Stokado
baner_FBAnt
Baner AWS

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia na terenie miasta Kalisza (30 miejsc)

Konkurs został ogłoszony w dniu 2 lutego 2024 roku Zarządzeniem nr 83/2024 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego
konkursu ofert na realizację w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu
społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie
miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia na terenie
miasta Kalisza (30 miejsc)
Termin składania ofert upłynął w dniu 23 lutego 2024 roku. Oferty składano za pośrednictwem
platformy Witkac a potwierdzenia złożenia oferty w Wydziale Spraw Społecznych i
Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a.

W odpowiedzi na otwarte konkursy ofert wpłynęła 1 oferta, która została poddana ocenie formalnej i
merytorycznej. Oferta spełniła wymogi formalne i wymogi merytoryczne określone w zarządzeniu
nr 635/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w
następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Zadaniem jest :

Realizacja w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu
społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie
miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia na terenie
miasta Kalisza (30 miejsc)
Na wsparcie realizacji ww zadania przyznano dotacje dla:

Koło Kaliskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kaliszu: kwota – 258.000 zł.

Istnieje możliwość aktualizacji kosztorysu przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze