reklama-SWWS
baner_AK
pekao_firmowe_012023_1200x200_

Budżet last minute, szpitalna dyskusja i liczenie długości dróg

W ostatnią środę maja kolejny raz obradowali powiatowi radni z powiatu kaliskiego. Tym razem w programie sesji znalazło się pięć uchwał, sprawozdania z prac w roku 2021 komisji Rady Powiatu oraz ocena stanu sanitarnego. Tradycyjnie jednak najwięcej emocji pojawiło się na końcu w wystąpieniach radnych. Jakie perturbacje budżetowe wyniknęły na sesji? Jak przebiegło spotkanie władz powiatowych w kaliskim szpitalu? Komu wręczono podziękowania, a kto dolączył do grona „Zasłużonych dla Powiatu”? I ile wynosi długość dróg powiatowych w poszczególnych gminach? Czas na kolejny Raport z Rady Powiatu!

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji. W trakcie tej sesji Rady Powiatu obecnych było się 17 z 21 radnych, na posiedzeniu nie pojawili się: starosta Krzysztof Nosal (PSL), członek Zarządu Powiatu i radna Dorota Karpieko (Lewica) oraz radni: Błażej Wojtyła (PiS) i Andrzej Miklas (PSL).

Jednomyślnie, ale…

Przyjęcie porządku obrad poprzedziło wystąpienie wicestarosty Zbigniewa Słodowego (Lewica), który zaproponował nową treść uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) oraz wprowadzenie dwóch uchwał do porządku: jedna z nich dotyczyła drogi Tłokinia Kościelna-Borów, druga – nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”. Wszystkie cztery poprawki oraz cały porządek obrad zostały przyjęte 17 głosami za. Tradycyjnie jednomyślnie przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Rady Powiatu oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady z poprzedniej sesji przez Starostę Kaliskiego.

Blok głosowań otworzyła uchwała dotycząca określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczania. Uchwała ta tworzy możliwość przyznawania spółkom wodnym dotacji w wysokości do 10 tys. zł (jednak nie więcej niż 50% wartości prac) na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych położonych na terenie Powiatu Kaliskiego. Szczegóły dotyczące m.in. zakresu pracy czy pomocy de minimis określa wspomniana uchwała, przyjęta jednomyślnie przez wszystkich obecnych na sesji 17 radnych.

Kolejna uchwała była związana ze zmianami w budżecie. O głos poprosił radny Paweł Kaleta (PiS) prosząc o to, by materiały były przekazywane radnym z właściwym wyprzedzeniem. Poinformował również, iż na komisjach radni otrzymali informację, że zmiany w budżecie dotyczą wydarzenia, które już się odbyło, a tak również – w ocenie radnego – nie powinno być. Do sprawy szybko odniósł się przewodniczący Jan Adam Kłysz (PSL), wyjaśniając, że chodzi o przyszłe działania dotyczące 25-lecia Konstytucji RP, a nie realizowanego w maju spotkania z marszałkiem Józefem Zychem, które zostało przeprowadzone bez kosztów ze strony powiatu. Zgodził się jednak, że materiały powinny być przekazywane radnym z większym wyprzedzeniem, o co również poprosił Zarząd Powiatu. Bogusław Szczepaniak (PiS) poprosił o streszczenie zmian, które zostały przedstawione dzień przed sesją, gdyż nie był w stanie zapoznać się z nimi w tak krótkim czasie. Nastąpiła chwila przerwy, by do obrad mogła dołączyć skarbnik Urszula Jędrusiak, która następnie streściła treść nowych zmian. Po tym wyjaśnieniu zarządzono głosowanie, w którym 16 radnych poparło projekt uchwały, a radny Paweł Kaleta wstrzymał się od głosu.

W gąszczu cyfr i tabel budżetowych, warto zauważyć, że ogólne dochody wzrosty o ponad 4,4 mln zł, a wydatki o 4,5 mln zł. Największa zmiana (niemal 2 mln zł) dotyczy termomodernizacji dwóch obiektów, przekazanych przez powiat – jako lider projektu – dla Miasta Kalisza na dotację ze środków europejskich: chodzi o budynek Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu. Aż 650 tys. zł przewidziano na rekompensaty stanowiące zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg w przejazdach. Z kolei 132 tys. zł przekazano na ochotnicze straże pożarne – po 12 tys. na jednostki z każdej z jedenastu gmin naszego powiatu. Pełna treść uchwały dostępna na stronie esesja.

Podobnych wątpliwości, jak przy budżecie, nie było już przy WPF, która została przyjęta jednomyślnie (17 głosów za). Następnie, również bez głosów sprzeciwu, zmieniono uchwałę z lutego tego roku, dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Tłokinia Kościelna – Borów”. Ze względu na zwiększony wydatek w rozstrzygniętym przetargu, wkład powiatu wzrósł z 240 tys. zł do prawie 430 tys. zł.

Kolejne głosowanie dotyczyło przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” dwóm orkiestrom dętym działającym przy OSP: w Chełmcach i w Kamieniu. Obie orkiestry w tym roku obchodzą swoje 100-lecie. Uchwała zyskała pełne poparcie 17 obecnych na sesji radnych.

Po pięciu uchwałach, przyjęto również jednogłośnie sprawozdania komisji Rady Powiatu z 2021 r. oraz ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Kaliskim. Ten ostatni, obszerny dokument, liczący ponad 80 stron, został poddany dyskusjom na komisjach Rady, stąd mimo obecności dyrektora Marka Stodolnego nie zadawano żadnych pytań.

Podziękowania, ścieżki i drogi, czyli interpelacje

Otwierając punkt dotyczacy interpelacji i zapytań radnych, przewodniczący Jan Adam Kłysz podziękował w imieniu władz powiatowych Janowi Cegle, który w latach 1995-2022 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kaliszu. Wręczono pamiątkowy dyplom za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność w służbie geodezji na terenie Ziemi Kaliskiej.

Nie jestem mówcą, bo jestem wykonawcą technicznym w geodezji. Pan przewodniczący powiedział, że to była moja praca. To nie była praca, to była przyjemność. Jak się robi to, co się lubi, to się nie pracuje” – podsumował Jan Cegła, dziękując za otrzymane wyróżnienie, co spotkało się z brawami zebranych, których następnie geodeta rozbawił dwuznacznym stwierdzeniem, że po wielu latach „cegła ustąpiła” i teraz przyszedł czas na zmiany.

Alicja Skrzybalska (PiS) zapytała o skargę, która była szeroko omawiana w trakcie poprzedniego posiedzenia (więcej o tym w Raporcie z Rady Powiatu z tej sesji), jednak od razu odpowiedziano jej z sali, że nie zostało jeszcze podjęte rozstrzygnięcie w tej sprawie. Następnie radna poruszyła temat ścieżek rowerowych, które z uwagi na coraz lepszą pogodę są częściej użytkowane. Zawnioskowała o ścieżkę łączącą Cieszyków i dworzec kolejowy w Radliczycach, przy nowej drodze powiatowej oraz Iwanowice-Brzeziny. Poprosiła też o spowalniacze przy szkole podstawowej w Iwanowicach i Stawie, inspirując się podobnym rozwiązaniem w Marchwaczu. Na końcu radna A. Skrzybalska podziękowała za naprawę drogi Sobiesęki Drugie-Brzeziny, jednocześnie poprosiła o rozważenie poszerzeniu tego odcinka drogi do szerokości 5 metrów, argumentując to zmniejszeniem łamania poboczy i zapewniła większe bezpieczeństwo. „Ja wiem, że ta droga biegnie przez las, ale jest to duży skrót, który spełnia swoją rolę” – podsumowała radna.

Szpital, drogi i plany

Jak się później okazało, znacznie ciekawszy punkt dotyczył wniosków i zapytań radnych. Otworzył go Krzysztof Dziedzic (PiS), który złożył liczne podziękowania. Radny dziękował muzealnikom z okazji ich niedawnego święta, a następnie Janowi Cegle. „Są dwie legendy geodezji kaliskiej: Jan Cegła i Ryszard Pruchnik – powiedział K. Dziedzic. Wracając do święta muzeów, przywołał wspomnienie ostatniej Nocy Muzeów w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, gdy zobaczył łzy jednej ze zwiedzających placówkę przy… swoim fortepianie, darowanym do muzealnych zbiorów. „Czasami mając inne sprawy zapominamy, że Muzeum też jest warte zauważenia, a jednocześnie składam wniosek, by kontynuować pracę modernizacyjne związane z tym obiektem, w tym termomodernizację obiektu” – podsumował radny. Kolejne podziękowanie skierował do wszystkich obecnych za pomoc w realizacji inwestycji drogowej na odcinku Tłokinia Kościelna-Tłokinia Wielka-Borów. Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu udało się pozyskać 7,8 mln zł dofinansowania, przy całej wartości inwestycji 8,66 mln zł. Wkład własny został podzielony między powiat i gminę Opatówek. Na końcu słowa podziękowania złożył powiatowym radnym za wyróżnienie dwóch orkiestr OSP: w Chełmcach i w Kamieniu z racji 100-lecia ich działalności.

Alicja Łuczak (PO) w swoim wystąpieniu odniosła się do danych dotyczących liczby kilometrów dróg przebiegających przez Powiat Kaliski z podziałem na gminy. „Dla przykładu w gminie Blizanów to prawie 39 km, w gminie Godziesze Wielkie – 45 km, w gminie Mycielin – 35 km, w gminie Lisków – 24 km, w gminie Opatówek – 44 km, a w Żelazkowie 65 km! Jest to sporo” – zauważyła radna i odczytała oświadczenie, w którym zapewniła, że jeśli będzie miała wpływ na zarządzanie gminą Żelazków, to będzie kontynuowała działania na rzecz modernizacji drogi powiatowej w Złotnikach Małych. Radna potwierdziła tym samym, że będzie ubiegała się o mandat wójta gminy Żelazkowa.

Małgorzata Banaś (PSL) odpowiedziała swojej przedmówczyni, zwracając uwagę, że trudno jest porównywać liczbę kilometrów dróg powiatowych na terenie każdej gminy bez zwrócenia uwagi na różne powierzchnie gmin, ich specyfikę czy też fakt przejmowania dróg powiatowych przez gminy.

Kolejnym mówcą był Bogusław Szczepaniak, odnoszący się do spotkania w kaliskim szpitalu, które odbyło się 11 maja. „Mieliśmy do czynienia ze spotem reklamowym, 3-godzinnym monologiem pana dyrektora  wformie <w temacie tak dobrze to jeszcze nie było>” – podsumował radny wykonujący zawód lekarza, podkreślając, że głównym problemem służby zdrowia w Polsce jest brak kadry – szczególnie w chirurgii. „Nie mamy już chirurgii dziecięcej, musimy wozić dzieci do innych miast – do Konina czy Ostrowa. Urologia jest w takim stanie, że jeśli któryś z pracowników chce iść na urlop, to robi się przerwę w funkcjonowaniu oddziału” – mówił B. Szczepaniak. Radny prezentował jeszcze kilka innych przykładów, w których jego zdaniem doszło do manipulacji danych podawanych przez przedstawicieli szpitala. Odpowiadając, przewodniczący J.A. Kłysz proponował kolejne spotkania i działania, których celem będzie poprawa sytuacji w szpitalu.

Do sytuacji i spotkania w szpitalu odniósł się również inicjator tego spotkania, Paweł Kaleta, który ubolewał, że w spotkaniu nie wzięła udział większa grupa radnych. Spotkanie, zdaniem radnego, było „prezentacją krainy mlekiem i miodem płynącej. (…) Dopiero kolejne wystąpienia, pokazujące sytuację od środka, zwróciły uwagę na pewne bolączki, których na tej prezentacji nie widzieliśmy. Stąd wniosek, by dyrektora szpitala znów zaprosić, by wysłuchał tego, co my mamy do powiedzenia, jak są spostrzeżenia pacjentów, którzy również są mieszkańcami tego powiatu” – podsumował P. Kaleta.

W nieco delikatniejszym tonie wypowiedział się K. Dziedzic: „Wspierajmy personel, mówmy dobrze o lekarzach, o pielęgniarkach, żebyśmy mieli u kogo się leczyć”. Głos zabrał też Artur Szymczak (Lewica): „Mamy pośrednio wpływ na to co się dzieje w szpitalu, mamy swoich przedstawicieli w Radzie Społecznej szpitala i chciałbym usłyszeć na kolejne sesji, jakie uwagi zgłosili nasi przedstawiciele na Radzie Społecznej.” – mówił A. Szymczak. Inne pytanie, już bardziej retorycznie, zadał przewodniczący J. A. Kłysz: „Dlaczego w Polsce w przeliczeniu na liczbę pacjentów jest tak mało lekarzy i pielęgniarek?”. O głos poprosił ponownie B. Szczepaniak i zaczął od swojej tezy w zadanym pytaniu – w jego ocenie ci lekarze wyjechali za granicę 10 lat temu.

„Problem kadr jest w cały kraju, ale w naszym szpitalu jest o wiele większy. Wynika to z konfliktu dyrekcji z personelem. A w tej materii można dużo zmienić, bo ten konflikt narasta. Takich problemów nie ma w Pleszewie czy Ostrowie, za to tam zacierają ręce” – podsumował swoją wypowiedź i cały temat szpitala B. Szczepaniak.

W innym temacie wypowiedział się jeszcze Henryk Kurek (PiS), pytając czy i kiedy otrzyma odpowiedź na interpelację dotyczącą ścieżki rowerowej w Sierzchowie. Zasygnalizował także temat węgla, kopalni, ale poproszony przez przewodniczącego o skondensowaną wypowiedź, radny obiecał, że temat przełoży na inną okazję.

Podsumowanie

Kończąc sesję, przewodniczący J. A. Kłysz zapowiedział najbliższe plany. Już 19 czerwca odbędzie się w formule plenerowej kolejne Święto Powiatu Kaliskiego, którego gospodarzem będzie Zespół Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. Kilka dni później, bo 22 czerwca zaplanowano powiatową sesję absolutoryjną, zaś 26 czerwca odbędzie się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Liskowie. Na wszystkie te wydarzenia przewodniczący zaprosił zarówno zebranych, jak i mieszkańców powiatu kaliskiego.
Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze