baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w latach 2022-2024 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.

Urząd Miasta Kalisza wydał komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w latach 2022-2024 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.

1. Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 26/2022 z dnia 17 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w latach 2022-2024 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza. Termin składania wniosków upłynął z dniem 07 lutego 2022r. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 87/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lutego 2022r. obradowała w dniach 10 lutego oraz 16 lutego 2022r.

2. W ramach konkursu wpłynęły trzy oferty:
– oferta nr 1: Fundacja Polska Jutra; Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 – wartość zadania: 550.990,00 zł (wnioskowana dotacja: 434.950,00 zł);
– oferta nr 2: Stowarzyszenie Multi.Art; Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 – wartość zadania: 544.000,00 zł (wnioskowana dotacja: 435.000,00 zł).
– oferta nr 3: Stowarzyszenie Głos Kaliszan; Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 – wartość zadania: 626.121,50 zł (wnioskowana dotacja: 432.321,50 zł).

3. Oferty nie spełniające warunków formalnych:
– oferta nr 1: Fundacja Polska Jutra; Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 – w ofercie nie został prawidłowo określony rodzaj zadania publicznego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert;
– oferta nr 3: Stowarzyszenie „Głos Kaliszan”; Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 – nie wypełniono wszystkich wymaganych pól w formularzu oferty.

4. Oferta spełniająca warunki formalne i merytoryczne:
– oferta nr 2: Stowarzyszenie Multi.Art; Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4. 5. Komisja Konkursowa przedstawiła Prezydentowi Miasta Kalisza protokół z posiedzenia Komisji dotyczący oceny złożonych ofert wraz z propozycją przyznania dotacji. Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem nr 110/2022 z dnia 18 lutego 2022r. dokonał wyboru oferty i ustalił wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w latach 2022-2024 wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.

Dotację w kwocie 435.000,00zł przyznano: Stowarzyszeniu Multi.Art, ul. Korczak 16/42, 62-800 Kalisz

6. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej jest do wglądu w Biurze Rewitalizacji, Wydział Rozwoju Miasta, Główny Rynek 20, pok. 11, w godzinach pracy Urzędu.

źródło: Kaliska rewitalizacja

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze