baner_FBAnt
Baner AWS
wszystkie_wiadomosci

Dotacje, medale i…  – czyli raport z Rady Powiatu Kaliskiego

Pierwsza w roku 2023 sesja Rady Powiatu Kaliskiego upłynęła pod znakiem przyznania różnorodnych dotacji dla podmiotów takich jak biblioteka powiatowa, urząd pracy czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Przyznano też dwa kolejne Medale „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”, a w wystąpieniach radnych nie zabrakło zgłoszeń o ważnych problemach powiatowych. Zapraszam do kolejnej części Raportu z Rady Powiatu!

  1. Biblioteka, medale i dotacje
  2. Pierwsza zmiana budżetu i petycja
  3. Powstanie, transport i dotacje dla OSP – czyli wystąpienia radnych

Biblioteka, medale i dotacje

Po uporaniu się ze sprawami formalnymi, takimi jak przyjęcie porządku obrad ze zmianami, zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia, zaakceptowaniu sprawozdania starosty z realizacji uchwał, przyszedł czas na głosowania. Pięć pierwszych uchwał dotyczyło planów poszczególnych komisji Rady Powiatu Kaliskiego. Wszystkie te głosowania zakończyły się jednomyślnym przyjęciem (17 głosów za).

Następna uchwała dotyczyła zatwierdzenia przekazania 24 tys. zł dla Miasta Kalisza na realizację zadania w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom ze szczególnymi potrzebami. W uzasadnieniu tej uchwały czytamy, że na tę chwilę Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatówku nie ma statusu specjalistycznej poradni, stąd konieczne jest powierzenie tego zadania Kaliszowi, który stosowną poradnię prowadzi. Nie było zaskoczeń, bez dyskusji projekt przyjęto jednomyślnie (17 głosów za). Takim samym stosunkiem głosów wydłużono do końca roku 2023 obowiązywania „Strategii Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014 – 2021”.

Powiatowi radni po raz kolejny zdecydowali o powierzeniu Gminie Opatówek prowadzenia w 2023 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej. Głos zabrała obecna na sesji dyrektor Biblioteki, Małgorzata Matysiak, która podkreśliła, że zadania te są prowadzone od 1999 r. „Serdecznie dziękuję za tyle lat zaufania, że doceniacie to, co robimy i nasze dobre praktyki” – powiedziała M. Matysiak, prezentując kilka ciekawych danych dot. biblioteki pełniącej funkcję powiatową. I tak odnotowano 2462 aktywnych użytkowników instytucji, a łącznie odwiedziło ją 26 775 osób. Księgozbiór biblioteki to 29 306 pozycji, a łącznie z filiami – ponad 44 tys. pozycji. Zakupiono nowości książkowe o wartości prawie 32 tys. zł. Użytkownicy nie tylko wypożyczają papierowe książki, ale korzystają także z oferty cyfrowej – odnotowano 100 % wzrost przeczytanych cyfrowo książek (do 6606 pozycji) poprzez aplikację obsługującą Bibliotekę w Opatówku.

„Uważamy, że wspólne dbanie o poziom kultury i czytelnictwa jest to nasz wspólny, społeczny biznes, dzięki czemu wychowujemy społeczeństwo kreatywne, innowacyjne, które pracuje i zwiększa PKB tego kraju. To proces, na którego efekty trzeba długo czekać, jednak biblioteki są bardzo potrzebne” – podsumowała dyrektor Biblioteki w Opatówku. Słowa podziękowania za pracę bibliotekarzy we wszystkich bibliotekach na terenie powiatu kaliskiego złożyły radne Alicja Skrzybalska (PiS) oraz Alicja Łuczak (PO). Po wielu ciepłych słowach pod adresem powiatowej Biblioteki nie mogło być inaczej i uchwała została przyjęta jednomyślnie (17 głosów za).

Następną przyjętą uchwałą była dotacja celowa dla Miasta Kalisza tytułem prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Kwota przedmiotowej dotacji wynosi nieco ponad 2 mln zł. Kolejne dwie uchwały dot. przyznania Medalów „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”. Do grona trzech laureatek tego wyróżnienia, o czym pisaliśmy już na portalu Latarnik Kaliski, dołączyły dwie orkiestry dęte z terenu gminy Blizanów: OSP Rychnów i OSP Blizanów. Tradycją jest już jednomyślność radnych przy tego typu głosowaniach, stąd nieco zamieszania sprawiło błędne głosowanie radnego Błażeja Wojtyły (PiS) przeciwko pierwszej z nich. Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz, rozumiejąc ten dyskomfort wynikający z pomyłki radnego, zarządził reasumpcję głosowania po krótkiej przerwie. W jej trakcie salę obrad opuścił wiceprzewodniczący Artur Szymczak (Lewica). Obie uchwały przyjęto jednomyślnie (16 głosów za). Przypomnijmy, że odznaczenia zostaną wręczone podczas Święta Powiatu Kaliskiego w dniu 25 lutego 2023 r. w Blizanowie.

Pierwsza zmiana budżetu i petycja

Tradycyjnym punktem sesji, także w kaliskim Starostwie, jest zmiana budżetu i Wielkoletniej Prognozy Finansowej (WPF). Przede wszystkim do budżetu wpisane zostały dotacje celowe na projekty dofinansowane ze środków UE, co spowodowało wzrost dochodów o ponad 2,8 mln zł, a wydatków o ponad 2,1 mln zł. Obie uchwały zostały przyjęte 15 głosami za, a głos wstrzymujący oddała radna Alicja Łuczak. To pierwsza zmiana budżetu, przyjętego na sesji 28 grudnia 2022 r. O szczegółach uchwały budżetowej na 2023 można przeczytać w poprzednim Raporcie z Rady Powiatu Kaliskiego.

Ostatnia przyjęta uchwała dotyczyła pozytywnego rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Sobiesęki Drugie i Sobiesęki Trzecie. Wnioskodawcy zwrócili się o naprawę drogi powiatowej oraz o powstanie bezpiecznego miejsca do zawracania autobusu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przychyliła się do pierwszej części wniosku, a w zakresie miejsca do zawracania autobusu stwierdzono brak możliwości technicznej do wykonania tej części inwestycji w proponowanym miejscu. Radni w gronie obecnym na sali sesyjnej byli jednomyślni, a uchwałę przyjęto 16 głosami za.

Powstanie, transport i dotacje dla OSP – czyli wystąpienia radnych

W formie interpelacji głos zabrał Henryk Kurek (PiS), który zaczął od podziękowań za piękną uroczystość patriotyczną (radny miał na myśli 160-lecie wybuchu powstania styczniowego w Kaliszu). Choć radny miał przygotowane wystąpienie dot. spraw bezpieczeństwa i policji, to jednak z uwagi na przeniesienie tego tematu na kolejne sesje, również i on odpuści ten wątek. Na końcu – tradycyjnie już – H. Kurek odniósł się do spraw politycznych, co wywołało komentarze z sali. W pewnym momencie przewodniczący J. A. Kłysz zdyscyplinował radnego, podkreślając, że punkt interpelacji dotyczy spraw powiatowych, co podsumowało wypowiedź radnego Henryka Kurka.

Kłysz podziękował za organizację rekonstrukcji historycznej w Murowańcu, która upamiętniła 160. rocznicę wybuchu styczniowego w ramach projektu koordynowanego przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

Wiceprzewodniczący Benedykt Owczarek (PSL) zapytał o stan zaawansowania prac nad spotkaniem ws. transportu publicznego, które zostało zapowiedziane na poprzednim posiedzeniu Rady. Ponadto podziękował za zapewnienie transportu publicznego relacji Kalisz-Godziesze-Główczyn. Odniósł się także do petycji, informując, że zgłębił temat i przewoźnicy nie mają problemu z dowozem czy zawracaniem. Przewodniczący Kłysz od razu odniósł się do pierwszego z tematów informując, że czeka na informację zwrotną co do proponowanego terminu od starosty K. Nosala.

W punkcie dot. oświadczeń i wniosków radnych głos zabrał Robert Marszałek (Lewica) informując, że jego klub złożył wniosek ws. podniesienia stawki dotacji dla OSP z terenu gmin powiatu kaliskiego, do czego Zarząd Powiatu przychylił się zwiększając w 2023 r. kwotę dotacji do 14 tys. zł dla każdej gminy.
Z kolei Alicja Skrzybalska podziękowała – jako jedna z inicjatorek omawianej na sesji petycji – za pozytywne rozpatrzenie, bez względu na to kto i w jakim stopniu przyczynił się do jej uwzględnienia. Jan Adam Kłysz przedstawił też plan następnych wydarzeń powiatowych, a także – zamykając sesję – poinformował, że następna sesja Rady Powiatu Kaliskiego zaplanowana jest na 22 lutego 2023 r.

Wszystkie cytaty i wypowiedzi zostały spisane z nagrania wideo, udostępnionego na portalu esesja.tv, który zapewnia w tym zakresie obsługę Powiatu Kaliskiego. W Raporcie prezentujemy najważniejsze wątki i głosowania z obrad. Cały porządek obrad, projekty uchwał oraz imienne głosowania są dostępne na podstronie dotyczącej wskazanej sesji. W trakcie tej sesji Rady Powiatu nieobecnych było czterech radnych: Krzysztof Dziedzic (PiS) Sławomir Czapski (PSL), Dariusz Korczyński (PSL) oraz starosta Krzysztof Nosal (PSL). Obecność 17 radnych zagwarantowała prawomocność obrad.

Fot.: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze