baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Czy mieszkańcy odczują wzrost cen za odbiór śmieci?

Od 1 stycznia 2023 r. wzrosły ceny i opłaty związane z działalnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Czy przełoży się to na wzrost cen za odbiór śmieci, które są ustalane przez miasta i gminy? Zapytaliśmy o to Jana Adama Kłysza, przewodniczącego Zarządu Związku.

O tym, że ceny odpadów w ostatnich latach mocno wzrosły, zarówno w Kaliszu, jak i w gminach ościennych, pisaliśmy już na naszym portalu w lutym i w lipcu 2021 r. W roku 2022 znacząco zmieniła się sytuacja gospodarcza, co odczuwamy każdego dnia w sklepach czy przy płatnościach. Wzrastająca inflacja przełożyła się na wyższe ceny. Nie inaczej jest w zakresie odpadów komunalnych. Pojawia się więc pytanie, czy czekają nas podwyżki cen za te usługi?

Podwyżki w Orlim Stawie

Cena, którą płacimy za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, to suma kilku składników. Jednym z nich jest opłata pobierana przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” prowadzący Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Jego siedziba mieści się w gminie Ceków-Kolonia i zapewnia obsługę 23 samorządów nie tylko z ziemi kaliskiej, ale także z terenu powiatu sieradzkiego czy tureckiego. Jak powiedział nam Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Związek działa w sferze gospodarczej, tym samym wszystkie wahania i zmiany sytuacji na rynku, wpływają w oczywisty sposób na kształtowanie się kosztów, a w ślad za tym na kształtowanie polityki finansowej Związku.

„Poziom inflacji, blisko 20%, jaki dotknął naszą krajową gospodarkę w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku oraz związane z tym wzrosty cen usług i produktów oraz zapowiedzi wzrostu poziomu minimalnej płacy w roku 2023, docelowo od 1 lipca br. o blisko 20 %, spowodowały potrzebę zwiększenia w 2023r. dochodów Związku. Zapewni to możliwość poprawnego funkcjonowania ZUOK „Orli Staw”, obsługującego blisko 350 tys. mieszkańców z terenu 23 miast i gmin, w trybie ciągłego świadczenia usługi zagospodarowania odpadów, zgodnie z wymaganymi najwyższymi standardami ochrony środowiska.” – podkreśla J. A. Kłysz.

Zaproponowana rewaloryzacja cennika usługi zagospodarowania odpadów komunalnych, które trafiają do Zakładu ze wszystkich miast i gmin skupionych w Związku została zaakceptowana najpierw przez Zarząd Związku, a następnie przez Zgromadzenie. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2023 r., a wzrost nie jest jednolity, jednak średnio poziom podwyżki to około 15 % wzrostu w stosunku do stawek dotychczasowych. Jak zauważa J. A. Kłysz, jest to znacznie poniżej poziomu inflacji.

„Kalkulacja poziomu koniecznego wzrostu dochodów Związku wynikała z wielu czynników. Są nimi ogólnie rzecz ujmując – blisko 20% poziom inflacji i związany z tym wzrost poszczególnych cen usług i dostaw, z których korzysta Związek w swej działalności, m.in. zakup energii elektrycznej, paliw, serwisowania, remontów, napraw, zakupów, ubezpieczeń, opłat, zobowiązań podatkowych itp. Wzrost cen wymienionych powyżej usług i dostaw niekiedy wielokrotnie przekracza średni poziom inflacji. Ale wśród składników kosztotwórczych jest również, także zapowiadany blisko 20% wzrost poziomu płacy minimalnej w roku 2023. Związek otrzymał również środki z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, który wymaga wypracowania własnych dochodów na tzw. wkład własny. Wreszcie nieustająco Związek odkłada środki na kolejne niezbędne inwestycje, np. budowę banku energii. Te wszystkie czynniki – po gruntownej analizie – wpłynęły na konieczność dokonania zmian cennika usługi zagospodarowania odpadów komunalnych” – powiedział Latarnikowi Kaliskiemu Przewodniczący Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Choć proponowane zmiany zostały przyjęte, to jednak decyzja Zgromadzenia Związku nie była jednomyślna. Jak udało się nam ustalić, za propozycją podwyżek głosowało 16 przedstawicieli gmin w Zgromadzeniu, przy 7 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

Czy będą podwyżki „opłat za śmieci”

Naturalna wydaje się więc obawa, czy wzrosną koszty „opłaty za śmieci” – czyli opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są uchwalane przez właściwe rady gmin i miast na wniosek wójtów, burmistrzów i prezydentów. Choć od niedawna samorządy mogą pokryć koszty związane z gospodarką komunalną z innych środków, to nie wiadomo, czy środki te wystarczą w całości do pokrycia różnicy wynikające ze wzrostów wskazywanych cen.

Jak zauważa J. A. Kłysz, „nie ma jednej odpowiedzi na pytanie o konieczność podnoszenia opłat dla mieszkańców związanych z koniecznością odbioru od nich i zagospodarowania odpadów komunalnych. Koszty gmin dotyczące zagospodarowania odpadów w ZUOK <Orli Staw> to w większości przypadków tylko 1/3 kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami w miastach i gminach. Większy udział w wydatkach gmin mają koszty odbioru i transportu odpadów, na które Związek nie ma wpływu, bowiem ta usługa realizowana jest przez wyłonionych w przetargach przedsiębiorców”.

Podsumowując, Przewodniczący Zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zwraca uwagę na fakt, że proces analizy kosztów i podjęcia koniecznych decyzji związanych z urealnieniem stawek opłat zachodzi obecnie w wielu miastach i gminach w Polsce. „W niektórych z nich jest on drastyczny, bowiem podwyżki sięgają poziomu 100% i więcej, jak ma to miejsce dla przykładu podając Wrocław. Jedno zaś jest bezsprzeczne, stawki proponowane przez Związek są jednymi z najniższych w naszym regionie” – podsumowuje Jan Adam Kłysz. Z pełną treścią podjętej uchwały nr XVII/73/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” można zapoznać się na stronie Związku.

Fot.: arch.

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze