reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

Szkoły zaciskają pasa. Czy przez rosnące ceny powróci nauka zdalna?

W ostatnim czasie wiele słyszy się o obawach dotyczących wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach oraz na uczelniach wyższych. Tym razem nie jest to spowodowane pandemią COVID-19. Problem stanowi drastyczny wzrost cen ogrzewania i energii elektrycznej. Czy kaliskie szkoły zmuszone będą do zamknięcia swoich placówek?

Radna Barbara Oliwiecka postanowiła interweniować w sprawie rosnących cen za ogrzewanie. Swoje pytania wystosowała do prezydenta miasta. – Po pierwszych wrześniowych wywiadówkach przeprowadzonych w kaliskich szkołach zgłosili się do mnie rodzice zaniepokojeni informacją otrzymaną w placówkach. W kilku szkołach rodzice zostali poinformowani, że w sytuacji, gdy w okresie zimowym temperatura w klasach spadnie do 18C, dzieci przejdą na nauczanie zdalne – czytamy w interpelacji Oliwieckiej.

Radna podkreśliła, że nauczanie zdalne, realizowane w okresie pandemii wpłynęło w sposób negatywny na dzieci i młodzież. – Wspólnie z opiekunami, nauczycielami i uczniami stoję na stanowisku, że należy zrobić wszystko, aby uniknąć nauczania zdalnego a jednocześnie zapewnić bezpieczne warunki w szkołach – napisała Barbara Oliwiecka.

Radna skierowała do prezydenta następujące pytania:

  • Jakie będą koszty ogrzewania?
  • Czy w budżecie miasta są zabezpieczone środki na ogrzewanie placówek i pokrycie wszystkich innych kosztów niezbędnych do normalnego funkcjonowania placówek oświatowych?
  • Czy funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie jesienno-zimowym jest w jakikolwiek sposób zagrożone?
  • Czy placówki przejdą na nauczanie zdalne?

W odpowiedzi prezydent miasta poinformował, że zarówno koszty ogrzewania, jak i inne koszty funkcjonowania jednostek oświatowych, są analizowane oraz ewidencjonowane w układzie lat budżetowych, dlatego podaje informacje dotyczące roku 2022 i 2023. – Koszty ogrzewania 48 jednostek oświatowych w 2022 roku został obliczony na kwotę 6 349 183 zł. Planowany koszt ogrzewania tych jednostek ujęty w projekcie budżetu na rok 2023 to 9 103 917 zł i jest on wyższy o 2 754 734 zł w porównaniu z rokiem 2022, co stanowi  wzrost o 44,4 %. W budżecie na 2022 rok w listopadzie br. planowane są zwiększenia na paragrafach zakupu energii (4260) – podał w odpowiedzi prezydent Krystian Kinastowski.

Projekt budżetu na rok 2023 opracowany przez Wydział Edukacji zabezpiecza środki niezbędne do normalnego funkcjonowania jednostek oświatowych w okresie zimowym. Nie są planowane zajęcia zdalne z powodu problemów z ogrzewaniem budynków szkolnych.

Czy kaliskie szkoły planują przejście na zajęcia zdalne bądź hybrydowe?

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu poinformowała nas, że jeżeli nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności, np. zakłócenie w dostawie paliwa gazowego, nagły niekontrolowany wzrost cen gazu, funkcjonowanie szkoły w okresie jesienno-zimowym nie powinno być zagrożone. Na ten moment nauczanie zdalne bądź hybrydowe nie jest planowane. Tego samego zdania jest dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Maria Żubrowska-Gil oraz Agnieszka Wańka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919.

Kaliski wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza również nie przewiduje przejścia na nauczanie zdalne. –  Budynki wydziału w Kaliszu ogrzewane są z miejskiej sieci PEC Kalisz, gdzie stawki taryfowe są ustalane przez URE. Nie spodziewamy się tu znaczącego wzrostu kosztów, ze względu na planowane przez rząd rekompensaty dla odbiorców energii cieplnej – powiedziała rzecznik UAM w Poznaniu, Małgorzata Rybczyńska.

Z czego rezygnują kaliskie szkoły, by zaoszczędzić przy rosnących kosztach energii elektrycznej?
Dyrektorka szkoły podstawowej nr 16 informuje, że podejmują kroki mające na celu ograniczenie zużycia prądu. Należy do tego bieżąca kontrola zużycia energii, ciepła (np. wyłączanie światła w ciągach komunikacyjnych podczas zajęć; niepozostawianie w trybie czuwania urządzeń multimedialnych po zakończeniu zajęć). Dyrektorka II liceum wskazuje, że wszyscy pracownicy szkoły podejmują działania mające na celu oszczędność energii elektrycznej wyłączając zbędne odbiorniki. – Szkoła jednak powinna  zabezpieczyć  uczniom odpowiednie warunki nauki, w tym dobre oświetlenie w klasach, i z tego zrezygnować nie można.  Jest to uwarunkowane odrębnymi przepisami – podkreśla Maria Żubrowska-Gil. W „Kościuchu” zrezygnowano z podświetlenia zewnętrznego budynku szkoły od strony ul. Kościuszki. Pracownicy szkoły zobligowani są do wyłączania zbędnych urządzeń, a także światła w ciągach komunikacyjnych, szatniach, toaletach w czasie, gdy odbywają się lekcje.

Przygotowywany przez władze UAM plan zapobiegania skutkom kryzysu energetycznego, obejmujący całą uczelnię, zakłada oszczędności w obszarze zużycia energii m.in. poprzez: obniżenie na węzłach zadanych parametrów instalacji centralnego ogrzewania, w szczególności po godzinach pracy oraz w dni wolne od zajęć i pracy, dodatkowe obniżenie temperatury w ciągach komunikacyjnych, organizację zajęć dydaktycznych pozwalającą na racjonalizację wykorzystania nośników energii, ograniczenie iluminacji budynków i oświetlenia terenu, ograniczanie temperatury podgrzewu wody użytkowej.

Czy wiadomo o ile wzrosną ceny energii elektrycznej?

20 października Sejm RP przyjął ustawę ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej. Tzw. podmioty wrażliwe, do których zaliczone zostały także podmioty szkolnictwa wyższego, zapłacą  maksymalnie 785 zł netto za 1 MWh. – Dla UAM oznacza to 3-krotny wzrost w stosunku do obecnych kosztów. Szczegóły dotyczące konkretnych stawek nie są jeszcze znane. Drugi przetarg w ramach grupy zakupowej z udziałem UAM został unieważniony z uwagi na brak oferentów – tłumaczy rzecznik UAM.

Dyrektor II liceum powiedziała, że szkoła posiada roczny budżet finansowy ustalony według podziałek klasyfikacji budżetowej i wszelkie zmiany muszą odbywać się poprzez zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza lub Uchwałę Rady Miasta Kalisza.  – Budżet na rok 2023 szkoła otrzyma dopiero w styczniu, ale zostanie on zapewne okrojony do minimum, więc nie będzie możliwości żadnego cięcia innych wydatków, np. na środki czystości, gdyż wymogi sanitarne są wysokie – powiedziała Maria Żubrowska-Gil. Szkole nie jest znany koszt energii elektrycznej w roku szkolnym 2022/2023, z tego samego powodu, co koszt ogrzewania. – Nie wiadomo czy różne instrumenty stosowane przez rząd, mające na celu ograniczenie skutków inflacji, będą nadal stosowane, a jeśli tak, to jak długo – dodała dyrektor.

III liceum, tworząc projekt planu finansowego na 2023 r., zgłosiło potrzeby związane z zakupem energii elektrycznej. Szacując wydatki na zakup energii elektrycznej, przyjęto wzrost cen w stosunku do roku poprzedniego o 285%. – W gestii miasta leży zabezpieczanie potrzeb jednostek podległych – podkreśliła dyrektor szkoły, Anna Narewska.

O ile musiałaby obniżyć się temperatura, aby szkoły przeszły na nauczanie zdalne?

W rozporządzeniu o wprowadzaniu nauczania zdalnego widnieje zapis o tym, że dzieci mogą rozpocząć naukę w domu z powodu nieodpowiedniej temperatury w klasach. MEiN podkreśla jednak, że nie jest to podstawa do wprowadzenia nauki zdalnej.

W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący – czytamy w rozporządzeniu.

W takiej sytuacji zajęcia mogą, ale nie muszą być odwołane. W pierwszym przypadku należy odrobić je w późniejszym terminie. Istotne jest także to, jaka temperatura panuje na zewnątrz.

Przerwanie zajęć jest możliwe jeśli „temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15°C lub jest niższa”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informuje zaś o tym, jaka temperatura minimalna dopuszczana jest w trakcie trwania lekcji. Zgodnie z nim temperatura nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza.

fot.: pixabay

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze