicowy dokument w dosyć skompresowanej formie pokazuje ogrom pracy zarówno zawodowych strażaków, ale i strażaków-ochotników na terenie powiatu kaliskiego. Można w nim znaleźć wiele statystyk, związanych nie tylko z pożarami, ale i z miejscowymi zagrożeniami, czyli wszystkimi pozostałymi interwencjami podejmowanymi przez strażaków.

Do mównicy podszedł bryg. dr inż. Sławomir Kotoński, który – jak sam powiedział – trochę narozrabiał. A przyczyną tego był mikrofon na statywie, który jeszcze kilkukrotnie w ciągu całych obrad musiał być dostosowany do wzrostu każdego z mówców. „Po tej wizycie stan bezpieczeństwa się poprawi” – zażartował jeszcze komendant i przeszedł do meritum wystąpienia. Warto przytoczyć kilka liczb związanych z ochroną przeciwpożarową. Kurs podstawowy w roku 2021 ukończyło 187 strażaków ratowników. Komendant Kotoński przypomniał, że sześć lat wcześniej szkolonych rocznie było 40 strażaków, a plan na ten rok wynosi 240! W roku 2021 odnotowano 2284 zdarzenia obsługiwane przez PSP i OSP, w tym 536 pożarów, 1369 miejscowe zagrożenia oraz 266 fałszywych alarmów. Dokument zamykają wnioski i plany na rok 2022. „Chciałbym podkreślić, że ochrona przeciwpożarowa stoi na dwóch nogach: jedna noga to Państwowa Straż Pożarna, która jest organizatorem i koordynatorem, a druga noga to Ochotnicze Straże Pożarne, zarówno te z KSRG [Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – przyp. red.] oraz spoza KSRG: mamy 23 jednostki w systemie i 132 spoza systemu” – powiedział w podsumowaniu S. Kotoński, wspominając również, że w jego ocenie ochrona przeciwpożarowa działa sprawnie i bez większych zarzutów.

Nie zgłoszono żadnych pytań i również informacja dot. ochrony przeciwpożarowej została przyjęta jednomyślnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu 18 radnych.

Na wstępie kolejnego punktu obrad, czyli interpelacji i zapytań radnych, przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego J. A. Kłysz przypomniał o swojej deklaracji co do organizacji dwóch debat: jednej poświęconej ochronie zdrowia w kaliskim szpitalu, a drugiej dotyczącej oświaty. Ustalono, że debaty te odbędą się w środy – tak jak sesje Rady. Terminy zostaną wkrótce ustalone, w porozumieniu z radnymi.

Stałym elementem w tym punkcie obrad jest wystąpienie Henryka Kurka (PiS), który tym razem rozpoczął od spostrzeżeń dotyczących uchodźców z Ukrainy i warunków w jakich przebywają w Polsce, a dalej opowiadał o swoich odczuciach dotyczących polityki krajowej.
„Rząd idzie dobrą drogą (…) Bardzo wysoko cenię Lewicę, że samodzielnie prowadzi do wyborów, nie dołącza się. Ktoś to musi powiedzieć, są pewne granice” – mówił radny Kurek, odnosząc się do ostatnich wystąpień Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. „(…) Pana Przewodniczącego ja bardzo szanuję, proszę nie mówić, że ja za dużo mówię, ja Pana tak szanuje, że… pomnik nie pomnik, ale naprawdę ma wszędzie u mnie uszanowanie” – skwitował H. Kurek do J. A. Kłysza [cytat dosłowny].

Wiceprzewodniczący Rady Benedykt Owczarek (PSL) podziękował za zakup samochodu bojowego dla OSP Iwanowice – zwłaszcza obecnemu na sesji Wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu oraz komendantowi kaliskiej PSP Sławomirowi Kotońskiemu. Zapytał zaś o to, na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę z Sobiesęk do Helenowa. Ponadto poprosił w imieniu sołtysa Mroczek o przegląd drogi powiatowej na odcinku od Lipki do końca miejscowości Mroczki.

W punkcie „wnioski i oświadczenia radnych” przewodniczący Jan Adam Kłysz przypomniał o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczenia majątkowego przez radnych za rok miniony. Ponadto poinformował o tym, że z okazji 25. Rocznicy Konstytucji RP zostanie zasadzonych 25 drzew – Dębów Wolności w różnych zakątkach powiatu kaliskiego – przede wszystkim we wszystkich 11 gminach, a także przed Starostwem Powiatowym w Kaliszu. Przewodniczący zaprosił we wszystkie miejsca, w porozumieniu z włodarzami gmin, a także przed kaliskie starostwo, jednocześnie informując, że wszystkie uroczystości zasadzenia dębów odbędzie się 2 kwietnia o godz. 12:00.

O środkach z Poznania

Głos zabrał także gościnnie uczestniczący w sesji Krzysztof Grabowski (PSL), Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego: „Krótko, bo myślę, że pan przewodniczący tak szybko prowadził sesje, że pewnie gdzieś się śpieszy, więc nie będę przedłużał” – zaczął żartobliwie K. Grabowski i przekazał kilka ważnych wiadomości dla naszej części regionu. Poinformował, że we wspomnianym już na sesji kaliskim szpitalu (będącym pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego) zostanie niebawem przeprowadzona ważna inwestycja dot. budowy nowego bloku operacyjnego, gdyż ten obecny jest w fatalnym stanie. „Jest to jedna z największych inwestycji do 2024 r., która szacowana jest na ponad 120 mln zł (…) Warto też wspomnieć o kolejnych środkach na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na terenie powiatu kaliskiego oraz remonty mostów, a także na zakup sprzętu komputerowego – takie umowy będziemy podpisywali w najbliższy piątek. (…) Będą też nabory w ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej, które będą prowadzone od 1 do 15 kwietnia i wiem, że zainteresowanie z terenu powiatu kaliskiego jest bardzo istotne, wójtowie i burmistrzowie pytają o te wnioski.”powiedział wicemarszałek Grabowski, który zapowiedział również wsparcie dla kolejki wąskotorowej. „W ubiegłym roku udało się zmodernizować kolejny odcinek, w tym roku będą kolejne środki na modernizację torów. Rozmawiamy z panem starostą o dodatkowym wsparciu, ale o tym będzie czas powiedzieć, gdy te rozmowy będziemy finalizować. Chcę o tym jasno powiedzieć, bo kiedyś słyszałem na sesji rady gminy w Opatówku, nie ma pana radnego Krzysztofa Dziedzica, ale to nie on je przekazywał; padały tam takie stwierdzenia, że jeżeli będzie przejazd kolejowy przez drogę wojewódzką, to wtedy jest sens, by inwestować w tę kolejkę – mówię o władzach gminy Opatówek. Otóż ten przejazd będzie uruchomiony wtedy, kiedy będzie ku temu cel. Nie widzę teraz powodu, byśmy utrudniali życie kierowcom tylko po to, by był tam przejazd. Deklarowałem wielokrotnie, że wtedy kiedy będzie modernizacja tej linii, a ona trwa, i dojdziemy do tego przejazdu, wówczas będzie on odtworzony (…)” – powiedział wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

„Dziękuję za możliwość zabrania głosu i spotkania się, bo przez pandemię dawno się nie widzieliśmy, dlatego skorzystałem z zaproszenia i do Państwa dotarłem” – zakończył K. Grabowski.

Jako kolejny przy mównicy stanął Artur Szymczak (SLD), wiceprzewodniczący Rady, który podsumował krótko działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu na rzecz uchodźców z Ukrainy. „Na chwilę obecną PUP pracuje do godziny 19:00, aby pełną informację dla Ukraińców oraz dla firm, które zamierzają ich zatrudnić. Jako urząd wystąpiliśmy do przedsiębiorców, którzy mogą oferują prace dla Ukraińców: zgłosiło się 94 przedsiębiorstwa, oferując 280 miejsc pracy.” – powiedział A. Szymczak, będący jednocześnie dyrektorem PUP, mówiąc jednocześnie, że na rynku dostępnych są 172 miejsca na różne stanowiska, m.in. dla pracowników produkcji, kierowców, fryzjerek, kasjerek, itd. Ponadto dostępna jest ogólnodostępna infolinia. Mówił też o szczegółach związanych z zatrudnieniem Ukraińców oraz deklarując, że Urząd ten jest otwarty na wszystkie potrzeby i sugestie.

Radna Alicja Łuczak (PO) podziękowała strażakom (na ręce komendanta Sławomira Kotońskiego) za pomoc po wichurach, które nawiedziły nasz region – zwłaszcza gminę Żelazków, w imieniu własnym i mieszkańców gminy, szczególnie tych, których ten kataklizm dotknął. Przy okazji radna powiedziała też o planach wydawniczych w postaci książki Stanisława Małyszki o kościołach drewnianych powiatu kaliskiego, dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego, za co podziękowała wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu.

Z kolei Jan Adam Kłysz opowiedział o dwóch innych projektach na terenie powiatu, które będą realizowane dzięki dofinansowaniu Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Pierwszy dotyczy kolejki wąskotorowej „Pociąg do historii”, a drugi jest związany z rocznicą 110-lecia działalności jednej ze straży pożarnych i 100-leciem funkcjonowania związku OSP, który przypadł w zeszłym roku.

Radny Paweł Kaleta dołączył się na wstępie do podziękowań dla strażaków. Dalej, nawiązując do spotkania z wojewodą, podziękował wszystkim, którzy pomagali uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił, że jest także wsparcie rządowe, zostało ono zadysponowane m.in. poprzez starostów, a także bezpośrednio dla osób, które przyjęły pod swój dach uchodźców.

Na końcu głos zabrał starosta Krzysztof Nosal, który szczegółowo opowiadał o pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz broniących się w ich kraju. Poruszał on wiele wątków, ale warto choćby jeden z nich przytoczył w formie ciekawostki: „Jest wielki nacisk samorządów prowadzących szpitale, aby zmienić przepisy o dostępności do zawodu lekarza (…) mamy ogromną potrzebę lekarzy, duże niedobory, a teraz gdy 2,5 mln uchodźców wejdzie do systemu, przyjdą kolejne osoby, które będą potrzebowały wsparcia” – mówił starosta, dziękując wszystkim za pomoc, zwłaszcza pracownikom starostwa.

Podsumowanie

Sesja trwała nieco ponad 1,5 godziny, a więc mimo obfitego programu przebiegła w sposób sprawny. Blok głosowania przebiegł szybko, a wystąpienia mówców dotyczyły lub dotykały tematu ataku Rosji na Ukrainę i trwającej wojny. Kolejna sesja zapowiadana jest pod koniec kwietnia.

Fot.: Starostwo Powiatowe w Kaliszu


Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze