Tag: Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów

Seniorzy docenili władze Kalisza

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów nadał Złotą Odznakę Honorową prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu oraz wiceprezydentowi Mateuszowi Podsadnemu. Najwyższe honorowe wyróżnienie wręczono w obecności

Czytaj więcej »