Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

W czwartek sesja. Nad czym będą głosować radni?

Uchwalenie Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, zmianie nazwy Parku Rodziny Wiłkomirskich na Park Rodziny Karśnickich, likwidacja opłaty targowej i inne punkty będą tematem obrad najbliższej czwartkowej (30 listopada 2023) Rady Miasta Kalisza.

Porządek obrad

LXX Sesji Rady Miasta Kalisza

w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 9.00

I.  Otwarcie posiedzenia.

II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

III. Przyjęcie protokołu LXIX Sesji Rady Miasta Kalisza.

IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. nadania statutu Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu,

2. granic jednostek pomocniczych na terenie miasta Kalisza,

3. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw parkowi i skwerom,

4. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza,

5. przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

6. uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”,

7. określenia zadań realizowanych przez Miasto Kalisz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023,

8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej,

9. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza
im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków
i trybu przyznawania stypendiów,

10. uchylającej uchwałę Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej,

11. uchylającej uchwałę Nr XXXIX/569/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia
27 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,

12. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Kalisz lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej,

13. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok,

14. zwolnień od podatku od nieruchomości,

15. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,

17. ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza.

VI. Przyjęcie:

– informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kalisza za rok szkolny 2022/2023,

– informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.

VIII. Interpelacje.

IX. Zapytania radnych.

X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

XI. Punkt obywatelski.

XII. Zamknięcie obrad.

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:

www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr LXX w dniu 30 listopada 2023 r.,

www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

Źródło: Miasto Kalisz

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Starsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze
kaliszanin

Kiedy zostanie zlikwidowany ten bajzel na przeciw Tęczy. Era handlu łóżkowego i szczękowego dawno minęła. Mamy 21 wiek a tam syf jakich mało. Kiedyś to było miejsce spotkań koło fontanny. Dziś tam strach wieczorem przechodzić. Szczury , śmieci i syf. Panie Kinanstowski, może wreszcie zajmie się pan miastem. Kalisz kiedyś zwanym Wenecją Północy. Widział pan rynek w Ostrowie, Koninie czy nawet w Stawiszynie? Czy nie jest panu wstyd być Włodarzem miasta gdzie na targowisku przy Tęczy sprzedaje się same podróbki , wszystko bez faktury i wszyscy „zatrudnieni” na czarno. Jedno z najstarszych i niegdyś najpiękniejszych miast w Polsce. Dzisiaj smutne , zasrane przez psy miasto w którym się nic nie dzieje.  Panie Kinastowski niech sie pan zajmie pracą dla miasta a nie własnym ego i brylowaniem w necie. Kilka kontroli skarbowych i Pip a PROBLEM runku w centrum miasta sam zginie.

Najnowsze