reklama-SWWS
baner_AK
baner_AK
baner_FBAnt
baner_GM
Senata RP za Uniwersytetem Kaliskim

Senat „za” Uniwersytetem Kaliskim, ale z poprawkami!

Na 61. posiedzeniu Senatu odbyła się dyskusja i głosowanie w temacie przekształcenia Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w uniwersytet. Głosami senatorów przyjęto wspomniany projekt z trzema poprawkami – 93 senatorów było za, 1 senator przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Na 73. posiedzeniu Sejmu IX kadencji przegłosowano poselski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Na 442 obecnych na sali posłów niemal wszyscy poparli projekt – „za” było 425, „przeciw” 3, a od głosu wstrzymało się 14. Więcej na ten temat w artykule: „425 posłów „za” – Uniwersytet Kaliski staje się faktem!”. Dziś Senat również przychylił się do pomysłu utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego i przy 93 głosach „za”, podjął uchwałę ws. ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego wraz z trzema poprawkami. Poprawki, które wprowadzono to:

  • nr 1 – ogólne określenie przedmiotu ustawy w tytule ustawy otrzymuje brzmienie: „o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich”; wcześniej: „o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego”
  • nr 2 – w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Pierwsze kadencje rady Uniwersytetu i senatu Uniwersytetu kończą się z upływem kadencji rady i senatu trwających w dniu utworzenia Uniwersytetu.”; wcześniej: „Pierwsze kadencje senatu Uniwersytetu, rady Uniwersytetu i rektora Uniwersytetu kończą się z upływem kadencji senatu, rady i rektora trwających w dniu utworzenia Uniwersytetu.”
  • nr 4 – skreślenie art. 10; wcześniej: „Do Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku w zakresie trwających w dniu wejścia w życie ustawy kadencji organów, o których mowa w art. 7 ust. 5 tych uczelni niniejszy przepis stosuje się odpowiednio.”

W tej sytuacji jest to równoznaczne z ponownym przekazaniem ustawy do Sejmu. Sejm może przyjąć senackie poprawki lub je odrzucić bezwzględną większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż suma „przeciw” i „wstrzymujących się”), a następnie przekazać ją do podpisu prezydentowi.

W trakcie dyskusji podkreślono w Senacie, że zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyraz „uniwersytet” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki. Mając na uwadze, że akademia tego wymogu nie spełnia, w jednym z artykułów opiniowanej ustawy przewidziano, że uniwersytet będzie musiał uzyskać brakujące kategorie naukowe w terminie „do zakończenia drugiej po jego utworzeniu ewaluacji działalności naukowej”. W przypadku niespełnienia w tym terminie wymogu, o którym mowa w art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uniwersytet straci prawo do posługiwania się w swojej nazwie wyrazem „uniwersytet”. W takim przypadku minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki nada uczelni nową nazwę.

„Idee powołania Uniwersytetu Kaliskiego poparły samorządy gminne i powiatowe. Około 120 gmin i 14 powiatów z terenów Wielkopolski, w tym też tak znaczne ośrodki jak Poznań, Kalisz, Leszno, Piła, Ostrów Wielkopolski. Poparcia udzieliły również Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych oraz zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Powyższe fakty świadczą o dość mocnej, społecznej potrzebie kształcenia młodzieży na poziomie uniwersyteckim oraz związanych z tym badań naukowych i prac rozwojowych w Kaliszu i aglomeracji – argumentował poseł Mosiński

Uniwersytet będzie silnym ogniwem aglomeracji kalisko-ostrowskiej, społeczno-gospodarczego organizmu o dużym potencjale demograficznym – blisko 200 tysięcy mieszkańców – przemysłowym, usługowym, oświatowym i kulturalnym. 2 miasta oddalone od siebie zaledwie o 25 km z leżącymi między nimi Nowymi Skalmierzycami stanowią ciekawy, rozwinięty zespół urbanistyczny dobrze już skomunikowany wewnętrznie. Zatem koncepcja utworzenia w tym miejscu uniwersytetu nie dotyczy li tylko Kalisza, lecz cztero-, a nawet pięciokrotnie większego zaplecza demograficznego, które ma prawo oczekiwać na swoją szansę rozwojową.– mówił senator Pęcherz

Przypomnijmy – celem ustawy jest utworzenie uczelni o statusie uniwersyteckim, której zadaniem jest kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych we wszystkich dziedzinach. Uniwersytet ma stać się ważnym i szanowanym centrum nauki, edukacji, sztuki i kultury w regionie. Obecnie Akademia Kaliska kształci ponad 3 tysiące studentów na 4 wydziałach. Dodatkowo, akademia przeprowadza badania naukowe w czterech dziedzinach naukowych, w tym naukach o zdrowiu, naukach o bezpieczeństwie, naukach o zarządzaniu i jakości oraz inżynierii mechanicznej. W 2021 roku przeprowadzono naukową ocenę parametryczną w trzech dziedzinach: naukach o zdrowiu, naukach o zarządzaniu i jakości oraz naukach o bezpieczeństwie, co pozwoliło Akademii Kaliskiej na uzyskanie oceny B lub wyższej oraz prawa do prowadzenia szkoły doktorskiej w tych dziedzinach. Szkoła doktorska rozpocznie kształcenie studentów w październiku tego roku.

Uniwersytet Kaliski otrzymał wsparcie 37 samorządów lokalnych i powiatowych z południowej Wielkopolski oraz okolicznych gmin i powiatów np. z województwa łódzkiego – Błaszek, Uniejowa czy samorządu powiatowego Wrześni. Poparcia dla inicjatywy udzielił także zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które reprezentuje 119 gmin i 14 powiatów z Wielkopolski, w tym miasta takie jak Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła i Ostrów Wielkopolski. Dodatkowe poparcie pojawiło się również od okręgowej rady pielęgniarek i położnych oraz zarządu stowarzyszenia „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”.

Po utworzeniu uniwersytetu, wszystkie jednostki organizacyjne akademii staną się jednostkami organizacyjnymi uniwersytetu. Osoby pełniące funkcje kierownicze w akademii zostaną osobami pełniącymi funkcje kierownicze w uniwersytecie, a pracownicy zatrudnieni w akademii przejdą na etaty uniwersytetu. Studenci akademii również zostaną studentami uniwersytetu, a uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia akademii przejdą na odpowiadające im programy w uniwersytecie.

Fot.: arch. i kancelaria Senatu

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze