Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w 2022 roku.

Konkurs został ogłoszony w dniu 8 czerwca 2022 roku Zarządzeniem nr 380/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w roku 2022.

Termin składania ofert upłynął w dniu 30 czerwca 2022 roku. Oferty składano w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1 a.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 429/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obradowała w dniach 15 i 18 lipca 2022 r.

Na konkurs wpłynęło 5 ofert, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Propozycja przyznania dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową została przyjęta zarządzeniem nr 482/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie w wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Zadanie: Prowadzenie działań reedukacyjnych oraz udzielanie pomocy specjalistycznej dla dzieci objętych wsparciem świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Na wsparcie realizacji ww zadania przyznano dotacje dla:

 • Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córek Najświętszych Serc – kwota 21.000 zł.,
 • Parafii Katedralnej Św. Mikołaja – kwota 14.690 zł.,
 • Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – kwota 25.155 zł.,
 • Caritas Diecezji Kaliskiej – kwota 25.155 zł.,
 • Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” – kwota 24.000 zł.

Na powyższy konkurs wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i merytoryczne określone w zarządzeniu nr 635/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

 • brak ofert złożonych po terminie;
 • protokół Komisji Konkursowej jest do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1A – w godzinach pracy urzędu;
 • w/w podmioty, które otrzymały dotacje w wysokości niższej niż proponowana w złożonej ofercie i decydują się na realizację zadania prosimy o złożenie w WSSM korekty kosztorysu do kwoty wynikającej z zarządzenia. Jeżeli obniżenie kwoty dotacji
  wpłynie na ograniczenie proponowanych przez oferenta działań prosimy o złożenie korekty całej oferty;
 • jednocześnie prosimy wszystkich oferentów o kontakt z WSSM w celu zawarcia umowy oraz o podanie (na piśmie) numeru konta, na które będą przelewane środki oraz numerów PESEL osób upoważnionych do podpisywania umów w imieniu
  oferenta;
 • istnieje możliwość aktualizacji kosztorysu przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Źródło: Urząd Miasta Kalisza

 

Podobał Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Share on facebook
Share on twitter
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

WESPRZYJ NAS!

Każda latarnia potrzebuje mocy, aby oświetlać to, co ukryte. Dołącz do Klubu Mocodawców Latarnika Kaliskiego i wspieraj naszą działalność!

Kliknij w odpowiednią “cegiełkę” i sprawdź, jakie benefity dla Ciebie przygotowaliśmy!

Zobacz także

Ile kosztuje edukacja najmłodszych? Ceny wyprawki dla pierwszoklasistów

16 sierpnia 2022

Zeszyty, książki, przybory szkolne, stroje sportowe na zajęcia wychowania fizycznego....

czytaj więcej»

Dożynki w gminie Mycielin 2022

16 sierpnia 2022

Już 21 sierpnia w Słuszkowie odbędą się dożynki gminy Mycielin....

czytaj więcej»

Koncert Kathii w Opatówku

16 sierpnia 2022

W piątek 26 sierpnia do Opatówka przyjedzie młoda, utalentowana wokalistka...

czytaj więcej»

Gdzie w Kaliszu najłatwiej o wypadek?

16 sierpnia 2022

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na rondzie, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami...

czytaj więcej»

Koniec objazdu ul. Częstochowskiej

16 sierpnia 2022

Linie 3A, 3B, 3C, 3D, 9: Od dnia 17 sierpnia...

czytaj więcej»

Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

16 sierpnia 2022

Zmiany wprowadzone 25 czerwca w rozporządzeniu w sprawie maksymalnej wysokości...

czytaj więcej»