Baner AWS
Stokado
baner_FBAnt
baner_GM

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie aktywności ekonomicznej ludności

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo).

W 2022 r. w ramach badania będą zbierane dodatkowe informacje z zakresu tematu dotyczącego umiejętności zawodowych. Po raz pierwszy Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzono w Polsce w maju 1992 r.

Termin realizacji badania:
cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:
wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego i wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Zakres zbieranych informacji:
w badaniu zbierane są informacje o podstawowej charakterystyce dot. składu gospodarstw domowych. W odniesieniu do wszystkich osób objętych badaniem:
    • rozmiar i struktura populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z uwzględnieniem podziału na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne (np. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania),
    • źródła utrzymania,
    • samoocena stanu zdrowia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
    • fakt rejestracji w urzędzie pracy oraz uczestnictwa w edukacji formalnej i pozaformalnej;

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?
    • w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356
    • dzwoniąc na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15)
    • na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 1992 r. monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Jest głównym źródłem danych wykorzystywanych do konstrukcji wskaźników z zakresu rynku pracy, w tym także do porównań międzynarodowych, co w konsekwencji jest podstawą do podejmowania strategicznych decyzji na poziomie kraju, województwa, ale też Unii Europejskiej. Wyniki BAEL wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. Ministerstwa i Urzędy Centralne, NBP, EBC, ILO, ONZ, UNESCO, OECD, Bank Światowy, MFW, uczelnie i placówki naukowe, media.

źródło: um

Podoba‚ Ci się materiał? Udostępnij go i komentuj - Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! Chcesz by podobnych materiałów powstawało jeszcze więcej?Wesprzyj nas!

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze