Gąsior: Mam nadzieję, że Planty po rewitalizacji nadal będą często nawiedzane przez mieszkańców

7 czerwca odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, w trakcie którego podjęto kilka tematów dotyczących rewitalizacji Miasta Kalisza, jednak ograniczę się, w mojej ocenie, do kilku najciekawszych.

Dwóch członków Komitetu sporządziło stanowiska, które zostały poddane dyskusji oraz głosowaniu. Pierwszym było stanowisko Macieja Błachowicza w sprawie uniemożliwienia wjazdu do Parku Miejskiego nieuprawnionym pojazdom. Podniesiony problem jest bardzo ważny, o czym można się przekonać podczas każdego spaceru po Parku Miejskim. Stanowisko nie budziło kontrowersji, zostało przyjęte jednogłośnie.

Kolejne stanowisko, także zaproponowane przez Macieja Błachowicza, rekomenduje podjęcie działań zobowiązujących prywatnego właściciela działki znajdującej się w Parku Miejskim (nr ewidencyjny 16/2, obręb 026B, teren przy Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu) do uporządkowania terenu i usunięcia prowizorycznego ogrodzenia. Chodzi o teren, na którym prywatny inwestor miał zbudować restaurację. Wszyscy członkowie Komitetu zgodzili się, że obecny stan jest nie do przyjęcia, tym bardziej, że znajduje się w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Kalisza. Przy okazji tej dyskusji, poruszono kwestię budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień, który swoją wątpliwą urodą oszpeca okolice Parku i Starostwa. Komitet w tej kwestii zgodnie ustalił, że Miasto powinno dążyć do przejęcia obu działek. W przypadku WKU być może dobrym rozwiązaniem byłaby zamiana obiektu, na inny znajdujący się w majątku Miasta.

Na poniedziałkowym posiedzeniu podjęto także stanowisko zaproponowane przez Dawida Borowiaka, którego celem jest uproszczenie drogi formalnej przy udzielaniu decyzji na umieszczanie kwiatów (donic z kwiatami, itp.) przy lokalach użytkowych i skrócenie procesu do maksymalnie 14 dni. Komitet Rewitalizacji w przyjętym jednogłośnie stanowisku zarekomendował maksymalne uproszczenie procedury, która docelowo powinna ograniczać się do kontaktu z jednym urzędnikiem i kończyć wydaniem decyzji w terminie maksymalnie 14 dni. W tym celu Komitet zaproponował aby przekazano zadania dotyczące pozyskania niezbędnych dokumentów i decyzji poszczególnych wydziałów wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miasta, który następnie udzielałby odpowiedzi przedsiębiorcom i mieszkańcom.

Na koniec podniosłem dwie kwestie. Jedna dotyczyła umiejscowienia słonia, będącego darem zaprzyjaźnionego miasta Hamm. Moim zdaniem i jak się okazało słoń powinien znajdować się w ogólnodostępnym miejscu, dzięki czemu mógłby stanowić niemałą atrakcję. Zaproponowane w trakcie posiedzenia miejsca to Rozmarek, okolice liceum im. Adama Asnyka, Planty oraz Park Przyjaźni. Podniesiono, że umiejscowienie słonia w obszarze ochrony konserwatorskiej może blokować Konserwator Zabytków. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że na terenie obszaru ochrony konserwatorskiej mamy sporo dziwnych atrakcji jak m.in. żaby w Parku Miejskim czy figurę Marcinka przed Basztą Dorotką, umiejscowienie atrakcyjnego wizualnie słonia w jego obrębie nie powinno być problemem. W najbliższym czasie zostanie stworzone stanowisko w tej sprawie.

Kolejna propozycja to zasadzenie pnączy przy murze oddzielającym klasztor Sióstr Nazaretanek od ul. Śródmiejskiej. Obecnie stan muru jest niezadowalający. W trakcie posiedzenia uzyskałem informację, że klasztor wystąpi o dotację na remont muru, jednak moim zdaniem ustawienie donic z pnączami, analogicznych do ul. Piskorzewskiej, nadal będzie celowe i urozmaici tę okolicę miasta.

W trakcie posiedzenia Komitetu podniesiono również problem ilości koszy na śmieci w otoczeniu fontanny Noce i Dnie, a także na Plantach oraz częstotliwości ich opróżniania. Przedstawiciele miasta poinformowali członków Komitetu, że w weekendy kosze na śmieci w otoczeniu fontanny mają być opróżniane codziennie. Po zakończeniu posiedzenia Komitetu Rewitalizacji z kilkoma członkami udałem się na Planty w okolice pomnika Adama Asnyka. Zwróciliśmy uwagę na bardzo skąpe korony, niektórych zasadzonych drzew, a także delikatne betonowe oparcia siedzisk przy pomniku. Miejmy nadzieję, że Planty po „rewitalizacji” nadal będą często nawiedzane przez mieszkańców Kalisza. Dotychczas obszar ten był miejscem wypoczynku mieszkańców, którzy często także nadużywali alkoholu, jednak tych ostatnich powinna odstraszać Straż Miejska.

Przy ul. Zamkowej, po sugestii jednego z członków Komitetu, w trakcie spaceru z Prezydentem 21 maja, wymieniono znaki drogowe na mniejsze, a słupki, które je utrzymują pomalowano na kolor korespondujący z latarniami.

W trakcie posiedzenia przekazano nam także harmonogram konsultacji miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego – Podgórze. 9 czerwca o godzinie 17:00 w Domu Sąsiedzkim odbyło się spotkanie otwarte w sprawie rewitalizacji tego obszaru, a 16 czerwca także o godzinie 17:00, będzie miał miejsce spacer badawczy po dzielnicy. Jako członek Komitetu Rewitalizacji zachęcam wszystkich do udziału we wspomnianym spacerze.

Podobał Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!
Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej? Wesprzyj nas!

Share on facebook
Share on twitter
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami!

WESPRZYJ NAS!

Każda latarnia potrzebuje mocy, aby oświetlać to, co ukryte. Dołącz do Klubu Mocodawców Latarnika Kaliskiego i wspieraj naszą działalność!

Kliknij w odpowiednią “cegiełkę” i sprawdź, jakie benefity dla Ciebie przygotowaliśmy!

Najchętniej czytane

PODCASTY & VIDEO

REKLAMA

#Twitter