baner_FBAnt
Stokado
Baner AWS
baner_apka_2

Uroczysta sesja Rady Miasta – poznaliśmy uhonorowanych!

Z okazji Święta Miasta w Auli im. prof. Jerzego Rubińskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Kalisza. Podczas uroczystości wręczone zostały najwyższe miejskie wyróżnienia.

Uzasadnienie przyznania Nagrody Miasta Kalisza za 2022 rok Lechowi Burchardowi
Uzasadnienie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza
Uzasadnienie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza prof. Akademii Kaliskiej dr. hab. n. med. Andrzejowi Wojtyle
Charakterystyka uhonorowanych tytułem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”

To, co zrobimy dla Kalisza, tak naprawdę zrobimy dla obecnych i przyszłych pokoleń. To dobra motywacja do pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Zrobiliśmy już bardzo dużo. Ale chcemy zrobić jeszcze więcej. Mamy plany na lata, mamy energię i wiedzę. I wierzę, że będziemy mogli je wykorzystać. Współpracujmy, budujmy, rozwijajmy to miasto. Razem zmieniajmy Kalisz! – podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent Krystian Kinastowski.

Emocje, które obecnie mną kierują to pełen zachwyt, ale jednocześnie zaduma nad ważkimi kaliskimi sprawami, których mogłem być świadkiem, a dzięki powierzonej mi funkcji radnego – jednocześnie udziałowcem. Nie ukrywam, że kocham to miasto i chciałbym zobaczyć jak nieustannie rozkwita i wykorzystuje swój potencjał – mówił przewodniczący Rady Miasta Kalisza Tadeusz Skarżyński.

Rada Miasta Kalisza przyznała Nagrodę Miasta Kalisza za 2022 rok w wysokości trzydziestu tysięcy
złotych brutto: Lechowi Burchardowi.

Odznaki Honorowe Miasta Kalisza zostały przyznane:

 • prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ewie Andrysiak,
 • Pawłowi Brodowskiemu,
 • Tomaszowi Jeżykowi,
 • dr. n. med. Piotrowi Sudzie,
 • Kaliskiemu Klubowi Sportowemu 1925 Kalisz.

Tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza został nadany prof. Akademii Kaliskiej dr. hab. n. med.
Andrzejowi Wojtyle.

W uznaniu zasług dla Kalisza tytuł „Honorowego Przyjaciela Kalisza” otrzymali:

 • Joanna Dudek;
 • Maciej Garbowicz;
 • Agnieszka Gierz;
 • dr Makary Górzyński;
 • Bogusław Monczyński;
 • Mariusz Patysiak;
 • Sebastian Smoliński;
 • Kazimierz Wojciechowski.

Uzasadnienie przyznania Nagrody Miasta Kalisza za 2022 rok Lechowi Burchardowi:

Lech Burchard, od 25 lat prezes Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu.
Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie od pierwszego dnia swego istnienia odgrywa ważną rolę w życiu miasta
i jego mieszkańców. Jest jedną z najstarszych organizacji sportowych w Polsce, a swą działalnością zapisało się złotymi zgłoskami w życiu Kalisza i jego mieszkańców, a także w historii sportu i wioślarstwa polskiego.

Lech Burchard do Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego trafił w 1963 r., gdzie rozpoczął treningi. W wieku 18 lat jako senior zdobył tytuły wicemistrza Polski CRZZ w dwójce i w czwórce bez sternika.

W wieloletniej pracy zawodowej zdobył dużą wiedzę i doświadczenie. Obecnie jest świetnym organizatorem, aktywnym społecznikiem i działaczem sportowym na szczeblu nie tylko lokalnym, ale również regionalnym i krajowym. Od 12 lat jest aktywnym członkiem Rady Sportu Miasta Kalisza, w latach 2004-2008 pełnił funkcję jej wiceprzewodniczącego.

W latach 2006-2010 był także członkiem Zarządu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, później
członkiem Komisji Rewizyjnej (2014-2016) i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (2016-2021). Od wielu lat
prężnie działa w Zarządzie Wielkopolskiego Związku Towarzystwa Wioślarskiego, obecnie jako członek
Zarządu, a także w Zarządzie Wielkopolskiego Związku Kajakowego jako jego wiceprezes.

Działalność społeczna we władzach ww. związków pozwala panu Lechowi na realizację marzeń w rozwoju
wioślarstwa i kajakarstwa w Kaliszu. To właśnie w dużej mierze dzięki niemu KTW może pochwalić się
sukcesami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i światowym, a dowodem są sukcesy na torach
Polski, Europy i Świata. Tu wystarczy wymienić tak znakomite nazwiska zawodników jak Marta
Walczykiewicz, Katarzyna Kołodziejczyk, czy Piotr Juszczak.

Lech Burchard jest cenionym menadżerem sportu, który swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe
wykorzystuje w bieżącym kierowaniu działalnością Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dzięki jego
doświadczeniu i efektywnemu zarządzaniu obiektami KTW, w Kaliszu istnieje dobrze utrzymana baza
sportowo-treningowa dla sportów wodnych. Przystań przy Wale Piastowskim jest bardzo ważnym punktem na mapie Kalisza, cenionym miejscem sportowej edukacji i rekreacji dzieci i młodzieży.

Za kadencji prezesa Lecha Burcharda Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie wróciło do dobrej tradycji i przez
wiele lat zajmowało zaszczytne drugie miejsce w punktacji sportu dzieci i młodzieży w Kaliszu. W 2022 r.
KTW zajęło w tej kategorii pierwsze miejsce w Kaliszu uzyskując. Towarzystwo zajęło również wysokie
miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji, tu znalazło się w drugiej setce na 6000 klubów.

Wieloletnia działalność Pana Prezesa, jego wkład w rozwój Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego,
w doskonałe wyniki sportowe jego zawodników, w sportowe życie naszego miasta, a ponadto praca społeczna na rzecz młodzieży, bez wątpienia zasługują na docenienie. W 2023 r. Lech Burchard będzie świętował 25-lecie swojej prezesury w KTW. Nagroda Miasta Kalisza będzie niewątpliwie wyjątkową formą uznania dla tego wspaniałego jubileuszu.

Uzasadnienie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza

Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Ewa Andrysiak, bibliotekarz i nauczyciel akademicki, prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Jest absolwentką Liceum Ekonomicznego w Kaliszu. Po uzyskaniu matury w 1974 r. studiowała w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1997 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego obroniła pracę doktorską pt. „Tradycje bibliofilskie Kalisza”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii. Z kolei w roku 2006, na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego”, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2007-2021 pracowała jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (od 2018 r. Katedrze Informatologii i Bibliologii) Uniwersytetu Łódzkiego. Od marca 2022 r. jest profesorem Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w której w latach 1999-2000 organizowała uczelnianą bibliotekę. Pracę zawodową rozpoczęła w Kaliszu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (od 1999 r. Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego), z którą związana była do września 2017 r., pracując w niej jako nauczyciel bibliotekarz, kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego, wicedyrektor.

Od 1977 r. działa w kaliskiej organizacji bibliofilskiej – Towarzystwie Przyjaciół Książki w Kaliszu (na
terenie kraju funkcjonuje zaledwie kilka takich stowarzyszeń), w którym od września 1992 r. do dziś pełni
funkcję prezesa. To właśnie z jej inicjatywy m.in. ukazują się druki bibliofilskie upamiętniające postacie
kaliszan związane z obchodami Roku Adama Asnyka, Tadeusza Kulisiewicza czy Rodziny Fibigerów.

Od 1988 r. działa również w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, w którym obecnie pełni funkcję
wiceprezesa. Realizowała tu m.in. projekty dotyczące bibliografii historii Kalisza, których efektem była
czterotomowa Bibliografia historii Kalisza pod jej redakcją, bibliografii prasy kaliskiej czy bibliografii
wybitnego kaliszanina Alfonsa Parczewskiego.

W roku 1998 włączyła się w działalność Koła Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu,
w którym przez kilka lat była członkiem zarządu oraz wielokrotną współorganizatorką Zjazdów Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu. Ponadto jest współautorką i współredaktorem wydawnictwa Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika”. Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu oraz redaktorką jednodniówek XII i XIII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu „Merkury”, a także autorką zawartych tam tekstów.

Ewa Andrysiak niemal całe życie zawodowe poświęciła Kaliszowi, podobnie jak swoją twórczość naukową.
Jest autorką kilkunastu książek i broszur oraz licznych artykułów o tematyce kaliskiej, przybliżającej nam
postacie znanych kaliszan (Alfonsa Parczewskiego, Felicji Łączkowskiej, Melanii Parczewskiej, Cezarego
Biernackiego) oraz szacownych instytucji. Stanowią one podstawę wiedzy o książce oraz o dziejach ruchu
bibliofilskiego w Kaliszu.

Pani Prezes za swoją pracę wielokrotnie nagrodzona została odznaczeniami państwowymi i branżowymi. Jest kaliszanką oddaną swemu miastu, która w pełni zasługuje na wyróżnienie Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Paweł Brodowski, dziennikarz, redaktor naczelny czasopisma „Jazz Forum”, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu

Karierę muzyczną rozpoczął w wieku 16 lat, grając na kontrabasie w zespole Chochoły. Grupa wystąpiła
m.in. na Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu w 1964 r. 3 lata później Paweł Brodowski z zespołem
Akwarele i Czesławem Niemenem nagrał kultowy dziś album „Dziwny jest ten świat”, a 5 lat później rozpoczął pracę w redakcji pisma środowiska muzyków, krytyków i miłośników jazzu „Jazz Forum”. Od 1980 r. piastuje funkcję redaktora naczelnego czasopisma, które stało się platformą zainteresowań i potrzeb środowiska jazzowego, a jednocześnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek polskiego jazzu. Podkreślić należy, iż fakt ten związany jest z Kaliszem, bowiem tu właśnie Zarząd Międzynarodowej Federacji Jazzowej podjął uchwałę powołującą Pawła Brodowskiego na stanowisko redaktora naczelnego „Jazz Forum”, które w tamtym czasie było organem prasowym Federacji.

To jedyny polski dziennikarz, któremu wywiadu udzielił Leopold Tyrmand (będąc przez 20 lat na emigracji), wielki popularyzator jazzu w Polsce, który napisał pierwszą polską książkę o jazzie „U brzegów Jazzu”. Był to ostatni wywiad z Tyrmandem przed jego śmiercią. Ukazał się w 1985 r. na łamach „Jazz Forum”.

Paweł Brodowski jest też redaktorem kultowej serii płyt „Polish Jazz”, które ukazują się od 1964 r. Starsze
wydania ponownie trafiają do sprzedaży w ekskluzywnych wersjach. To cała plejada gwiazd polskiego jazzu.

Od 26 lat pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych
w Kaliszu, wcześniej był członkiem Rady Artystycznej Festiwalu. Nie tylko tworzy rokrocznie jego ramowy
program, ale również współprowadzi koncerty, wzbogacając swoją obecnością to wielkie muzyczne
wydarzenie, które jest jedną z najstarszych imprez jazzowych w Polsce, cieszącą się uznaniem artystów
i krytyków zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Każdego roku w listopadzie mamy okazję podziwiać w Kaliszu najważniejsze projekty artystyczne jazzowego fortepianu. Festiwal stanowi kulturalną markę Kalisza. Dotąd na kaliskiej scenie melomani mogli podziwiać jazzowe kreacje tak uznanych twórców jak pianista jazzowy, kompozytor i aranżer Geoffrey Keezer, legenda perkusji jazzowej Al Foster, Ron Carter, wirtuoz Adam Makowicz, Sarah McKenzie, Orrin Evans, Leszek Możdżer, czy Jan Ptaszyn Wróblewski. Nie ulega wątpliwości, że współautorem renomy Festiwalu, związanego tak silnie z naszym miastem, jest Paweł Brodowski. Dzięki niemu każdego roku Kalisz na kilka listopadowych dni zamienia się w światową stolicę jazzu.

Wyróżnienie Pawła Brodowskiego Odznaką Honorową Miasta Kalisza w przededniu 50. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych stanowiłoby wyraz wdzięczności społeczności miasta Kalisza za ponad dwie dekady ogromnego zaangażowania, przelewania jazzowej pasji na kaliską publiczność, gigantycznego nakładu pracy i promocji naszego miasta poprzez wyjątkowe, prestiżowe wydarzenie, jakim niewątpliwie jest Festiwal.

Tomasz Jeżyk, współzałożyciel fundacji „Bread of Life”, założyciel klubu karate „Kyokushin-Kan Karate David Club”

Rodowity kaliszanin, pracuje w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kaliszu, przekazując młodym ludziom wiedzę
z zakresu historii i wychowania fizycznego.

Od dzieciństwa interesował się literaturą polską i historią Kalisza. Gdy był małym chłopcem marzył
o podróżach, być może wpłynęła na to jego ulubiona książka, a właściwie wiersz z tamtych lat – „Mateuszek idzie w świat”. Z lat szkolnych najlepiej wspomina lekcje historii oraz akcje społeczne.

Jego marzenia o podróżach spełniły się, zwiedził prawie całą Europę. Pierwszą podróż odbył do Niemiec,
a właściwie do NRD. Kilkukrotnie był także w USA, aby obserwować pracę różnych organizacji
pozarządowych.

Fundacja „Bread of Life”, w której działa Tomasz Jeżyk, rozwija się bardzo dobrze, skupiając pod swoją
opieką coraz więcej dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Pomysł na założenie Fundacji narodził się w związku z niesieniem pomocy ludziom biednym na dworcach. Rozpoczęła się ona od rozdawania kanapek i gorącej herbaty na dworcach w Poznaniu w Kaliszu. Obecnie Fundacja organizuje regularnie takie imprezy jak: Wigilia na kaliskim rynku i zbiórki odzieży, czy koncerty.

Pan Tomasz swą sportową karierę rozpoczął w wieku 17 lat, będąc członkiem klubu bokserskiego „Prosna”. Jednak z uwagi na dużą urazowość tej dyscypliny sportu, po kilkumiesięcznych treningach zakończył przygodę z boksem. Kolejnym etapem sportowych zainteresowań były treningi karate w IKO1. W 2001 r. trafił do sekcji klubu karate, w którym osiągnął swe największe sukcesy sportowe, m.in. III miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów w 2003 r. w Warszawie. Od 2005 r. klub wystąpił z Organizacji Kyokushinkai i przystąpił do Polskiej Federacji Kyokushin Karate, kierowanej przez sensei Bogdana Jeremicza 5dan.

Obecnie w Klubie Karate „Kyokushin-Kan Karate David Club” Tomasz Jeżyk jako główny instruktor dzieli
się swoją pasją z innymi, dlatego trenuje wielu młodych zawodników. Posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona, a także instruktora karate wydaną przez Ministra Sportu. Ponadto jest instruktorem terapii ds. uzależnień od narkotyków Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Organizuje mnóstwo ciekawych imprez, jedną z nich jest Maraton z Karate, pokazując młodzieży, że można osiągnąć sukces, odciągając tym samym wielu młodych ludzi od złej drogi życiowej.

Na rzecz organizacji pozarządowych Pan Tomasz pracuje od wielu lat, prowadząc zajęcia wśród osób
uzależnionych i wykluczonych społecznie. To także jeden z inicjatorów powołania w Kaliszu Rady Działalności Pożytku Publicznego, organu konsultacyjno-opiniodawczego, mającego na celu kreowanie współpracy kaliskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na terenie miasta Kalisza na rzecz jego mieszkańców.

Jego motto życiowe brzmi: „Jako młodzi kaliszanie zrozumcie, że nie żyjecie sami dla siebie, że każdy z was ma jakiś talent, dar, który może wykorzystać do budowy tego kapitału w Kaliszu.” Udowadnia wszystkim, że można dzielić życie rodzinne i pracę z pasją pomagania. To człowiek wielkiego serca, wolontariusz z krwi i kości, który w pełni zasługuje na wyróżnienie Odznaką Honorową Miasta Kalisza.

Dr n. med. Piotr Suda, specjalista chorób dziecięcych, członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, prezes Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego


Urodził się w 1954 r. w Kaliszu w rodzinie lekarskiej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu,
kontynuował naukę w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu, gdzie w 1972 r. zdał
egzamin maturalny. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W lipcu
1978 r. ukończył studia, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

W październiku 1978 r. rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu, najpierw przez
rok jako lekarz stażysta, następnie na Oddziale Chorób Dziecięcych jako młodszy asystent, asystent, starszy asystent, zastępca ordynatora, a od 1 czerwca 1995 r. jako ordynator Oddziału Chorób Dziecięcych tegoż szpitala. W latach 1989-2000 poza pracą na oddziale prowadził przyszpitalną poradnię diabetologiczną dla dzieci. W okresie pracy, jako zastępca ordynatora przez kilkanaście miesięcy pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora ds. Pediatrii i Medycyny Szkolnej. Był również kierownikiem specjalizacji w zakresie pediatrii kilkudziesięciu koleżanek i kolegów.

Piotr Suda czynnie kultywuje pamięć historyczną o wielkich lekarzach z regionu. Jest organizatorem wielu
spotkań i seminariów naukowych dotyczących organizacji służby zdrowia, historii polskiej i kaliskiej medycyny na terenie kaliskiej delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Przywraca naszej pamięci fakty i sylwetki zasłużonych lekarzy oraz historię placówek medycznych, a także dawne praktyki medyczne.

W kolejnych latach swoją pracę zawodową dzieli z działalnością na rzecz różnych instytucji, m.in. na rzecz
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu. To dzięki niej został nazwany „Kaliskim
Judymem”, prowadzącym akcje pozwalające rodzicom i opiekunom zgłębić tajniki codziennego życia i pracy z dziećmi chorymi na cukrzycę. Piotr Suda jest przykładem lekarza, dla którego praca to przede wszystkim misja i powołanie, to poświęcenie małemu pacjentowi, nie tylko w dzień, ale niejednokrotnie i w nocy. Świadczą o tym opinie samych pacjentów – „… to jest najwspanialszy lekarz na świecie i we WSZECHŚWIECIE, zawsze chętny do pomocy…” czy „Pan doktor to profesjonalista!” Odznaka Honorowa Miasta Kalisza będzie zatem podziękowaniem najmłodszych za trud i poświęcenie Pana Doktora.

Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz

Założony w 2005 r. Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz jest spadkobiercą tradycji nieistniejącego już KKS-u
Kalisz, powstałego w 1925 r. Klub funkcjonuje obecnie w oparciu o trzy sekcje: piłkarską, sportów walki oraz pływacką.

Piłkarze KKS-u 1925 Kalisz swój pierwszy sezon 2006/2007 rozegrali na poziomie Klasy B.
W debiutanckich zmaganiach udało im się awansować do kolejnej klasy rozgrywkowej, sukces ten powtarzając w następnym roku. W latach 2008-2012 klub rywalizował w klasie okręgowej. Trzy następne sezony to IV liga, a pięć następnych – druga. Dzięki znakomitej postawie w sezonie 2019/2020, KKS 1925 Kalisz awansował do II ligi. Jako beniaminek poziomu centralnego w rundzie zasadniczej zajął wysokie piąte miejsce, uprawniające do walki w barażach o awans do I ligi. W tych kaliski klub najpierw pokonał Wigry Suwałki, a następnie, w decydującym spotkaniu, uległ Skrze Częstochowa. Kolejny sezon w II lidze przyniósł miejsce w środku tabeli. W obecnym, 2022/2023, KKS 1925 znowu jest rewelacją sezonu i po 23 kolejkach gier zajmuje fotel lidera, będąc na najlepszej drodze do awansu do I ligi. Równie znakomicie niebiesko-biało-zieloni radzili sobie w Fortuna Pucharze Polski. I choć KKS 1925 uległ w półfinałowym spotkaniu Legii Warszawa to na boisku piłkarze oddali serce i ducha walki, a na drodze do niego kaliszanie kolejno rozbili Wigry Suwałki, po dramatycznym meczu i rzutach karnych wyeliminowali ekstraklasowy Widzew Łódź, pokonali Olimpię Elbląg, po kolejnym dreszczowcu zwyciężyli utytułowanego Górnika Zabrze z ekstraklasy i w ćwierćfinale zdeklasowali następnego przedstawiciela najwyższej klasy rozgrywkowej, Śląsk Wrocław. Znakomita passa w rozgrywkach pucharowych to zdecydowanie największy sukces w historii kaliskiej piłki nożnej. Odnotować należy, że w poprzednich sezonach zawodnicy dwukrotnie zdobywali Puchar Polski na szczeblu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

W klubie równie prężnie działa sekcja sportów walki. Jej zawodnicy trenują Mua Thai, MMA, K1 oraz boks.
KKS-iacy startują w licznych zawodach najwyższej krajowej rangi, godnie reprezentując miasto i zdobywając w nich znaczące sukcesy.

KKS 1925 Kalisz to także pływacy, którzy ze świetnymi wynikami startują w mistrzostwach lokalnych,
regionalnych czy krajowych. Wśród licznych zawodników i zawodniczek zdecydowanie wyróżnia się Julia
Maik. Reprezentantka kaliskiego Klubu mimo młodego wieku z powodzeniem rywalizuje także w seniorskim czempionacie. Na swoim koncie ma już liczne medale mistrzostw Polski oraz wysokie miejsca w zawodach międzynarodowych. Jeszcze w tym roku będzie reprezentować Polskę na uniwersjadzie i młodzieżowych mistrzostwach Europy.

Wszystkie trzy sekcje KKS-u skupiają zarówno zawodników rywalizujących na poziomie seniorskim, jak
również dzieci i młodzież. Dla najmłodszych sportowców udział w zajęciach i reprezentowanie Klubu podczas zawodów to znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu i kształtowanie charakteru.

Odnoszący liczne sukcesy Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz jest wspaniałą wizytówką miasta, jego
sportowym ambasadorem i promocją. A dla kibiców – wielokrotnie już – powodem do radości, za którą
podziękowaniem będzie Odznaka Honorowa Miasta Kalisza.

Uzasadnienie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza prof. Akademii Kaliskiej dr. hab. n. med. Andrzejowi Wojtyle

Prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, lekarz, specjalista chorób dziecięcych oraz zdrowia publicznego, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Andrzej Wojtyła urodził się w 1955 r. w Kaliszu. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. 10 lat później uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii, a w 2004 r. – specjalizację z zakresu zdrowia publicznego. W 2005 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. – doktora habilitowanego. W latach 1994–96 pracował jako visiting researcher w Georgetown University w Waszyngtonie. Uzyskał amerykańskie tytuły zawodowe Public health administraion certificate oraz Public health management certificate.

Praktykę zawodową rozpoczął w 1980 r. jako lekarz w szpitalu miejskim w Pleszewie, gdzie pracował do 1992 r. Od 1985 r. do 1992 r. był też kierownikiem i lekarzem w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Jastrzębnikach. W latach 1992-1993 sprawował urząd Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a w okresie 2005-2006 – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Od 2006 r. do 2010 r. był Głównym Inspektorem Sanitarnym, a w 2015 r. – Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu. W latach 2010-2012 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, kierował też tamtejszym Zakładem Promocji Zdrowia, Żywności i Żywienia. Od 2012 do 2015 r. był adiunktem w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Andrzej Wojtyła jest ekspertem WHO w zakresie diety, aktywności fizycznej i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz redaktorem naczelnym czasopism naukowych: „AAEM – Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, „PCCR Journal of Preclinical and Clinical Research” oraz „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”.

To poseł na Sejm i senator wielu kadencji. W Sejmie I kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W III kadencji był przewodniczącym Komisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego, wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. W Sejmie IV kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz członkiem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

Andrzej Wojtyła zawsze był jednym z najbardziej charakterystycznych polityków związanych z Kaliszem, jednak jego działalność nie ograniczała się tylko do wieloletnich działań i inicjatyw politycznych, lecz przede wszystkim cennych działań naukowych i medycznych.

Od 2014 r. wykładał jako profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Już jako senator RP podjął intensywne działania na rzecz rozwoju uczelni oraz podniesienia jej statusu. Od marca 2018 r. jego zmagania zostały docenione przez Senat PWSZ, który wybrał Andrzeja Wojtyłę rektorem Uczelni. Jego niezwykła aktywność i ogromne zaangażowanie doprowadziło do przekształcenia PWSZ w Akademię Kaliską.

Dzięki staraniom Rektora Akademia Kaliska w najbliższym czasie ma szansę przekształcić się w Uniwersytet Kaliski, otrzymując pozwolenie na uruchomienie w roku akademickim 2023-2024 jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim – kierunku przyszłości nie tylko dla miasta, ale przede wszystkim jego mieszkańców.

Bogate doświadczenie oraz całokształt działań podejmowanych na rzecz rozwoju miasta przyczyniły się w 2018 r. do uhonorowania Andrzeja Wojtyły Odznaką Honorową Miasta Kalisza, lecz Pan Rektor jak nikt inny zasługuje na najwyższe miejskie wyróżnienie – Honorowym Obywatelstwem Miasta Kalisza.

Charakterystyka uhonorowanych tytułem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”

Joanna Dudek

Joanna Dudek jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. W 2006 roku ukończyła studia podyplomowe “Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, a w 2009 roku otrzymała stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie na rynku dzieł sztuki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Za swoją działalność artystyczną została trzykrotnie uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza: 2007, 2009, 2013.

Od września 2016 r. jest dyrektorką Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Jej praca na tym stanowisku uzyskała pozytywną opinię Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Rady Artystyczno–Programowej GST. Doceniana jest za dobrą współpracę ze środowiskiem plastycznym i z samorządem.

Od początku pracy w kaliskiej galerii postawiła na większą aktywność, na podejmowanie różnorodnych działań, które sprawią, że kaliszanie polubią to miejsce, że stanie się ono bardziej dostępne i atrakcyjne. Postanowiła otworzyć szerzej drzwi galerii dla młodych twórców i na tematy, które są im bliskie. Pojawiają się tu projekty ważne i ciekawe, zarówno z punktu widzenia lokalnego odbiorcy, jak i ogólnopolskiego obiegu sztuki. Wśród znanych artystów, których prace można było podziwiać w galerii, znaleźli się m.in. laureaci Paszportu Polityki: Julita Wójcik, Katarzyna Józefowicz, Norman Leto a także Bartosz Kokosiński, Michał Szlaga i warszawscy artyści z Grupy Pendzle, a także Marek Sobczyk czy Joanna Rajkowska. W Kaliszu na zaproszenie Joanny Dudek, na rezydencji artystycznej przebywali tak znaczący artyści jak Paweł Althamer i Artur Żmijewski, którzy w 2021 roku stworzyli kilkadziesiąt prac w ramach wystawy „Polska Szkoła Kolażu”. Ci sami artyści w tym roku wspólnie stworzyli plenerową rzeźbę „Gaja”, dedykowaną Kaliszowi. Nowym i cieszącym się rosnącym zainteresowaniem formatem są zainicjowane przez Joannę Dudek, kaliskie biennale sztuki „A-Kumulacje”, dedykowane artystom związanym z Kaliszem niezależnie od ich aktualnego miejsca zamieszkania. Ich prace pojawiają się w różnych, nieoczywistych lokalizacjach: w Centrum Kultury i Sztuki, we wnętrzu budynku hotelu Hampton by Hilton, czy na kaliskim rynku. Zaletą tego projektu, w dłuższej perspektywie czasu, jest także budowanie kaliskiej sceny artystów wizualnych.

Z kolei „Próba” to Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych, który w swoich założeniach odwołuje się wprost do filozofii sztuki Jana Tarasina i promuje twórczość związaną z eksperymentem. Odbyły się dwie edycje tego konkursu: w latach 2017 i 2020. Poza spotkaniami z artystami Galeria pod kierownictwem Joanny Dudek organizuje wiele działań skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym plenery edukacyjne Zielona Sztuka (dwukrotnie z udziałem młodzieży ukraińskiej) i rodzinne całoroczne warsztaty „Daj Plamę”, „Wtorki w Tarasinie”, „Warsztaty rodzinne”. Laboratorium Sztuki to cykliczne warsztaty artystyczne, skierowane zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, prowadzone w oparciu o autorskie, interdyscyplinarne programy. Od 2017 roku organizowany jest ogólnopolski „Konkurs dla Kuratorów”, pozwalający z jednej strony zaistnieć początkującym kuratorom, a z drugiej pozyskać ciekawe propozycje wystaw dla Galerii. „Kino (na) Sztuki” to pokazy filmów dotyczących problemów sztuki albo ważnych problemów społecznych. W Zielonej Strefie, zaaranżowanej przez Joannę Dudek na patio budynku, odbywają się także koncerty performatywne. Ciekawym projektem było wydanie przez galerię słuchowiska „Ciemność i pleśń” na podstawie opowiadania Stanisława Lema i jego premiera w Zielonej Strefie. Przygotowanie słuchowiska w formie artystycznego audiobooka było jednym z oficjalnych wydarzeń uświetniających obchody Roku Lema w roku 2021.

Warto wspomnieć o wydanych przez galerię we współpracy z Wydawnictwem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w formie artystycznej książki „Listach Minotaura do zakażonych” Andrzeja Bednarczyka. Do pełnego odczytania 246 mikro opowiadań czytelnik potrzebuje kilku narzędzi takich jak aplikacja AR i audiobook. Efekt rozszerzonej rzeczywistości pozwala cząstkę labiryntu przenieść z realnego świata do wirtualnego. Joanna Dudek dba o wysoki poziom oferty wystawienniczej oraz uwzględnia ciekawe plany działalności warsztatowej i edukacyjnej. Wernisaże wystaw emitowane są też online w mediach społecznościowych.

Na podstawie informacji przedstawionych w ,,Diagnozie strategicznej Miasta Kalisza” wyraźnie widać, że od 2017 roku liczba wydarzeń w galerii wzrosła ponad dwukrotnie. Pani Joanna Dudek skutecznie pozyskuje donatorów i mecenasów, ogólnopolskie patronaty medialne i wielu partnerów, dzięki czemu informacje o wydarzeniach docierają do większej liczby odbiorców. Współpracuje z warszawską Zachętą, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, galeriami w Tarnowie, Bydgoszczy i Gdańsku oraz wspiera rezydencje artystów z Kalisza.

Poprzez uhonorowanie Joanny Dudek doceniamy nie tylko jej działalność, ale również trwające od 45 lat działania galerii w dziedzinie popularyzacji sztuki wśród kaliszan i promocji artystów z Kalisza w kraju i za granicą. Pod jej kierownictwem Galeria Sztuki im. Jana Tarasina osiągnęła wysoki poziom merytoryczny. Dlatego pani dr Joanna Dudek w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Przyjaciela Miasta Kalisza.

Maciej Garbowicz

Kaliszanin, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Ukończył studia na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego (1994-1999) oraz Ceramiki i Szkła (1994-1996). W 1999 roku obronił pracę dyplomową na temat „Komponenty architektoniczne w krajobrazie rzek”, zrealizowaną w pracowni architektury wnętrz prof. Edwarda Zielonki pod kierunkiem arch. Zdzisława Kowalskiego. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej.

Od 20 lat zawodowo związany z Grupą Antczak. W swoim dorobku posiada setki realizacji z zakresu architektury wnętrz zarówno w kraju, jak i poza granicami, a także setki realizacji z obszaru ilustracji i fotografii zrealizowanych dla odbiorców indywidualnych, prasy, wydawnictw krajowych oraz zagranicznych.

Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach niemal na całym świecie m.in. w Japonii, Nowej Zelandii, Australii, Chinach, Iraku, Chile, RPA, Argentynie, Brazylii, USA, Kanadzie i krajach europejskich, zarówno w kolekcjach prywatnych, jak i instytucjonalnych. Autor reportaży publikowanych na łamach: “Sztuka Łowienia”, “W360”, “Wędkarski Świat”, “Wiadomości Wędkarskie”, “wkaliszu.pl” i innych.

Prywatnie pasjonat wędkarskiej globtroterki. Wędkował m.in. w Chile, Kolumbii, Egipcie, Nepalu czy na Kamczatce. Podczas swoich wypraw promuje wartości turystyczne i historyczne Kalisza. Miłośnik rzeki Prosny, twórca grupy „Prosna od źródeł”. Propaguje w jej ramach treści ekologiczne i edukacyjne związane z rzeką, organizuje akcje sprzątania i zarybiania akwenów, walczy o zachowanie naturalnego piękna Prosny.

Jest członkiem Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza i autorem projektu tablicy – epitafium – upamiętniającej Mieszka III Starego, znajdującej się w kaliskiej katedrze. Niech nadanie tytułu Honorowego Przyjaciela Miasta Kalisza będzie wyrazem uznania dla działań Macieja Garbowicza na rzecz miasta.

Agnieszka Gierz

Agnieszka Gierz – absolwentka polonistyki, dziennikarka, autorka wielu ciekawych i inspirujących materiałów dotyczących życia społeczności lokalnej. Prezenterka Telewizji Kalisz i redaktorka portalu internetowego faktykaliskie.info. Jej działalność nie ogranicza się jednak do przedstawiania problemów lokalnej społeczności. Wraz z Fundacją Reakcja zaangażowała się w promowanie idei jak najszybszego wybudowania obwodnicy Kalisza, bardzo ważnej inwestycji, na którą miasto czeka od wielu lat. Agnieszka Gierz pracuje również z młodzieżą i dziećmi, starając się, w ramach akcji „Wylogowani”, pokazać młodszemu pokoleniu korzyści płynące z obcowania z naturą i czasowej rezygnacji ze smartfonów, czy tabletów. Ma tym samym pozytywny wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież z kaliskich szkół. Jej postawa zasługuje na wyróżnienie tytułem „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.

dr Makary Górzyński

Popularyzator historii architektury Kalisza, autor nagradzanych publikacji w dziedzinie architektury.

Pracę doktorską o architekturze i urbanistyce Kalisza przełomu XIX-XX wieku obronił w grudniu 2019 r. Jego pierwszy projekt badawczy dotyczył zabytkowej architektury w granicach miasta Turku i powiatu tureckiego. Przez kilka lat współpracował także z portalem Warszawa1939.pl, wspomagając rozwój bazy danych o architekturze stolicy.

Od 2020 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Ośrodku Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Warszawa), Society of Architectural Historians (Chicago, USA) oraz Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie działa w Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej. Jego główne zainteresowania badawcze to: metodologia historii sztuki, architektura XIX-XX wieku, problematyka miejskiej kultury architektonicznej, studia regionalne nad zabytkami i ich ochroną. Do najważniejszych działań na rzecz Kalisza należą jego wystąpienia w ramach cyklu spotkań „Fotoplastikon”, referaty wygłaszane podczas międzynarodowych konferencji naukowych (promujące tematykę kaliską), a także liczne publikacje poświęcone historii architektury naszego miasta. Do ważniejszych publikacji autorstwa Makarego Górzyńskiego należą: „Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności.” (Kalisz 2014; Książka została nagrodzona nagrodą Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa), „Wczasy kaliskie 1911-1913. Obrazy z czasów transformacji, edycja źródłowa” (Kalisz 2014), „Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego stulecia; naród, polityka, społeczeństwo” (red. I. Barańska, M. Górzyński, Kalisz 2016 – wersja polska i angielska), „Dziewiętnastowieczny teatr miejski w Kaliszu: architektura i polityki kulturalne na peryferiach imperium.” (Kalisz 2018; Książka nagrodzona w konkursie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nagrodą główną jako najlepsza publikacja poświęcona Wielkopolsce w 2018 r.), „Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu: ogród cywilizacji.” (Kalisz 2019), „Studia historyczne nad architekturą, urbanistyka i sztuką / Studies in History of Architecture, Urban Planning and Art.” pod red. Makarego Górzyńskiego, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” (nr 21. Kalisz 2021. Skok w nieznane. Procesy modernizacyjne, architektura i polityki przestrzenne w Kaliszu początków XX wieku. Kalisz 2022). Większość tych publikacji została wydana w oficynie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i należy do najlepszych, opublikowanych w ostatnich latach, książek poświęconych Kaliszowi. Dr Makary Górzyński w 2016 r. uzyskał Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza. Podczas Inauguracji Roku Kulturalnego 2020/2021 otrzymał nagrodę indywidualną za działalność literacką. Wyróżnienie dr. Makarego Górzyńskiego tytułem „Honorowy Przyjaciel Kalisza” to uznanie dla jego zasług w zakresie popularyzacji historii architektury naszego miasta, promowanego w kraju i na świecie poprzez naukowe wystąpienia oraz liczne publikacje.

Bogusław Monczyński

Bogusław Monczyński – kaliszanin z wyboru, emerytowany żołnierz zawodowy, wieloletni honorowy dawca krwi, społecznik. Od wielu lat członek Polskiego Czerwonego Krzyża. Od ponad 50 lat aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym – jako organizator turystyki i przodownik turystyki kolarskiej PTTK. W 2003 r. założył Klub Turystyki Rowerowej „CYKLISTA” przy Kaliskim Oddziale PTTK im. Stanisława Graevego. Obecnie jest członkiem honorowym klubu. Zorganizował wiele rajdów rowerowych w Kaliszu, ukazujących atrakcje miasta i regionu, a także na terenie Polski. Bogusław Monczyński jest również pasjonatem i kolekcjonerem m.in. popularnych w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Znaczków Turystycznych, przedstawiających miejsce, do którego dotarł turysta. Bogusław Monczyński przyczynił się do powstania wielu Znaczków Turystycznych promujących kaliskie atrakcje turystyczne, które przyciągają do miasta kolekcjonerów drewnianych krążków. W dziedzinie turystyki i honorowego krwiodawstwa był wielokrotnie wyróżniany. Do najważniejszych odznaczeń Bogusława Monczyńskiego należą Srebrny Krzyż Zasługi i Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Swoją pasją chętnie dzielił się z dziećmi i młodzieżą. Często gościł w przedszkolach i szkołach, gdzie promował walory turystyki rowerowej, zachęcając do aktywnego trybu życia.

Społecznie wspiera m.in. akcje na rzecz osób niepełnosprawnych. Był jednym z inicjatorów powstania metalowego serca przy Szkole Podstawowej nr 19 w Kaliszu, które ułatwia zbiórkę plastikowych nakrętek na potrzeby rehabilitacji ucznia. Podczas swoich licznych podróży krajowych i zagranicznych Bogusław Monczyński promuje Kalisz i zachęca do odwiedzania grodu nad Prosną.

Mariusz Patysiak

Mariusz Patysiak od prawie 30 lat jest ściśle związany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych w Kaliszu. Od marca 2005 roku pracuje jako terapeuta w pracowni informatycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu. Od 1996 roku pełni funkcję zastępcy kierownika kaliskiej placówki rehabilitacyjnej, skupiając się głównie na kwestiach merytorycznych prowadzonej tu kompleksowej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Placówka mieszcząca się w dwóch lokalach, przy ul. Granicznej 20 i Złotej 21, prowadzi obecnie rehabilitację dla 50 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Kalisza, stwarzając im w ten sposób szansę na lepsze i godniejsze życie, podjęcie zatrudnienia i większą samodzielność. Dzięki kompetencjom, wiedzy i zaangażowaniu Mariusza Patysiaka w działania Warsztatu i Fundacji, zarówno terapia w pracowni informatycznej, jak i rewalidacja, prowadzone są na bardzo wysokim poziomie.

Oprócz działań związanych bezpośrednio z kaliską placówką, Mariusz Patysiak jest bardzo zaangażowany w szereg działań Fundacji. Przez blisko trzy dekady napisał kilkaset projektów i wniosków o dofinansowanie na realizowane przez Fundację i kaliski WTZ działania, koordynując ich realizację, prowadząc ich ewaluację i rozliczając je. To pozwoliło na regularne, rokroczne pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych służących osobom niepełnosprawnym. Dzięki działaniom Mariusza Patysiaka, realizowanym najczęściej społecznie, zakres rehabilitacji prowadzonej w kaliskiej placówce znacznie wykroczył poza ogólnie określone ramy i pozwolił niepełnosprawnym mieszkańcom naszego miasta na bardzo aktywny udział w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne z kaliskiej placówki mogły uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych krajowych i zagranicznych, kilkanaście razy brać udział w Biegu Sztafetowym Niepełnosprawnych po Europie, organizowanym przez organizację Integrative Meeting of Friends z Austrii, w wielu zawodach i spartakiadach sportowych w kraju i za granicą, imprezach integracyjnych i kulturalnych, wystawach, prezentacjach i konkursach. Kalisz może być dzięki temu postrzegany jako miasto nowoczesne i przyjazne środowisku osób niepełnosprawnych, z poziomem rehabilitacji społecznej i zawodowej dorównującym standardom europejskim. Mariusz Patysiak współpracuje także poprzez Fundację z jednostkami samorządów terytorialnych i instytucjami centralnymi. Na przestrzeni 28 lat swojej działalności był współorganizatorem i koordynatorem zadań w zakresie integracji społecznej, kultury, sportu, aktywizacji i rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Kalisza, zawsze służąc wsparciem im samym oraz ich rodzinom i opiekunom. Fundacja „Miłosierdzie” nagrodziła działalność Mariusza Patysiaka medalem „ZA SERCE SERCEM”. Przyznanie tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” stanowi wyraz uznania dla jego wieloletniego zaangażowania społecznego.

Sebastian Smoliński

Reprezentuje firmę transportową DeSmolio z siedzibą w gminie Blizanów. Pan Sebastian odegrał kluczową rolę w pomocy partnerskiemu miastu Kalisza, Kamieńcowi Podolskiemu. Krótko po wybuchu wojny w Ukrainie, już 8 marca 2022 r. na koszt swojej firmy przewiózł do granicy polsko-ukraińskiej około 18 ton pomocy humanitarnej, wśród której znalazły się: namioty, śpiwory, maty, materace, baterie, latarki, świeczki, zapałki, artykuły medyczne, opatrunkowe, dezynfekcyjne, apteczki, maski medyczne, rękawice jednorazowe, artykuły higieniczne, żywność o przedłużonym terminie trwałości, artykuły higieniczne i żywność dla dzieci. W sumie pięciokrotnie na swój koszt przewoził dary o wadze około 50 ton o wartości ponad 63 tys. złotych oraz nagrzewnice. Załadunki odbywały się również w dni wolne i w godzinach wieczornych. Z własnych środków sfinansował zakup oleju napędowego diesel dla ukraińskich partnerów, niezbędnego zarówno do przetransportowania pomocy w głąb kraju, jak i do generatorów prądu. Pan Sebastian, z wydatną pomocą swoich pracowników, zawsze był chętny do pomocy w transporcie. Bez ich pracy o wiele trudniejsze byłoby udzielenie pomocy humanitarnej ukraińskiemu miastu. Przyznanie tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza” Sebastianowi Smolińskiemu jest więc w pełni uzasadnione.

Kazimierz Wojciechowski

Kazimierz Wojciechowski jest kaliszaninem zaangażowanym w skuteczne działania na rzecz rozwoju Kalisza. Związane z naszym miastem wsie sołeckie Dobrzec, Sulisławice i Kolonia Sulisławice, należące niegdyś do gminy Podgrodzie Kaliskie, zostały włączone w 1976 roku w obszar gminy Nowe Skalmierzyce. W 1998 roku, kiedy dyskutowany był projekt reformy administracji państwowej i przywrócenia powiatów, Kazimierz Wojciechowski utworzył społeczny komitet obywatelski o nazwie „Porozumienie Powiatowe – Ziemia Kaliska” i przewodniczył jego pracom. Zadaniem komitetu było wspieranie i popularyzowanie koncepcji rządowej włączenia Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce w obszar powiatu kaliskiego. Po zmianie stanowiska przez rządzących ponownie włączono gminę w obszar powiatu ostrowskiego. Kazimierz Wojciechowski podjął wówczas skuteczne działanie – w ramach utworzonego Komitetu Obywatelskiego „Ziemia Kaliska” – wyłączenia podkaliskich wsi z gminy Nowe Skalmierzyce i włączenia ich w obszar miasta Kalisza. W ramach komitetu przeprowadził akcję konsultacyjną z mieszkańcami, podczas której zbierano podpisy za przyłączeniem trzech wsi do Kalisza. Długotrwała procedura, dzięki wsparciu komitetu, zakończyła się sukcesem. Dobrzec, Sulisławice oraz Kolonia Sulisławice, zgodnie z wolą ich mieszkańców, zostały w 2000 r. włączone do Kalisza.

Kazimierz Wojciechowski jako prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kaliskiej zabiegał w latach 2010-2011 o zaliczenie Kalisza przez Radę Ministrów do ośrodków regionalnych i rozwojowych w przyjętej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – 2030. W projekcie tego dokumentu, opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kalisz został pominięty. Do skutecznego udziału w tej akcji pozyskani zostali kaliscy parlamentarzyści i działacze Klubu Kaliszan w Warszawie. Dzięki podjętej decyzji przez Radę Ministrów, Kalisz jako krajowy ośrodek wzrostu, miasto rozwojowe, mógł otrzymywać środki finansowe, krajowe i zagraniczne przeznaczone na działanie o charakterze inwestycyjnym, m.in. w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji KaliskoOstrowskiej. Wyróżnienie tytułem „Honorowy Przyjaciel Kalisza” stanowi podziękowanie za zasługi Kazimierza Wojciechowskiego na rzecz rozwoju Kalisza.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze